A 300 éves kecskeméti Piarista Iskola óvodáját, általános iskoláját már bemutattuk magazinunkban. Most a gimnázium igazgatóját, Nagy Attila piarista atyát kérdezem, hogyan telt a jubileumi év, és milyen új hírek vannak a gimnáziumban.

 

iskola1

 Piarista Iskola, Kecskemét, Piaristák tere 5.

A gimnázium létszáma megnövekedett a Ward Mária Leánygimnázium tanulóival. Hány osztály van, és mennyi tanuló jár idén a gimnáziumba?

2012-ig, az iskolaintegrációig a 4 gimnáziumi évfolyamon összesen 8 osztályunk volt. Az intézményi egyesülés után 12 osztályunk lett. Jelenleg a gimnázium diáklétszáma összesen 390. Osztályaink koedukáltak.

Ez maga után vonta azt is, hogy változott a tantestület összetétele, létszáma?

Tantestületünk nagyjából 50%-kal növekedett. Jelenleg 41 gimnáziumi pedagógusunk van. 25 éve még zömével piarista férfi szerzetestanárok tanítottak. A rendszerváltás utáni években egyre többi világi pedagógus jött a tantestületbe. A nemek aránya is megváltozott: a korábbi férfi tanári dominancia a múlté. Napjainkban a tanárnők vannak többségben.

 

czollner2

 

A felső tagozat a Czollner téren

Az általános iskola felső tagozata a Czollner térre költözött. Milyen előnyökkel járt ez a gimnáziumra nézve?

A gimnázium tágasabb lett. Korábban nagy volt a zsúfoltság a Piaristák tere 5. szám alatt. Különösen is a tornatermi adottságok voltak szűkösek. A 75 éve épített, akkor még csúcs-modern tornaterem mára már nem tudja elégségesen kiszolgálni a megnövekedett igényeket. A felső tagozat (pedagógusok, diákok) eleinte nem szívesen hagyta itt a Piaristák terén lévő impozáns, nagy iskolaépületet. De megtapasztalták, hogy a Czollner téri kampuszos környezet barátságos, sok-sok előnnyel bír, többek között, hogy egy szép, nagy tornacsarnok áll a felsős diákok rendelkezésére.

 

koncert1

 Ifjúsági koncert a gimnázium dísztermében

Lezajlott a nyolcadikosok felvételije a gimnáziumba, az eredmények is megvannak. Elégedett az iskola vezetése a jelentkezők létszámával és tudásszintjével?

Többféle szemüvegen keresztül is lehetséges rátekinteni a gimnáziumi beiskolázásra. Az első mindenképpen a hála szava: a piarista gimnáziumunk nevelési eszménye, oktatási kínálata ma is sokakat megszólít. Nyilvánvaló persze, hogy a jelentkezők tudásszintje lehetne még magasabb. Nem nagyon kedvelem azt a kérdést, hogy „hányszoros volt a túljelentkezés a gimnáziumban”. Ez nem pusztán egy mérőszám, ami szempontot ad egy iskola minősítéséhez. Negatív jelentést is hordoz: mennyi jelentkező számára jelent zárt rendszert az intézmény.

Természetesen fontos, hogy képesek legyenek a jelentkezők a gimnázium követelményeinek megfelelni. De ugyanolyan fontos, hogy nyitott legyen az iskola a társadalom minél szélesebb rétegei felé. A piarista iskola tudatosan felvállalja az integráló szerepet. Fontosnak tartja, hogy az egyetemes emberi, evangéliumi értékek előterében minél többeket meg tudjon szólítani a tudás és a lelki értékek komplexitására, s ne váljon pusztán lélektelen „versenyistállóvá”.

 

te deum

Te Deum – Tanévzáró ünnepi szentmise

A 12. évfolyam érettségije már lezajlott. Milyen esélyei vannak az idén érettségizőknek az egyetemi felvételikre a tavalyi eredmények tükrében?

Végzős gimnazistáink zöme jelentkezik valamilyen felsőfokú oktatási intézménybe. 80-90 %-uk felvételt is nyer. Vannak olyan öregdiákjaink is, akik viszont az érettségi után valamilyen szakmai képzést választanak. Ez utóbbiakra is büszkék vagyunk. A siker kritériuma számunkra, hogy diákjaink kreatívan, hasznosan, számításaikat megtalálva, jó emberi kapcsolatok hálójára építve hatékonyan tudjanak beilleszkedni a társadalomba, megtalálni a számításukat. Nagyon széles a spektrum, hogy hol találják meg diákjaink a boldogulásukat.

