Felhívás – Hírös mesterek, hírös mesterségek helyismereti közösségi játék. A Hírös Agóra Ifjúsági Otthon Kecskemét város fennállásának 650. évfordulója és az épület – az egykori Iparos Otthon – építésének 111. évfordulója alkalmából ismeretterjesztő, helyismereti közösségi játékot hirdet a 650 éves Kecskemét iparos múltjának megismerésére 3-4. és 5-6. osztályosok számára.

Cél:
1.    A 650 éves Kecskemét iparos és céhes hagyományainak élményszerű bemutatása:
– a gyermekek közvetlen alkotó és kutató jellegű foglalkoztatása,
– helytörténeti ismereteik bővítése, rendszerezése,
– komplexitásra törekvés: az iparművesség és a különböző művészeti ágak összekapcsolásával.
2. A Kecskeméten élő kiváló mesterek és tevékenységük bemutatása a gyermekek számára műhelylátogatások és kézműves alkotó foglalkozások, bemutatók során.
 3. A kézműves alkotó munka örömének felfedeztetése, a létrehozott tárgyak értékeinek felismertetése.
4. A gyermekek korosztályának megfelelő, önálló és kiscsoportos kutató munkára ösztönzése a 3 fordulós játék során könyvtári, múzeumi munka, beszélgetés a mesterekkel stb.)
Várják 10-25 fős gyermekközösségek: osztályok, szakkörök, civil szerveződések jelentkezését.
Jelentkezés: 2018. szeptember 24-ig írásban a csoport választott nevének, pontos címének, elérhetőségének, a csoport létszámának, felkészítőjük nevének megjelölésével.
Cím: Hírös Agóra Ifjúsági Otthon, 6000 Kecskemét, Kossuth tér 4. vagy ilona.csizmadia@hirosagora.hu
Nevezési díj: 3000 Ft / csoport

A program tervezett felépítése:
2018. október 15. hétfő 14.30 órakor A Város Napjához kapcsolódva a rendezvénysorozat ünnepélyes megnyitása a Hírös Agóra Ifjúsági Otthonban a résztvevő 3-4. és 5-6. osztályos csoportok képviselőinek a részvételével, az 1. feladatlap kiadása.
2018. november: Látogatás a KKMM Népi Iparművészeti Gyűjteményben és a 2. játékos feladatlap átadása. A kiállított mestermunkák, alapanyagok és szerszámok, eszközök megismerése interaktív múzeumi foglalkozás keretében.
2018. december eleje: Céhes emlékek a levéltárban és a könyvtárban – interaktív foglalkozás és a 3. játékos feladatlap átadása A mesterré válás lépcsőfokairól, a műhelyekben folyó munkáról a fellelhető dokumentumok – céhlevelek, térképek, vándorló-könyvek stb.- segítségével.
2019. január: Műhelytitkok nyomában – látogatás különböző kecskeméti mesterek műhelyében az ipartestület javaslata alapján és a 3. játékos feladatlap átadása.
2019. február 4. hétfőMesterségek farsangja – záró rendezvény és eredményhirdetés

A résztvevők díjazása:
– A közösségi játékban résztvevő csoportok oklevelet kapnak.
– Korcsoportonként 3-3, színvonalas munkát benyújtó csoport könyvjutalomban részesül.
– Kiemelt díjként a két korcsoport legjobbjai jutalomkiránduláson vehetnek részt 2019. februárjában

Együttműködő partnereink:
Kecskemét és Vidéke Általános Ipartestület, Katona József Megyei Könyvtár, Nemzeti Levéltár BKKM-i Levéltára, KKMM Népi Iparművészeti Gyűjteménye

Információ: Csizmadia Ilona (tel.,fax: 76/481-523, icsizmadia9@gmail.com)

 

Hozzászólások