2016. május 11-én Hajagos Csaba történész-muzeológus tartott vetített képes előadást a ferences vértanúkról a Cifrapalotában a VIII. KORTÁRS KERESZTÉNY IKONOGRÁFIAI BIENNÁLÉHOZ kapcsolódóan.

 

ferencesek

 

A délután témája Aranyász Zita A nyolc vértanú szentségéért című műalkotása volt, amelyet a 20. századi egyházüldözés vértanú szerzeteseinek életútja, sorsa ihletett. Az előadás a mű esztétikai tartalma mellett kitért Brenner János ciszterci novícius, Körösztös Imre Krizosztom, Kovács Kristóf, Hajnal Zénó, Kiss Szaléz, Lukács Pelbárt, Kriszten Rafael és nem utolsó sorban P. Károlyi Bernát ferences szerzetesek életútjára, a vértanúhalál körülményeire.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

A közönség bővebb információkat kaphatott a Kecskeméten szolgált Károlyi Bernát (1892-1954) tevékenységéről, a személyét illető állambiztonsági iratanyag tartalmáról is.

„Főatyám! Nehéz lépés, de népünkért meg kell tennem, mely mint kisded nyáj ragaszkodik hozzánk. Ferences ruhában fogok bátran az ellenség elé állni, gondolva Szent Ferenc Atyánkra, ki szintén a Szultán elé ment. És én hiszem, hogy segítségemre és oltalmamra lesz! Csak kérem az otthoni atyák és testvérek imáit!”
P. Károlyi Bernát, 1945.