Kultúrában utazunk – We Travel In Culture

„Mondd meg nekem, mit dalolsz, megmondom, ki vagy. A bennünk továbbrezgő dallamok és foszlányaik olyat vallanak felőlünk, amit semmi lélekelemzés nem hoz felszínre. Bevilágítanak a lélek rejtett zugaiba, ahova másképp nem férkőzhetünk.” (Kodály Zoltán)

A Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. és a Népkör Magyar Művelődési Központ kulturális együttműködése nem új keletű. Az elmúlt 10 évben számos közös programot valósított meg a két szervezet pályázati együttműködés keretében.

Kultúrában utazunk – We travel in culture – Közös sajtótéjékoztató

A Hírös Agóra szervezésében hosszú éveken keresztül szervezték meg a Kárpát-medencei Magyar Kulturális Civil Szervezetek konferenciáját. Ezen az eseményen a szabadkai Népkör kezdetektől fogva részt vett. A rendezvény célja, hogy a Magyarországon és a szomszédos országokban működő közművelődési szakmai szervezetek megismerjék egymás tevékenységét, erősödjenek a szakmai – együttműködési kapcsolatok, növekedjen az egymás iránti tolerancia, az együttgondolkodás szándéka.

A rendezvény célja volt az is, hogy közösen kidolgozásra kerüljön a szervezetek közötti rendszeres és folyamatos hosszú távú együttműködés rendje és formája. Ezek a szakmai tanácskozások megalapozták a szakmai együttműködést a két szervezet között.

Kultúrában utazunk – We travel in Culture

Ilyen szakmai program volt többek között az NKA25 rendezvénysorozat lebonyolítás a Szabadkán. A Nemzeti Kulturális Alap 25 éves jubileumi programsorozata során egész napos rendezvényen mutatkozott be Kecskemét Szabadkán. Dramatikus népmese játszóházat, diákszínjátszó workshop-ot tartottak, a Kecskeméti Szimfonikus Zenekar koncertet adott és a Kecskemét Táncegyüttes is bemutatkozott.

Ekkortól vált rendszeressé a Szabadkán működő Róna Néptáncegyüttes és a Kecskemét Táncegyüttes között a szoros szakmai együttműködés, ami a kezdetektől az egymástól tanulást jelentette. Már ekkor megfogalmazódott, hogy nagyszerű dolog lenne egy közös műsor létrehozása.

Ennek a szándéknak a megvalósulása a 2021 októberében indult közös projekt, ami Kodály Zoltán és Bartók Béla, két zseniális zenetudós munkásságára építve mutatja be közös kulturális örökségünket. A Visszatekintés – Kodály és Bartók nyomában című műsor elkészítése lett a projekt fő célja, ennek megvalósulásához számos felkészülési esemény kapcsolódott.

A két táncegyüttes a két nagy népzenegyűjtő munkássága előtt is tisztelegve, az ő örökségüket tovább gondozva a népzene és néptánc nyelvezete által mutatták be egymásnak és a közönségnek az egymás szomszédságában élő népek kultúráját.

A közös munka fő célja, hogy lehetőséget biztosítson a fiatal generációnak, hogy együttműködjenek, közös projekteket hajtsanak végre, ezáltal megőrizve hagyományainkat a tánc és a zene által.

„A népzene tehát a természet tüneménye. Ez az alkotás ugyanazzal a szerves szabadsággal fejlődött, mint a természet egyéb élő szervezetei, a virágok, az állatok. Éppen ezért olyan gyönyörű, olyan tökéletes a népzene. Ezek a dallamok a művészi tökéletesség megtestesítői. Példái annak, miként lehet legkisebb formában, legszerényebb eszközökkel valamilyen zenei gon-dolatot legtökéletesebben kifejezni.” (Bartók Béla)

kulturaban utazunk
Kultúrában utazunk – Hírös Agóra Művelődési Központ

Pénteken nagyszabású gálaműsort adott a Kecskemét Táncegyüttes és a Szabadkai Róna Táncegyüttes. A két műsor Bartók Béla és Kodály Zoltán tiszteletére készült, akik a magyar népzenét, és azon keresztül a népi kultúrát világszerte ismertté és létfontosságúvá tették. Határon innen és túlról érkeztek látogatók az előadásra, megtöltve a színháztermet.

 

 

Kapcsolódó cikkünk

 

Hozzászólások