Szándéknyilatkozatot írt alá a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete Neumann János Egyetem Intézményi Szervezete és a kecskeméti Neumann János Egyetem kollektív szerződés megkötése céljából. A nyilatkozatot az Egyetem részéről Dr. Fülöp Tamás rektor, az FDSZ Intézményi Szervezetének képviseletében Dr. Tóth József titkár, főiskolai docens látta el kézjegyével.

kollektiv

A Szándéknyilatkozat értelmében a Szakszervezet kezdeményezésére a Felek 2021. évben kollektív szerződést kívánnak egymással kötni. Ennek tartalma a fenntartó Neumann János Egyetemért Alapítvány által elfogadásra kerülő üzleti terv ismeretében alakítható ki. A Kollektív Szerződés a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezéseinek keretei között szabályozza majd:

– a munkaviszonyból származó jogokat és kötelezettségeket, ezek teljesítésének módját
– a Felek kollektív szerződés megkötésével, teljesítésével, megszüntetésével, jogaik gyakorlásával, kötelezettségeik teljesítésével kapcsolatos magatartását, továbbá
– a Felek kapcsolattartásának rendjét.

Az együttműködés keretében továbbá az FDSZ Neumann János Egyetem Intézményi Szervezete és a Neumann János Egyetem Ingatlanüzemeltetési megállapodást kötöttek a mátraszentimrei Szakszervezeti Üdülő tárgyában. Ez a Szakszervezet 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képezi, és az Egyetem munkatársainak üdülésére szolgál. A Szakszervezet érdeke és kiemelt célja, hogy az Ingatlant az Egyetem valamennyi munkatársa pihenésre, üdülésre, rekreációs célokra igénybe vehesse. Erre tekintettel az ingatlan üzemeltetési megállapodásban az ingatlan üdülőként történő használatának jogi kereteiben állapodtak meg az Egyetemmel.

 

NJE kommunikáció

Kapcsolódó cikkünk az egyetemről