 

erettsegi

Érettségi bizonyítványok átadása

A 300. jubileumi év a gimnáziumban is az ünnep jegyében telt. Melyek voltak ennek legkiemelkedőbb eseményei? Milyen programok zárják a megemlékezést?

A 2014/15-ös tanévben kiemelkedő jelentőséggel bírt, hogy iskolánk fennállásának 300. jubileumát ünnepelte. Büszkék vagyunk arra a sok szép eseményre, programra, rendezvényre, amely ennek a szép évfordulónak a kapcsán szerveződött.

 

varoshaza7

Nagy Attila Sch. P. igazgató – Városháza – Díszközgyűlés

2014. aug. 24-25:    A 300. jubileumi tanévünkre ráhangoló kétnapos pedagógus lelkigyakorlaton voltunk Jászapátiban
2014. aug. 31.    Gimnáziumi Veni Sancte-nk volt a jubileumi tanévünk megnyitása (Bábel Balázs érsek atya és Labancz Zsolt tartományfőnök)
2014. szept. 6     Iskolai zarándoklat a jubileum jegyében Pálos-szentkútra, ahol Bátor Botond pálos atya, egykori piarista diák tartott nekünk búcsúi szentmisét és ünnepi prédikációt.
2014. nov. 8.    A 300. jubileum jegyében zajlott a XXXIV. Piarista Vacsora, melyen soha nem látott nagyszámú vendégsereg jött össze, mintegy 550 öregdiák.
2014. nov. 9.    A kecskeméti katolikus iskolák közös ifjúsági szentmiséjén kedves műsorral köszöntött minket jubileumunk alkalmából a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és a Főplébánia.
2014. nov. 14.    A 300. jubileum jegyében szervezett PATROCINIUMI kupán három sportágban mérték össze erejüket a zömével piarista testvériskoláinkból érkezett sportolók.

 

vaci_foci

Jubileumi focitorna

2014. nov. 22-29.     j   u   b   i   l   e   u   m   i        ü   n   n   e   p   i      h   é   t
2014. nov. 22.    A 300. jubileum jegyében szerveződött a szülők (SzMK) által nyolcadik alkalommal megrendezett Kalazancius jótékonysági bál.
2014. nov. 22.     A Piarista Iskola alapításának 300. évfordulója alkalmából szervezett “Koháry István Jubileumi Diáksakkversenyt” három korcsoportban szerveztük meg.
2014. nov. 27.    Patrociniumi iskolaünnepünk: hazai és külföldi testvériskoláink tanár- és diákdelegációival (DÖK-ök) együtt ünnepeltük a piaristák kecskeméti letelepedésének 300. évfordulóját. A gimnáziumi diákszínpad Sík Sándor “Podolini diákok” c. színművét adta elő.

 

kozgyules

Kecskeméti Városháza – Díszközgyűlés

2014. nov. 28.    Díszközgyűlés keretében ünnepelt együtt a városházán Kecskemét városa és a piaristák a 300. jubileum kapcsán; az eseményen Rétvári Bence államtitkár úr mellett gimnáziumunk 4 korábbi piarista igazgatója is jelen volt: Lukács László, Ruppert József, Futó Béla, Szabó István.
2014. dec. 12.    Öt magyarországi piarista iskola énekkaros diákjai szerepeltek közös jubileumi kóruskoncerten templomunkban.
2015. jan. 22.    A magyar kultúra napján iskolánk híres öregdiákjainak, Szlemenics Pál jogtudósnak és Katona József drámaírónak kiemelkedő munkásságáról hallhattunk előadásokat (Dr. Nánási László városi főügyész, Dr. Jelenits István piarista exprovinciális, iskolánk korábbi tanára voltak az előadók.)

2015. jan. 30.     “Piaristák Kecskeméten – 300 év a hit és a műveltség szolgálatában” c. időszaki kiállítás a Cifrapalotában (ünnepélyes megnyitó nagy létszámú – 300 főnyi!!! –  közönség előtt)

 

kiallitas_megnyito1

Kiállítás megnyitója a Cifrapalotában

2015. ápr. 11.     a Gróf Koháry István Megyei Történelem Verseny szóbeli döntője a 300. jubileum jegyében
2015. ápr. 25.    Takács Sándor Országos Katolikus Történelem Verseny döntője  a 300. jubileum jegyében
2015. máj. 8.    300. jubileumunk jegyében került sor a piarista iskolát alapító gróf Koháry Istvánról szóló könyvek bemutatójára a Katona József Emlékházban. Bemutatkozott egy kamara-kiállítás is a piaristák kecskeméti 300 évéről.

