A Ráday Múzeumban kultúrtörténeti előadás-sorozat indul a kultúra szerelmeseinek. A Keresztelő Keddek – Kultúrtörténeti szabadegyetem látogatói a Múzeumban 2017-ben nyílt Reformáció-Rekonstrukció kiállításban bemutatott egyedülálló keresztelő készlet titkainak és egy különleges lelkipásztor munkásságának nyomába eredhetnek. Az előadássorozat középpontjában ez a 18. századi keresztelő készlet áll, mely a felvilágosodás eszméi iránt érdeklődő, nagyhatású szónok, Göböl Gáspár kecskeméti lelkész tiszteletére készült.

A Reformáció-Rekonstrukció kiállításban megtekinthető gyönyörű műtárgy valójában egy rekonstrukció, hiszen az eredeti készlet a 20. század elején tisztázatlan körülmények között elveszett. Az előadásokon a kurátor, dr. Fogarasi Zsuzsa művészettörténész, valamint a rekonstrukció készítője, Ötvös Nagy Ferenc avatja be a hallgatóságot a tárlat kulisszatitkaiba, művészettörténeti vonatkozásaiba. A tárgy hordozta eszmeiséghez kapcsolódva a látogatók a további előadásokon kitekintésként kapnak majd a keresztség szakramentumának kialakulásáról, ezen belül az első keresztelői szertartások hagyományáról.

Göböl Gáspár alakja is megelevenedik az előadásokban, szó esik irodalmi tevékenységéről. Göböl írói munkálkodásának köszönhetjük ugyanis az Utazó lélek című elbeszélést, melyet Weöres Sándor az első magyar nyelvű tudományos-fantasztikus irodalmi műként emlegetett. Sárdi Margit irodalomtörténész előadásában a 18. századi elbeszélésektől napjaink sci-fi irodalmáig vezeti a hallgatóságát, és megtudhatják azt is, hogy Göböl Gáspár munkájára mennyire vonatkozik, hogy tudományos és fantasztikus.

Az előadások ismeretterjesztő céllal készülnek mindazok számára, akik szívesen elmélyülnek a művészet és irodalom világában. Az érdeklődőket szeretettel várják az előadásokra, melyek mindenki számára ingyenesek. Mivel az előadások a Reformáció-Rekonstrukció című kiállításhoz kapcsolódnak, a programok kezdete előtt az is ingyenesen megtekinthető.

Az előadásokról:

 • 2019. április 9-én, kedden 17.00 órakor
  Dr. FOGARASI Zsuzsa művészettörténész: A keresztelő készlet titkai
  Ki és miért készíttetett egy különleges keresztelő készletet a kecskeméti gyülekezet számára 1785-ben? Hogyan kapcsolódik a készlet az akkori kecskeméti tudós lelkészhez, Göböl Gáspárhoz? Mi lett a műtárgy sorsa a későbbiekben?
 • 2019. május 7-én, kedden 17.00 órakor
  FARAGÓNÉ BENCSIK Dóra református lelkész: Jegy és pecsét – Beszélgetés a keresztségről.
  Mi a keresztség szimbolikája? Milyen vallástörténeti előképei vannak? Hogyan gyakorolták Jézus első tanítványai, az ősegyház? Van-e különbség a keresztyén felekezetek keresztségről szóló tanításában? Hogyan gyakorolják, mit vallanak a keresztségről a reformátusok?
 • 2019. május 14-én, kedden 17.00 órakor
  ÖTVÖS NAGY Ferenc ötvös-restaurátor, muzeológus: A reformáció ötvösművészete – műhelytitkok: Így készült a keresztelő készlet…
  A XVI. századi magyar reneszánsz művészetben kialakult stiláris hagyomány tovább folytatódott, s a legjellemzőbb vonásuk a reneszánsz tradícióihoz való ragaszkodás volt. A mesterek soha nem látott tökélyre fejlesztették a profán és a református vallási-ideológiai tényezőknek leginkább megfelelő, hivalkodástól mentes – dísztelenebb –, egyszerű, választékosan elegáns formai és stiláris megoldásokat, mely tárgyak anyagukban is változtak. Leginkább ezüstöt és az ónt alkalmazták… Különösen érdekesek lehetnek a hallgatóság számára a keresztelő készlet készítésének műhelytitkai…
 • 2019. május 28-án, kedden 17.00 órakor
  SÁRDI Margit irodalomtörténész, egyetemi tanár:
  Tudományos? Fantasztikus? Göböl Gáspár és az Utazó lélek – A 18. századi elbeszélésektől napjaink sci-fi irodalmáig

 

 

 

Hozzászólások