Deák Ferenc, a reformkor és a szabadságharc utáni korszak kiemelkedő politikusa 1876. január 28-án halt meg Budapesten.

Jogi tanulmányokat végzett. Kora legnagyobb jogi szaktekintélyének számított, ezért kapta a nemzet prókátora nevet. Politikai pályafutását az 1832-36-os országgyűlésen kezdte, ahol bizonyságot tett páratlan politikai tisztességéről, logikus és józan érveléséről. Az 1839-40-es országgyűlésen már vitathatatlanul a reformellenzék elismert vezetője, aki fáradhatatlanul harcolt a nemzet belső megújulásáért, felemelkedéséért.

                                              

1843-ban újra képviselőnek választották, de mandátumáról lemondott, tiltakozva a választási kampány során tapasztalt visszaélések miatt. 1847-ben az Ellenzéki Nyilatkozat egyik megfogalmazója, tevékeny részt vállalt az 1848-as áprilisi törvények kidolgozásában. Az első felelős magyar kormányban Batthyány Lajos felkérésére vállalja az igazságügyi tárcát.

Nem híve az erőszaknak, ezért megpróbál béketárgyalásokat folytatni az osztrák parancsnokkal, Windischgratz-cel. Amikor nem jár sikerrel, zalai birtokára vonul, a szabadságharcban nem vesz részt. A szabadságharc után a passzív ellenállás vezetője, semmiféle együttműködésre nem hajlandó az általa törvénytelennek tartott rendszerrel.

1854-ben Pestre költözik, ahol a politikai ellenzék példaképe és szellemi vezetője. Ragaszkodik az áprilisi törvények érvényességéhez, ugyanakkor realista politikusként belátja, hogy Magyarország jövője szempontjából elengedhetetlen az Ausztriával történő megegyezés.

                                              

1865-ben híres húsvéti cikke indította meg azt a tárgyalássorozatot, amely az 1867-es kiegyezéshez vezetett. Az új kormányban nem vállal miniszterséget, de a kormánypárt vezető politikusa marad, nem véletlenül kapta a párt a Deák-párt elnevezést.

A kiegyezést később többen kritizálták, de tény az, hogy az Osztrák-Magyar Monarchiában Magyarország gazdasága soha nem látott fejlődésnek indult. Teljességgel történelmietlen az a megállapítás, hogy a kiegyezés vezetett Trianonhoz.

Jelleme, határozottsága és becsületessége miatt még politikai ellenfelei is tisztelték. Tisztességére utal, hogy amikor megkérdezték tőle, hogy mit tartalmazzon az új sajtótörvény, válasza röviden ez volt: hazudni márpedig nem szabad.

Deák 1876-ban halt meg Budapesten. Az utókor joggal nevezte a “haza bölcsének”.

Weninger Endre

2013. január 30.

Hozzászólások