 

konyvbemutato1

 

Könyvbemutató Koháry Istvánról

2015. máj. 28.     Piarista Pedagógusnap – a 300. jubileum jegyében
folyamatosan    az egész tanév folyamán számos riport, újságcikk jelent meg jubileumunk kapcsán helyi és országos médiákban (DUNA TV, Kossuth Rádió, Katolikus Rádió, Kecskeméti TV, Gong Rádió, Magyar Nemzet, Új Ember, Petőfi Népe; Kecskeméti Lapok, Montázs Magazin, internetes hírportálok).
Folyamatosan    tanári és SZMK-s imakörök szerveződtek a tanév folyamán.
2015. jún. közepe:     Te Deumok, tanévzáró szentmisék – a jubileumi tanév befejezése
2015/16-os tanév:    Néhány utóprogram, rendezvény a következő tanévre tolódott: 300-as kiadványok; iskolatörténeti kiállítás a saját múzeumi helyiségünkben.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Franciaországi látogatás

Több külföldi testvérkapcsolata is van az iskolának. Melyek ezek?

Valóban, iskolánk egyik nagy erőssége a kiterjedt testvériskolai kapcsolatrendszer fenntartása, ápolása. Több mint 20 éves múltra tekint vissza a Salzburggal és a Rheinbach-kal való együttműködés. Szintén hagyományos a Párizs melletti kisvárosban, Pontoise-ban lévő Saint Martin Ecole-lal való kapcsolat, valamint a nagykárolyi piaristákkal való kooperáció (Romániában, az egykori Partium területén). Újdonság volt e kapcsolatok között idén a közép-európai piarista iskolákkal (a lengyelországi Elblag, és a szlovákai Privigye) való kapcsolat, mely egy tavaly nyert Comenius pályázat segítségével indulhatott el. Van még egy hosszú évekre visszatekintő Dél-franciaországi Gigean) és egy reménybeli spanyolországi (katalán) testvériskolai kapcsolatunk is.

 

szabo14

A megújult piarista templom

Vannak hosszú távú, nagyobb szabású tervei az iskolavezetésnek?

Mivel nem csak néhány, látványos oktatási célkitűzésünk van, hanem nevelési eszményeinket komplex módon, a teljesség jegyében igyekszünk teljesíteni, egy picit úgy tűnhet, hogy a markáns stratégiai célok helyett túl sokfelé irányul a figyelmünk. Egyszerűbb lenne csak néhány célt kitűznünk magunk elé. De nem mondhatunk le erről az előbb említett komplexitás igényről.
•    Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy az evangéliumi eszmények, értékek alapján álljon egész iskolai működésünk (ezt meg lehet fogalmazni a hagyományos „egyháziasabb” módon is, de modernebb formában is).
•    Néhány ilyen fontos érték: szolidaritás, együttműködés, felelősségvállalás, őszinte igazságkeresés, értelmi és érzelmi intelligencia harmóniája, önfejlesztés, tervezettség…
•    A spirituális, lelki értékekre való nevelési formák fontos kiegészítője az ehhez passzoló, ezt kiegészítő, hitelesítő gyakorlat (az iskolai közösségi szolgálatunk nagyobbik fele karitatív szolgálatra ad lehetőséget diákjainknak).

 

urnapja1

Részvétel a kecskeméti úrnapi körmeneten

•    Oktatási kínálatunkban arra törekszünk, hogy modern, felnőtt életükben jól használható, jobban egyéni képességekre szabott képzési formákat, irányokat kínáljunk diákjainknak (emelt óraszámú képzéseink: idegen nyelvek, matematika, biológia, informatika).
•    Kiemelt stratégiai célunk, hogy mind az oktatás, mind a nevelés terén a legmodernebb és egyben leghatékonyabb pedagógiai módszereket és taneszközöket használjuk iskolai hétköznapjaink során.

 

ballagas1

Gimnáziumi ballagás 2015

Milyen nyári táborokat kínál az iskola a diákoknak?

Leggyakoribb nyári programjaink, táboraink:
•    vízitúrák (kenutáborok), kerékpártúrák
•    vitorlázás a Balatonon (van egy közös piarista vitorlástelep)
•    nemzetközi Piarista Ifjúsági találkozó
•    piarista gólyatábor
•    szakácstábor
•    liturgikus tábor
•    idegennyelvi táborok
•    nemzetközi testvériskolai kapcsolatok nyári projektjei
•    életcélt, hivatást tisztázó diák-lelkigyakorlatok

 

tisza

Nyári túratábor a Tiszán

Köszönöm szépen az interjút! Jó pihenést kívánok a tantestületnek és a diákoknak is a nyárra. Az iskolának pedig újabb 300 éves sikeres működést!

 

Weninger Endréné Erzsébet

 

 

Hozzászólások