A Neumann János Egyetem 2019. június 5. napján tartotta rektorjelölő szenátusi ülését, melyen az Egyetem Pedagógusképző Karának jelenlegi dékánját, Dr. Fülöp Tamást támogatta.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint fenntartó 2019 márciusában pályázatot írt ki a Neumann János Egyetem rektori pozíciójának betöltésére. A megadott határidőig két pályázat érkezett be, egyrészről Dr. Fülöp Tamás dékán, másrészről Dr. Weltsch Zoltán rektorhelyettes pályázata. A fenntartó megállapította, hogy a beadott dokumentációk a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek megfelelnek.

A Neumann János Egyetemen tartott ülésén az érvényes szavazatok alapján a szenátus 14-7 arányban Dr. Fülöp Tamás rektorjelöltségét támogatta, így az Intézmény Dr. Fülöp Tamást terjeszti fel a fenntartóhoz a rektori tisztség betöltésére. A rektort az oktatásért felelős miniszter felterjesztésére a köztársasági elnök bízza meg. A rektori megbízás időtartama 2019. augusztus 1. napjától 2023. július 31. napjáig szól.

Neumann János Egyetem
kommunikáció