DUÁLIS KÉPZÉSFEJLESZTÉS KECSKEMÉT ÉS TÉRSÉGE KIEMELT JÁRMŰIPARI KÖZPONT KÖRNYEZETÉBEN – Befejeződött a Neumann János Egyetem duális képzésfejlesztése a Kecskemét és térsége kiemelt járműipari központ környezetében című, EFOP-3.5.1-16-2017-00008 azonosító számú projekt megvalósítása. Az egyetem a célra mintegy 362,45 millió forint vissza nem térítendő uniós és hazai forrást nyert, a támogatási intenzitás 100 százalék.

dualis kepzesfejlesztes

A duális képzésfejlesztés projekt célja

az volt, hogy a duális képzésben részt vevő vállalatok és az egyetem szakmai kapcsolatát elmélyítse, az információáramlást rendszeresebbé, az együttműködést hatékonyabbá tegye. Az intézmény célja az volt, hogy az oktatási és képzési rendszer jobban igazodjon a munkaerőpiaci igényekhez.

A feladatokat négy csoportba, alprojektbe rendezték: szervezetfejlesztés; az egyetem és a gazdasági szervezetek együttműködésének erősítése a képzés területén; duális képzésfejlesztés, átjárhatóság növelése a képzési szintek között; a duális képzés mérő- és értékelő rendszerének fejlesztése.

Létrehozták a Duális Képzési Központot, amely a további eredményes munka szervezeti alapját képezi. Kidolgozták a különböző folyamatok részleteit, és aktualizáltuk a folyamatleírásokat, adatbázisainkat. Nemzetközi és hazai konferenciákat szerveztek a duális tapasztalatok, jó gyakorlatok megosztása érdekében. Az egyetem és a gazdasági szervezetek együttműködésének erősítése érdekében duális kapcsolattartói rendszert építettek ki.

Vállalati szakembereket kértek fel tanórák, illetve kurzusok megtartására, amelynek segítségével elmélyítették a szakmai kapcsolatokat duális partnereinkkel, és naprakész ismeretekkel támogatták az oktatást. Szakmai tapasztalatszerzés és kapcsolatépítés céljából az egyetem oktatói meglátogatták a vállalatokat, hogy megismerjék az ott folyó munkát, technológiát, a viszontlátogatások alkalmával a céges szakemberek az egyetemi oktatásba, képzésbe nyertek betekintést.

A duális képzésfejlesztés és az átjárhatóság növelése érdekében gyakorlatorientált képzési tartalmakat, módszereket fejlesztettek. Vizsgálták a lemorzsolódás jellemzőit a duális és nem duális hallgatók vonatkozásában. A lemorzsolódás csökkentése érdekében bennmaradást támogató programokat, egyéni tanácsadásokat és csoportos tréningeket szerveztek a hallgatók számára.

A növekvő hallgatói létszám, az újonnan bekapcsolódó szakok és képzési területek szükségessé tették, hogy strukturáltabban, új módszertanokat is alkalmazva történjen a duális képzés mérése, értékelése. Ehhez alapul szolgált a duális vállalati vélemények, jógyakorlatok összegyűjtése és feldolgozása.

Neumann János Egyetem

Kapcsolódó cikkünk

 

Hozzászólások