Eredményes a kecskeméti Neumann János Egyetem – A Neumann János Egyetem modellváltást követő időszakára vonatkozó 2020. évi beszámolója a példaértékű és sikeres együttműködés visszaigazolása is egyben. Az intézmény adózott eredménye pozitív, amely a modellváltást követően végrehajtott szerkezeti és gazdálkodási folyamatok újragondolásának köszönhető. Az egyetemi és a kuratóriumi vezetés egyetért abban, hogy a Neumann János Egyetem modellváltása „sikersztori” lehet a hazai felsőoktatás új rendszerében.

egyetem

A kecskeméti Neumann János Egyetem beszámolója alapján

a mérlegfőösszege a 2020.12.30-i fordulónapon 8.086.347 ezer Ft volt, a modellváltást követő időszakot 85.760 ezer Ft adózás utáni eredménnyel zárta. Az Egyetem gazdálkodása vagyoni helyzet, likviditás és fizetőképesség szempontjából stabil. Ez a szám is azt mutatja, hogy az intézmény alkalmas arra, hogy régiójának innovatív, intellektuális tudásközpontja legyen.

A piaci szempontokhoz igazított strukturális átalakítások, az üzleti tervezés új irányai, valamint az akadémiai és kuratóriumi vezetés egységes célkitűzései már a szerkezetváltás első évében visszaigazolták az együttműködésben rejlő lehetőségeket. A kecskeméti intézmény az országban egyedülálló infrastruktúrával rendelkezik, amely a beiskolázás szempontjából is jó hívószó.

A kecskeméti székhelyű Hírös Lovarda vagyonkezelési jogának az államtól történő átvételét követően az egyetem új profillal bővült. Az új funkció piaci szerepének sikeres alakítása és működtetése is azt a versenyképességi logikát követte, amely a rövidtávú fejlesztéseknél hangsúlyos szerepet kapott.

A 2021-2024-es fejlesztési ciklusban kiemelt figyelmet fordítanak az oktatásfejlesztési programokra, a tudományos kutatásfejlesztés területeire és a nemzetközi kapcsolatok erősítésére.

A belső átalakítási folyamatokban továbbra is kiemelten kezelik a hallgatói és belső szolgáltatások fejlesztését, valamint a humánerőforrás rendszer felülvizsgálatát. A 2021-es felvételi jelentkezési adatok azt mutatják, hogy a kecskeméti Neumann János Egyetemnek a fenntartói modellváltás évében is sikerült tovább növelni népszerűségét.

A jelenlegi tanév 3148 fős hallgatói létszámának bővítése mellett a következő időszakban hangsúlyos szerepet kapnak a kutatás-fejlesztési és innovációs szolgáltatásokból származó bevételek is. Az Egyetem középtávú intézményfejlesztési koncepciójában a működési folyamatok hatékonyabbá tétele és a fenntarthatóság szempontjai mellett szerepel egy új teljesítményösztönző rendszer kialakítása is, amelynek célja az oktatói-kutatói kiválóság növelése.

A kecskeméti Neumann János Egyetem adózás utáni pozitív eredménye, az új jogszabályi környezet és a fenntartóval kialakított együttműködés rendszere lehetőséget teremt arra, hogy az Egyetem a 2021-2024 évre vonatkozó Intézményfejlesztési Tervben meghatározott célokat sikerrel megvalósítsa, bevételteremtő képességét növelni tudja.

Neumann János Egyetem

 

Az egyetemmel kapcsolatos legutóbbi cikkünk

 

Hozzászólások