Csaknem 100 kölcsönző intézmény több mint 400 tárgyával nyílt meg 2017. április 26-án az IGE-IDŐK – A reformáció 500 éve című kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban. A kiállítás a Reformáció Emlékévének kiemelt eseménye.


500 esztendeje Luther fellépésével kezdődött a reformáció, amely gyökeresen megváltoztatta Európa arcát. A reformáció értékei az egyetemes kereszténység kincsei is, az egyetemes kereszténység öröksége pedig az egész emberiségé: a fél évezreddel ezelőtt elindult folyamatok máig hatnak életünk minden területén.
A reformáció az eredeti romlatlan állapotokhoz való visszatérés szándékával indult, ám sok tekintetben újat teremtett. Egyszerre képviseli a folytonosságot és a megszakítottságot. A vizualitásra és gyakorlatra épülő középkori kereszténységgel szemben az írott, prédikált és nyomtatott bibliai szövegre, Isten igéjére helyezi a hangsúlyt, ezzel újraértelmezi a hagyományok, a múlt és az idő szemléletét.

A reformáció korának emberei szenvedélyesen érveltek, harcoltak meggyőződésük mellett. Választ kerestek a legmélyebb egzisztenciális kérdésekre, elszántan kutatták életük értelmét. Ugyanúgy szembesültek e kérdésekkel, mint a ma embere, aki a látszólag mindenre magyarázatot kínáló tudomány megoldásainak birtokában van.
A reformáció olyan hitbeli, vallási folyamat, amelynek során kialakult az önmagáért, szűkebb és tágabb közösségéért felelősséget vállaló modern ember lelkisége.

A Magyar Nemzeti Múzeum Ige-Idők kiállítása a magyarországi reformáció történetének folyton változó, összetett viszonyaival ismerteti meg látogatóját, aki egyedülálló, páratlan kincseket láthat, és részletes magyarázó szövegek segítségével tájékozódhat. Az erdélyi fejedelmek portréi, Huszár Gál énekeskönyve, amely a világon egyetlen példányban létezik, az Esterházy-gyűjtemény egyes darabjai, a 17. századi politikai röplapok, a 18. századi torvaji orgona mind e fél évezred szellemi és tárgyi lenyomatai. Bemutatásuk magyarországi és határon túli múzeumok, gyűjtemények és egyházközségek példamutató összefogásával valósult meg.

A kiállítás kurátorai: dr. Kiss Erika (Magyar Nemzeti Múzeum), dr. Gáborjáni Szabó Botond (Debreceni Református Kollégium Múzeuma), dr. Fogarasi Zsuzsa (Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Múzeuma, Kecskemét), dr. Harmati Béla László (Evangélikus Országos Múzeum), dr. Kertész Botond (Evangélikus Országos Múzeum), Zászkaliczky Zsuzsa (Evangélikus Országos Múzeum), Zászkaliczky Márton (MTA BTK Irodalomtudományi Intézete), Dr. Heltai János (Országos Széchényi Könyvtár)
Látvány: Somlai Tibor

A tárlathoz kapcsolódik a Huszadik századi protestáns életutak című kamara kiállítás Hosszú Gyula szervezésében, ahol 2017. május 2-től május 7-ig zajlik a ReFilm – Protestáns dokumentumfilmek hete.

A kiállítás támogatói: Reformáció 500 Emlékbizottság, Emberi Erőforrások Minisztériuma, Országos Széchényi Könyvtár

IGE-IDŐK
A reformáció 500 éve
Magyar Nemzeti Múzeum, József nádor-termek
2017. április 27. – november 5.

Bővebb információ:
www.mnm.hu, www.facebook/nemzetimuzeum

 

Hozzászólások