A Bács-Kiskun Megyei Költők és Írók Baráti Köre és a Toll és Ecset Alapítvány kuratóriuma sok szeretettel köszönti tagjait és barátait, és békés, boldog ünnepeket kíván egy csokor karácsonyi verssel! Nagy L. Éva, Kovács István József, Szabó Katalin, Menyhei József, Weninger Endréné Erzsébet

karacsony_felirat

Dömök Elíz: Fohász a fenyőkért…(1989 Karácsonyán, a romániai események hatására íródott.)

Mi Atyánk, ki vagy a Mennyekben,

Nem tűrheted,
hogy az emberi butaság és
kapzsiság a Szeretet ünnepén
halomra gyilkolja legszebb fáidat
és fiaidat.

Szenteltessék meg a Te neved,

De tekints le ránk, vedd észre, mit tesznek
barbár testvéreink legszívósabb, legdélcegebb
teremtményeiddel, melyeket örökzölddel is
felruháztál, s a havasok csúcsára is
felvittél.

Jöjjön el a Te országod,

Ezt akarják, feléd nyújtózkodnak.
Ellenállnak minden viharnak, szélvésznek,
fergetegnek. Bátran hirdetik dicsőségedet,
az örök élet reményét
hordozzák.

Nem lehet a Te akaratod, hogy

őket konok fejszecsapások, láncfűrészek
megritkítsák, letarolják, hogy az élőt
élettelenné változtassák.
A Te szíved is elszorul a fiatal, halott fenyők
halmazán, a karácsonyi romokon.

Bocsásd meg a mi vétkeinket,

hogy jók lehessünk egymáshoz, az élőkhöz.
Kisded fiadat elküldted közénk, hogy
hitet, reményt és szeretet sugározzon,
hogy Megváltson bennünket, hogy
Békét hozzon.

Ne vígy minket a kísértésbe,

hogy gyakorolhassuk az irgalmat, a kegyelmet,
a megbocsátást. Add, hogy a Te Fiad által
becsüljük, akarjuk, szolgáljuk az Életet,
s tanuljunk meg élni és másokat is
élni hagyni.

De szabadíts meg a gonosztól,

hogy ne vágjuk magunk és mások alatt a fát
nap mint nap oktalan viselkedésünkkel,
egymás és saját gyökereinket is elvágva,
önmagunkat is megfosztva
az éltető nedvektől.

Mert Tiéd az Életünk, Uram,

s nem akarhatsz mást, csak azt,
hogy ezt tiszteljük,
szeressük élő, örök-zöld
fenyőfa – életünkkel;
ÁMEN.

erdo-erdely

Antalfy István

Decemberi elégia

Olyan szomorú ez a tél.
Olyan szürkült-csillagtalan.
Opál-világ, kevés-szavú,
de már fenyőillata van.

Erdők üzennek, fenyvesek,
és gyertyafény, adventi láng,
szeretet-ima-koszorú,
és bemelegített szobánk.

És messziről szól a harang,
– mit visz magával ez az év?
Hová tűnt el, hová rohant?

Kire hagyta üzenetét?
De a szív még beleremeg
védeni a szeretetet.
(2oo1.)

 dekoracio01

Király Lajos
BETLEHEMI CSILLAG

Gáspár, Menyhért és Boldizsár
indult fénylő csillag után
kincseikkel megrakodva,
állatokkal bandukolva.

Szívünkben a békességgel,
lelkünkben földi reménnyel.
Betlehemi csillag megállt:
hívott három fáradt királyt

rozzant kis istálló felé,
kisded Jézuskájuk elé.
Kiről mondták: Isten fia,

anyja Szeplőtlen Mária,
szült gyönge ember-virágot:
megváltani a világot.

harom_kiralyok

Hajdrik Józsefgondolatok a szeretetről – szabadon

a szeretet nem ítél
nem köt meg másokat
a szeretet nem minősít
nincs benne áldozat

nem vádol nem táplál
mulandó vágyakat
a szeretet van – létezik –
nem tűr béklyót szűk korlátokat

a szeretet az éltető szent tűz
szívekből minden ármányt
gonoszat elűz

a szeretet nem mérhető
nincs mértékegysége
de egy percig sem tudnánk
élni nélküle

nem fontos hogy bennünket
miért mennyien szeretnek
mi szeressük boldogan
a körülöttünk levőket

szeretni annyi mint
feltétel nélkül elfogadni:-
mindenki másképpen
egyforma

csak ez az egy érzés
váltja majd valóra
azt amit Teremtőnk
elvár tőlünk

 gyertyak_piros

Kovács István József – Karácsony

Fenyők ezüstjén csillagfény dereng,
Vágyunk … a jászol-meleg tisztaságra.
Valami csilingel az éjsötét mögött.
Szent Béke szálljon a világra!

Lelkünk peremein (s bent) szeretet ébred
Várunk karácsony Csöndes éj dalával
S „mennyből az angyal” majd megérkezik
S megérint minket ezüst fénycsodával.

A „felejtés” mámorában felcsendül
a sok-sok karácsonyi dallam,
Égi pásztorok csillagnyájat terelnek.
Angyalok kara szól: „Mennyből az angyal”.

Feledjük el most a rosszat és bút,
Bocsássuk meg másnak mind a vétkeket!
Győzzön a Szeretet, az egyetlen kiút,
S Isten vigyázza békénk s lépteinket!

 angyalka1

Kanizsa József

KARÁCSONYI SZERETET

Karácsonyi hangulat
árad, árad, suhan át a városban
Fényfüzérek villognak
Adventi dalok szólnak hangosan…

Emberek szemében
békesség fénye árad, sugárzódik
Mély érzelmű szívekben
a szeretet tisztasága lakozik…

Ó áldott szeretetet
…szeretet karácsonya legyél velünk
az év mindennapján
egymást szeretve boldogok legyünk

Áldjuk Urunk, Istenünk,
mert közénk küldte Jézust, a Messiást
Áldunk Urunk, Istenünk
Érted, értünk mondjuk kérő imánk…
Ámen

angyalkak_jezus

Jakab Tibor dr.
Advent 2014

Az év végi gyorsuló idő
Elhozta Mikulást.
Mindent betakar
Egy mesebeli színes palást.

Érkezik Hanuka,
Emlékezünk a Makkabeusokra,
Közel karácsony misztériuma,
Csillagok ragyognak, mint egykor a pásztorokra.

Hány emberöltő telt el azóta,
Nem számolom.
Ami Isteni adomány
Vagy emberi érték, azt vállalom.

Az évezredes béke-álom való lesz?
Nem tudom.
Marad egy újabb kívánság
A jeruzsálemi siratófalon?

2014. december 6.

Szerkesztette: Weninger Endréné Erzsébet

 

Hozzászólások