Korában ellentmondásos személyiségnek számított: rajongtak érte vagy gyűlölték, akár egy mai sztárt. Az ő teljesítménye azonban lényegesen nagyobb, racionálisan szinte felfoghatatlan: nő létére a 15. században egy hadsereg engedelmeskedett a parancsainak, és győzelemre vitte a francia csapatokat az évtizedekig megállíthatatlan angolok ellen. 1920. május 16-án szentté avatták, ezzel végképp elismerve jelentőségét.

Hatalmas utat tett meg Johanna fizikailag és lélekben is a kelet-franciaországi Domrémy falucskától a rouen-i máglyáig.
12 éves korától kezdve látomásai voltak, hangokat hallott, elmondása szerint Szent Mihály, Szent Katalin és Antiochiai Szent Margit jelent meg neki, hogy biztassák, űzze ki az angolokat hazájából.

Egy elhúzódó háborúJohanna színre lép

A százéves, angol-francia trónutódlás miatt kirobbant háború kellős közepén vagyunk. Az angol csapatok szövetségben a király ellenzékével a francia földek jelentős részét is uralják, egyre beljebb nyomulnak, Párizs, Reims  is a kezükön van, és már Orleans-t ostromolják. A francia trónörökös, Károly jobb híján Chinon várában állomásozik, és nem sok esélyt lát arra, hogy megkoronázzák.
Johanna, az írástudatlan parasztlány azonban úgy látja, eljött az idő a cselekvésre. 16 éves korában, 1428-ban egy rokona segítségével bejut a közeli helyőrség parancsnokához, akitől kéri, eszközöljön ki találkozót számára a királytól. Nem meglepő, hogy nem veszik komolyan. Hónapokkal később visszatér, immár többen támogatják. Mikor megjósolja egy hadjárat váratlan kimenetelét, felfigyelnek rá. A király elkeseredett helyzetében hajlandó páncélt és fegyvert adni a lánynak, és a harctérre küldi.

Sikerek

Ekkor kezdődik el az a páratlan sikersorozat, mely során a reménytelenségben veszteglő francia sereg felszabadítja Orleans-t, visszaveri az angolokat, és Károlyt Reimsben királlyá koronázzák. Az ellenséges városok sorra adják meg magukat. A sikerek azonban nem tartanak örökké. 1430 májusában egy ütközet során az angolokkal szövetséges burgundiak fogságába kerül. Váltságdíj ellenében kiválthatnák, de családjának nincs elég pénze, a király pedig vonakodik. Nem menti meg a nőt, akinek koronáját köszönheti. Valószínűleg kellemetlenné vált számára a jelenléte.  Kiadják az angoloknak, akik boszorkányság és eretnekség vádjával egy tárgyalás után halálra ítélik, és Rouen főterén máglyán elégetik.

Mégis ártatlan?

Több mint húsz évig kell várni a per felülvizsgálatára. Károly, akinek kínossá válik a tudat, hogy hatalmát egy eretneknek nyilvánított nőnek köszönheti, részben külső nyomásra kezdeményezi a Szentszéknél az újabb vizsgálatot. Johannát rehabilitálják, mártírrá nyilvánítják.

Politikai játszmák és az emberi kicsinyesség áldozata. Az egyik ellene felhozott vádpont, ami az eretnekséget alátámasztja, az volt, hogy férfiruhában járt a harctéren és így is jelent meg a tárgyaláson.  Nyilvánvaló, hogy ruháját elővigyázatosságból viselte, hiszen a férfiak figyelmét ilyen módon kevésbé keltette fel. Tény, hogy a katonák nem nőként néztek rá, hanem holmi felsőbbrendű lényként kezelték, és tűzbe mentek volna érte. Az ellene folytatott propaganda azonban sikeres volt: Shakespeare például (angol!) szemszögből erkölcstelen boszorkánynak állítja be  VI. Henrik című drámájában. Tévedett. Feljegyezték például, hogy az őt fogva tartó nemesasszonyok vizsgálatnak vetették alá, ez azonban nem igazolta az erkölcstelenségéről terjesztett pletykákat.

 

 

Az utókor ítélete

Johanna, az írástudatlan, tanulatlan falusi lány helytállásból és kitartásból adott leckét a harcokban eldurvult, megcsömörlött katonáknak. Eszméket hirdetett, összefogást, reményt adott és óriási eredményeket ért el. Később egyre többen ismerték ezt fel nemcsak hazájában, ezáltal szimbolikus alakká vált. A legkülönfélébb mozgalmak tűzték zászlajukra nevét.
A 15. században elítélték, a 20. században viszont nemcsak felmentették, hanem 1909-ben boldoggá, majd 1920-ban szentté avatták. Életének különféle mozzanatait regények, drámák (Schiller, G.B. Shaw, Mark Twain, Voltaire), operák és zeneművek (Verdi, Csajkovszkij, Honegger),filmek, sőt videojátékok is ábrázolják.

 

Weninger Nóra

Hozzászólások