Drake a 16. századi angol hajózás kimagasló alakja. Tulajdonképpen nem is sorolható a nagy felfedezők közé, mert az, hogy másodszor hajózta körül a Földet, az nem volt eredeti úti célja. Bár a mai térképeken Dél-Amerika csücskén szerepel egy Drake-átjáró, valójában a Magellán-szoroson haladt át.

 

drake1

 

Pontos születési dátuma nem ismert. 1540-1543 között született Devonshire-ben. Apja, Edmund Drake farmer volt, akinek 12 gyermeke volt. 1548-ban az apának el kellett menekülnie lakóhelyéről erőszakosság és rablótámadás miatt. Drake későbbi életrajzírói ezt azzal próbálták magyarázni, hogy ennek oka a helyi katolikusok támadása volt. Ennek azonban nincs valóságalapja. Mindenesetre ezután Drake-et egy rokon család, Hawkinsék nevelték fel Plymouthban. Ez döntő hatással járt életére, mert ez a család a kereskedelem mellett kalózkodással is foglalkozott.

13 éves korától hajósinasként szolgált, és első tengerészeti tapasztalatait az Északi-tengeren szerezte. 18 évesen a Hawkins család flottájában részt vett az afrikai rabszolga-kereskedelemben. 1568-ban már saját hajójának, a „Judith”-nak a parancsnoka volt. Megismerte az Atlanti-óceánt, mert illegális rabszolga-kereskedelmet bonyolított le a Karib-szigetekkel. Második útja során, melyben John Hawkins volt a társa, spanyol támadás érte San Juannál a mexikói partoknál. Sok emberét elveszítette, de a „Judith”-nak sikerült elmenekülnie. Valószínűleg ekkor alakult ki a spanyolok elleni engesztelhetetlen gyűlölete.

 

drake3

 

Ez volt az az expedíció, amely felkeltette a királynő figyelmét. 1572-ben I. Erzsébet angol királynő engedélyt adott neki a spanyol király hajóinak és birtokainak kifosztására. Privateer lett, vagyis az uralkodó hivatalos kalóza. Két hajójával megtámadott egy fontos spanyol várost Amerikában, ami ugyan nem járt sikerrel, de elfogott egy ezüstöt szállító öszvérkaravánt, és gazdag ember lett. Életrajzírói szerint átkelt a Panamai-földszoroson, és megpillantotta a Csendes-óceánt. Ekkor határozta el, hogy ezen a tengeren az angoloknak is hajózniuk kell.

Spanyolgyűlöletét egyelőre nem tudta kiélni. Erzsébet királynő és II. Fülöp spanyol király átmenetileg fegyverszünetet kötött. Valószínű, hogy ebben az időszakban Drake Essex grófja mellett szolgált Írországban. A helyzet 1577-ben változott meg, amikor a spanyol-angol viszony újra megromlott. Drake megbízást kapott arra, hogy keljen át a Magellán-szoroson, és derítse fel Dél-Amerika csendes-óceáni partvidékét. Az expedíció fő célja az volt, hogy minél több kárt okozzanak a spanyoloknak. Az utat a királynő is támogatta, és ez volt az első alkalom, hogy Drake személyesen találkozott vele. Ezután történt meg a Föld második körülhajózása, bár az expedíció célja nem ez volt.

 

drake10

I. Erzsébet angol királynő

Drake öt hajóval és 200 emberrel indult útnak. Zászlóshajóját eredetileg Pelikánnak hívták, de Drake átkeresztelte Golden Hind-ra (Aranyszarvas). 1578-ban elérték Brazíliát, ahol egy homályos hátterű összeesküvés zajlott Drake ellen. A flotta társparancsnokát, Thomas Doughty-t kivégezték. Drake-re jellemző volt, hogy mindig szigorú fegyelmet tartott, de ennek az ügynek inkább személyes leszámolás jellege volt. A flotta két hajója mindenesetre visszafordult.

