Dr. Szekér Endre tanári pályáját Bugacon kezdte, később két évet a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában, majd több évtizedet a Katona József Gimnáziumban, végül a Református Gimnáziumban tanított. Országos ismertségre a ’60-as években tett szert a filmesztétika oktatás elindításával.

Irodalmi munkássága során számos neves alkotóval került személyes kapcsolatba, barátságba, mindemellett több kötet, irodalmi esszé, tanulmány, kritika és publicisztika is része gazdag életművének. Mindig fontosnak tartotta a fiatalok irodalmi ízlésének formálását, az irodalom megszerettetését. Talán éppen ezért elsősorban tanárnak tartotta önmagát.

Élete utolsó szakaszában írta meg Márai Sándorról és Buda Ferencről szóló gyűjteményes kötetét. Szavaiból mindig érződött a család összetartó, megtartó szerepének fontossága, az ahhoz való feltétlen szeretet és kötődés. Életére, munkásságára való visszatekintése közben említette egyszer: „… részese lehettem annak a különös pillanatnak, boldogságnak, melyről Kosztolányi ír a Hajnali részegség-ben: „Szóval bevallom néked, megtörötten/földig hajoltam s mindezt megköszöntem.” Szekér tanár úr 78 éves volt.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Dr. Szekér Endrét saját halottjának tekinti.

2013. július 11.

 

 

Hozzászólások