Első alkalommal találkoztak a Bács-Kiskun Megyében élő Magyar Kultúra Lovagjai Kecskeméten. Kovács István József Pilinszky-díjas költő, a Magyar Kultúra Lovagja hívta életre a találkozót azzal céllal, hogy a lovagok megismerjék egymást kicsit közelebbről is. Valamennyien sokat tettek és tesznek a magyar kultúra ápolásáért, népszerűsítéséért, de egymást személyesen csak kevesen ismerik.

A Csongrád megyei példát követve határozott úgy Kovács István József, hogy otthonában látja vendégül társait. Szombaton került sor az I. Bács-Kiskun megyében élő Magyar Kultúra Lovagjai találkozóra. A megyében eddig 14 személyt ütöttek lovaggá, közülük sajnos már öten meghaltak.

– Szerettem volna, ha megismerjük egymást személyesen, ne csak a könyvekből, verseskötetekből, cikkekből tudjunk egymásról. Hogy véleményt cseréljünk az általunk évtizedek óta védett és ápolt magyar kultúránkról, a magyar nyelv és kultúra védelméről. Mi – a lovagi erények birtokosai – éljünk továbbra is szeretetben, szerénységben, segítőkészségben, önzetlen szolgálatban – mondta Kovács István József.

A találkozón hat megyei lovag értekezett. Kecskemétről Kovács István József és Antalfy István Pilinszky-díjas költő. Bugacról Herbály Jánosné versmondó, a helyi dalkör és citeraegyüttes vezetője. Kecelről Schindler János, aki a település kultúrájáért, népi hagyományainak ápolásáért és költői munkásságáért kapta meg a lovagi címet. Lakitelekről Bagi Ferenc római katolikus plébános, aki hívei körében népszerűsíti a népi kultúrát, bekapcsolódva a Népfőiskola tevékenységébe is. Jakabszállásról dr. Benkő Mária szociológus, népművelő, aki a falu kulturális életében vállal aktív szerepet. Hárman nem voltak ott. Lakitelekről Lendvainé dr. Márki Mária, Hajósról Alföldy Albert sajnos más elfoglaltsága miatt nem tudott eleget tenni a meghívásnak, valamint Jánoshalmáról Sere Mihályt nem érték el.

A találkozón részt vett Mák Kornél, Kecskemét város alpolgármestere is, aki támogatását fejezte ki a találkozóval kapcsolatban. Felajánlotta, jövőre a város szívesen felvállalja a találkozó házigazda szerepét.

Schindler János hozzátette: Kecskemétet mindig is csodálta. Egy település kultúrája sokban múlik azon, hogyan áll hozzá a város vezetése. Kecskemét ebből a szempontból példaértékű. A találkozóra elfogadta a meghívást Szilágyi Árpád, Csongrád megyei lovag, aki megyéjében kilenc évvel ezelőtt indította útjára a lovagi találkozót. Tapasztalatai, tanácsai nagyban segítették Kovács István szervező munkáját és elképzeléseit. Rajtuk kívül a találkozó kulturális vonalát erősítette még Nagy L. Éva költő és Menyhei József író.

A rendezvényen megemlékeztek a közelmúltban elhunyt lovagtársaikról: a kecskeméti Kovács Sándor Pálról, aki kultúrházigazgató és mesteredző volt, valamint Csiperó Farkas Gáborról, az Európa Jövője Gyermektalálkozó megálmodójáról és létrehozójáról. A találkozót ebéd zárta.

Hazánkban 15 éve választják meg minden évben a Magyar Kultúra Lovagjait. E kitüntető címet eddig országosan 640-en kapták meg, köztük négy kontinens 27 országában élő magyarok. Minden évben, a Kultúra Napján országos találkozót szerveznek, majd év közben egy nemzetközi találkozót, melyre a világ különböző pontjain élő magyar lovagokat is meghívják. Szeptemberben Aranyosapátiban megemlékeznek az elhunyt társakról, mindenki tiszteletére kopjafát állítanak.

 

Sebestyén Hajnalka, baon.hu, Petőfi Népe

 

Hozzászólások