Krajcsik Gabriella vagyok. Ipolyságban, Szlovákiában születtem. Korán elvesztettem édesapámat. A gimnázium elvégzése után dolgoztam, mellette elvégeztem a teológiai főiskolát, így hozzájárultam a család anyagi gondjainak enyhítéséhez. Teológiai végzettségemet arra használtam, hogy munka mellett hittant tanítottam.

Kerestem a helyemet az életben, ezért kis csoportokba kapcsolódtam be, hogy tájékozódjak az egyház életének számos területéről. Először a szűkebb környezetemben találkoztam a fiatalok közösségeivel, majd átjöttem Magyarországra. Vonzott a misszió, de nem ismertem közelebbről a küldetésnek a szépségét, nehézségét, ezért a Szentlélek Szolgálóleányainál és Teréz anya nővéreinél érdeklődtem. Közelebbről megismertem a nagyszerű küldetésüket, de úgy éltem meg, hogy ez nem az én utam.

Továbbléptem, és kerestem az én utamat, azt az utat, amelyre a Jóisten valóban szólít. A keresés során jutottam el a Jézus Szíve Társasága Szív Lelkiségi Központjába, Tahiba. Elvégeztem a Társaság tagja által vezetett hivatástisztázó lelkigyakorlatot. Isten kegyelméből a lelkigyakorlat végén arra a megállapításra jutottam, hogy engem a szent Ignáci lelkiség megragadott. Mondhatom, hogy Isten kézen fogott. A következő időszak azzal telt el, hogy tisztáztam magamban, miről fogok lemondani, hogyan hagyom ott egyedül élő édesanyámat, és hogyan állok Krisztus szolgálatába.

Tavasszal volt a lelkigyakorlat időpontja, és ősszel a Társaság tanulmányi házában kezdtem el a közösség életével való ismerkedésemet. Bevezetést kaptam a Társaság ima- és gyakorlati életébe. Ez az időszak két évig tartott, és ebben az időben megerősödtem abban a hitemben, hogy engem a Jézus Szíve Társaságába hívott az Isten.

A társaságnak olyan gazdag a programja, hogy számtalan helyen megtalálhatom Isten népének a szolgálatát: pl. Pécelen az idősek otthonában, Tahiban a lelki programok vezetésében, vagy a sajtóapostolságban.

A két év próbaidő lezárása után a képzés vezetője és a társaság vezetése a jelentkezővel – így velem – is közös megbeszélés során dönti el, hogy a képességeinek figyelembevételével mely terület az, ahol Isten nagyobb dicsőségét tudom szolgálni. A közös megbeszélés és döntés alapján nekem is legmegfelelőbb volt, hogy a sajtóapostolság területén találjam meg a helyemet.

Így kerültem először Szegedre a Korda üzletbe. Nagyon megszerettem a lelkiségi irodalom gazdag választékát. Megszerettem a munkatársakkal együtt az üzlet légkörét és a különböző érdeklődésű vásárlókat. Szívesen segítettem a vásárlók eligazításában, a naprakész kiszolgálásukban. A sokszínű munka teljesen lekötötte érdeklődésemet.

Mindemellett a szabadidőmet továbbképzésre tudtam használni. Elkezdtem a PPKE által szervezett mentálhigiénés képzést. Közben elkerültem Kecskemétre a Kordába, és a képzést innét fejeztem be. A megszerzett ismereteket a mai napig itt, Kecskeméten is tudom hasznosítani. Tíz éve élek a kecskeméti közösségben.

A Reménység Háza a Fecske utca 20-ban működik, ott segítem a lelki beszélgetésre vágyókat, valamint részt veszek a Főplébánia életében. Hálát adok a Jóistennek, hogy ezt a szerteágazó tevékenységet a Jézus Szíve Társasága keretében végezhetem.

A Jézus Szíve Társasága weboldalán minden apostoli területünkről olvashatnak az érdeklődők. A Korda Kiadó weboldala  ITT található. 

 

Szerkesztette: Weninger Endréné Erzsébet