A kecskeméti Piarista Iskola 300. jubileuma jegyében került sor a piarista iskolát alapító gróf Koháry Istvánról szóló könyvek bemutatójára, valamint egy piaristákat bemutató kamarakiállítás megnyitására a Katona József Emlékházban.

 

konyvbemutato1

 

A rendezvény létrejöttében kiemelt szerepe volt Koltai Andrásnak, a Piarista Központi Levéltár vezetőjének, továbbá Székelyné Kőrösi Ilona főmuzeológus asszonynak. Köszönjük lelkes munkájukat.

A bemutatott könyvek:

1. Koháry István emlékkönyv: a kecskeméti piarista gimnázium alapításának 300. évfordulójára

 

konyvbemutato6konyvbemutato7

 

 

 

Szerkesztette:

Kozicz János

és

Koltai András

 

 

 

 

 

A kötet szerzői: Ruppert József SchP, Mercs István, Kozicz János, Maczák Ibolya, Komjáti Zoltán Igor, Szirácsik Éva, Péterné Fehér Mária, Koltai András, Jernyei Kiss János, Martí Tibor, Holczer József SchP

 

konyvbemutato4

 

A kötetet bemutatta Dr. Lakatos Andor, a Kalocsai Főszékesegyházi Levéltár igazgatója.

 

2. „Sok jókkal áldgyon Isten benneteket.” Gróf Koháry István levelei Kecskemét város főbíróihoz és Tanácsához 1673-1730

 

konyvbemutato5

Szerkesztette és a kötetet bemutatta Péterné Fehér Mária.

A Katona József Emlékház teljesen megtelt érdeklődőkkel, akik a könyvbemutató után megtekintették a Székelyné Kőrösi Ilona főmuzeológus asszony vezetésével létrehozott, a piaristák kecskeméti működéséhez kapcsolódó jubileumi kamarakiállítást, mely június végéig tekinthető meg.

 

konyvbemutato10

A rendezvény végén a Piarista Iskola és a Katona József Emlékház jóvoltából kis fogadást rendeztünk, ahol a vendégek piarista borokat is kóstolhattak.

 

 

konyvbemutato3

 

A Koháry István emlékkönyvről:

Koháry István (1649-1731) gróf, országbíró, Dunán inneni és bányavidéki főkapitány, Hont vármegye főispánja, a filozófia baccalaureus-a, nagybirtokos, államférfi és költő volt, aki gondosan irányított birtokainak jövedelméből számos módon gyarapította katolikus egyházát és magyar hazáját. Nagy jelentőségű alapítványai és kezdeményezései közül – a magyar történelem tragikus útvesztőinek következtében – az egyik legmaradandóbbnak a kecskeméti piarista iskola bizonyult, amely 1715 óta élő, és az alapító céljának megfelelően működő intézmény. Fönnállásának háromszázadik évfordulóján kilenc tanulmány, saját végrendelete és portréinak teljes sorozata mutatják be Koháry István gazdag életének és munkásságának egyes oldalait: a katonát, a földesurat, a mecénást és a patrónust.

További adatok: https://www.prosperod.hu/katalogus/konyvek/?id=47033

 

konyvbemutato9

 

Koháry levelezéskötetéről:

„Sok jókkal áldgyon Isten benneteket!” Ezekkel a szavakkal kezdte minden egyes, Kecskemét város bíráihoz és tanácsához írt levelét Koháry István, a török ellen sereget vezető hadvezér, iskola- és kórházalapító, költő, országbíró, barokk főúr, bőkezű mecénás – Kecskemét földesura. Az 1670-es évektől ugyanis a város legnagyobb részbirtokosa volt, több mint egyharmadnyi birtokrésszel. Kemény, határozott, de igazságos földesúr volt, aki alattvalói irányában patriarchai vonzalommal és felelősséggel viseltetett. Gondja volt a szegényebbekre, nincstelenekre. Mindig a bonum publicumot (a közösség javát)  és nem a privatum odiomot (az egyéni gyűlölködést) tartotta fontosnak. A kecskemétiek – főként a város elöljárói – védő, pártfogó földesúrként, majdhogynem atyjukként tisztelték. A későbbi korok szemléletmódja szerint szokatlannak látszó kapcsolat emlékeit tárja elénk ez a kötet, amely  teljes szövegükben, alapos bevezetéssel együtt közli Koháry leveleit.

További információ: https://kecskemet-anno.hu/SubPages/fooldal4.html

 

konyvbemutato2

Székelyné Kőrösi Ilona főmuzeológus

 

Nagy Attila SchP ig.

 

 

Hozzászólások