Az Egyenlő Bánásmód Hatóság eljárást folytat a sértett fél kérelmére az egyenlő bánásmód megsértésének gyanúja esetén a – törvényben fennálló feltételek teljesülése esetén annak megállapítása érdekében, hogy történt-e hátrányos megkülönböztetés.

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság 2009. április 1-jén indította A diszkrimináció elleni küzdelem – a társadalmi szemléletformálás és a hatósági munka erősítése című kiemelt programját, hogy a hatósági feladatok ellátásán túl a projekt eszközeivel is beavatkozzon a diszkriminációs folyamatokba.

A BÁCS-KISKUN MEGYEI CSALÁD, ESÉLYTEREMTÉSI ÉS ÖNKÉNTES IRODÁBAN IS VÁRJA
DR. TÓTH EDINA, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD REFERENS

azokat, akik úgy érzik, hogy hátrányos megkülönböztetésben részesülnek vagy részesültek. Az ügyfélfogadáson lehetőség van a panasz megbeszélésére, az eljárás megindításához szükséges törvényi feltételek meglétének vizsgálatára (pl. védett tulajdonság), majd ezt követően a panasz felvételére is.

A diszkrimináció sajnálatos módon az élet több területén is jelen van és számos társadalmi csoportot érint. A hátrányos megkülönböztetés jellemzően a foglalkoztatásban, a szolgáltatások igénybevételénél, vagy a lakhatással kapcsolatban fordul elő és elsősorban a romákat, a fogyatékkal élőket illetve a nőket sújtja.

Azok a személyek, akik ilyen helyzetbe kerülnek, nem mindig képesek érdekeiket érvényesíteni, ezért nekik kíván segíteni az Egyenlő Bánásmód Hatóság a TÁMOP 5.5.5 programjával, melynek keretében minden megyében, az egyenlő bánásmód referensek helyben nyújtanak tájékoztatást, segítséget.

ÜGYFÉLFOGADÁS A BÁCS-KISKUN MEGYEI CSALÁD, ESÉLYTEREMTÉSI ÉS ÖNKÉNTES IRODÁBAN:

KECSKEMÉT, REILE G. U.  22. SZÁM ALATT

BŐVEBB FELVILÁGOSÍTÁS A 06-70/517-92-51-ES TELEFONSZÁMON KÉRHETŐ.

Hozzászólások