Március 11-én délelőtt vidám gyerekhangok hallatszottak ki a Széchenyivárosi Óvoda Forradalom Utcai Tagintézményének ajtaján. Ez nem is lenne csoda egy óvodában, de most vendégeknek örültek az apróságok. A szomszédos Móra Ferenc Általános Iskola alsó tagozatos kisdiákjai jöttek el közéjük, hogy egy kedves hangulatú, vidám műsor keretében iskolába invitálják a kicsiket.

 

mora1

 

Iványosi Szabó Marianna és kolléganői szép hagyományt elevenítettek fel ezzel a látogatással, a Gergely-járást. Március 12-én Szent Gergely napja van. Ünneplése I. (Nagy) Gergely emlékére rendeltetett el, aki az iskolák alapítója, patrónusa és a gregorián éneklés megteremtője volt. Nagy Szent Gergely a VI-VII. század fordulóján élt, bencés szerzetes volt, majd római pápa lett. Egyháztanító és doktor volt, a középkori európai műveltség egyik megalapozója. Nevéhez fűződik a „gergelyezés” vagy a gergely-járás szokása.

 

mora2

 

A játékot eredetileg három diákgyerek adta elő: az egyik püspököt alakított, a másik kettő egyszerű pap volt. Azokba a házakba mentek be, ahol iskolába menő korú gyermek lakott, s énekelve hozták meg a kedvét az iskolába járáshoz, ugyanis a kötelező iskolába járást csak a 19. században vezették be. A szülők a gergelyezőknek tojást, süteményt és pénzt adtak. Az iskolaév régen Szent Gergely napján kezdődött.

 

mora3

 

Az alábbi a legismertebb dallam és szöveg, ami ilyenkor elhangzott. Egy feldolgozás a Kolompos Együttestől:

 

 

A műsor után alkalmam nyílt az óvoda vezetőjével, Demeterné Tarsoly Erikával egy kis beszélgetésre. Így összegezte az iskola és óvoda együttműködéséből keletkezett műsor előzményeit, hátterét.

 

mora12

 

A Móra Ferenc Általános Iskolával minden évben kötünk egyfajta „Együttműködési megállapodást”. Ennek az a célja, hogy még inkább megismerje a két intézmény egymás szakmai munkáját, hisz mindannyian a gyerekekért vagyunk. Ennek a megállapodásnak a keretében született meg az az ötlet is, hogy az iskolások átjönnének azt a régi szép hagyományt feleleveníteni, mely szorosan kapcsolódik az iskolához.

 

mora6

 

Az óvónőkkel együtt úgy éreztük, hogy valami új színt kellene belevinnünk az óvodai nevelésbe. A hagyományainkból kellene merítenünk, a magyarság múltját nem szabad elfelejtenünk, hiszen a családok életéből is hiányzik valami többlet, egy színesebb tartalom. A Köznevelési Törvény és az Óvodai Nevelés Országos Programja is kihangsúlyozza a hagyományaink tiszteletben tartását. Mi ezt igyekszünk minél játékosabban bevinni a gyerekek közé, rajtuk keresztül pedig a szülőkhöz, egyfajta közösséget teremtve, alakítva, erősítve az egymáshoz tartozásunkat. Itt a lakótelepen, a rohanó mindennapok világában a szülők felé is szeretnénk nyitni, és nekik is kínálni a programjainkat a gyerekeiken keresztül.

 

mora9

 

Ezért múlt ősszel bevezettük a néptáncot a kicsiknek, és a Móra Ferenc Általános Iskolában nemrégiben megrendezett Néptánc-találkozón nagy sikerrel szerepeltek. A fellépésük a szülőknek is nagy örömet okozott.

Márton nap keretében az ősszel közös családi napot tartottunk az oviban, mindenki nagy örömére, mert rendkívül eredményes és újszerű volt. Igyekszünk a hagyományőrzés jegyében megvalósítani programjainkat, ez a mai Gergely-járás is ilyen volt. A mi ötletünk volt, és a Móra Ferenc Általános Iskola Tagintézmény vezetője, Kecskésné Marthi Marianna és a tanítónők is nyitottak voltak arra, hogy a kisiskolások egy kis műsor keretében iskolába csalogassák az óvodásainkat.

 

mora11

 

Az advent időszakában is igyekeztünk a „jó cselekedetek” megtételére figyelni, az együttlét örömét erősíteni a gyerekek, a szülők között, sokkal inkább, mint az ajándékkészítésre. Részt is vettünk az úgynevezett „Cipősdoboz akcióban”. A mi óvodánk is hozzájárult ahhoz, hogy a Kárpátaljai rászoruló gyerekek karácsonya még örömtelibb legyen.

 

mora13

 

Úgy gondoljuk, hogy kell egy másfajta kitekintés és szemléletformálás is a gyerekeknek és szüleiknek. Ezért fontos a magyarságtudatot növelni, erősíteni ebben a korai életszakaszban, a néphagyományainkat megismertetni és lelki nyitottságra nevelni őket. Szeretettel várjuk a jövendőbeli óvodásokat és szüleiket érdeklődő kérdéseikkel. Jöjjenek és nézzenek körül nálunk!

 

Weninger Endréné Erzsébet

Hozzászólások