1578-ban behajóztak a Magellán-szorosba, és 16 nap alatt át is jutottak rajta. Drake helyettese elvesztette a kapcsolatot a parancsnokkal és visszafordult. Ezt követően Drake ezüstöt és aranyat szállító spanyol hajókat támadott meg, és észak felé hajózott. Állítólag az észak-nyugati átjárót kereste, hogy visszajusson az Atlanti-óceánra. A hideg időjárás miatt visszafordult, és a mai San Francisco közelében horgonyzott le.

 

drake4

Drake útja, a Föld körülhajózása

1579 júniusában dél-nyugat felé vette az irányt, és elérte a Fülöp-szigeteket. Vizet vett fel, majd a Fűszer-szigetek felé hajózott, ahol a helyi uralkodótól értékes fűszereket vásárolt. Ezután megkerülte a Jóreménység fokát, és 1580-ban befutott Plymouthba. A Golden Hind eredeti 100 fős legénységéből ötvenhatan maradtak életben. Ez volt a Föld második körülhajózása, bár ez nem volt előre megtervezve. Az angol királynő mindenesetre személyesen lépett a Golden Hind fedélzetére, és 1581-ben Drake-et lovaggá ütötte.

1583-ban Drake első felesége meghalt. Két év múlva a lovag újra megnősült, és feleségül vette Elizabeth Sydenham-et, egy devonshire-i főúr lányát, és egy szép vidéki házat örökölt. Gyermeke egyik feleségétől sem született. Később Plymouth polgármestere lett. Megoldotta a város vízellátását, ami ezután még 300 évig működött.

 

drake2

I. Erzsébet lovaggá üti Sir Francis Drake-et

1585-ben kiújult az ellenségeskedés Spanyolország és Anglia között. Drake egy 25 hajóból álló flotta parancsnoka lett. Kifosztotta a Zöldfoki-szigeteket, Cartagenát Kolumbiában, St. Augustine-t Floridában és San Domingot Hispaniolában. A Drake-kel nem igazán szimpatizáló miniszter, Lord Burghley is kijelentette, hogy Sir Francis Drake félelmetes ember a spanyol király számára. Ezt követően Drake számos támadást intézett spanyol hajók és városok ellen. Lehet, hogy ezzel hozzájárult Fülöp király Anglia elleni intervenciójához. Drake Cadiz-nál megelőző támadást indított, megsemmisített 30 spanyol hajót és több ezer tonna utánpótlást.

 

drake9

A spanyol Armada

1588-ban a nagy spanyol hajóhad, az Armada támadást indított Anglia ellen. A Sidonia tengernagy által vezetett hajóhad a kor legnagyobb haderejének számított. Az angolok előnye hajóik mozgékonysága volt, ezen kívül a Csatornán kitörő viharok is a kezükre játszottak. A Drake és az angol flottaparancsnok, Lord Howard által alkalmazott gyújtónaszádoknak tulajdonképpen nem volt döntő szerepe. Bár kétségtelen, hogy az égő hajók pánikot keltettek a spanyolok soraiban. Ugyanakkor Drake elfogta a spanyolok hajóját, amely a pénztárukat szállította. A vihar által szétzilált Armada 25 ezer emberéből csak tízezer jutott haza.

 

drake5

Emlékmű Plymouthban

A sikeres háború után Drake azt a feladatot kapta, hogy semmisítse meg az Armada megmaradt hajóit, majd nyújtson segítséget a spanyol király ellen lázadó portugáloknak Lisszabonban. Az akció teljes kudarccal végződött. Drake 30 hajót és 12 ezer embert veszített. Ezután néhány évig újra Plymouth polgármestere volt. 1595-ben a királyné újra a spanyolok ellen küldte. A hadjáratot unokatestvérével, John Hawkins-szal vezették, és a panamai Portobello-nál horgonyoztak le. Drake vérhasban meghalt, és ólomkoporsóban a tengerben temették el. Ezért nyugvóhelye nem ismert.

 

drake7

 

Az angolok nemzeti hősként tartják számon, bár történelmi szerepe és személyisége ellentmondásos.

 

 

Weninger Endre

 

 

Hozzászólások