Egyes források szerint 1938. augusztus 29-én végezték ki Kun Bélát. A mai fiatalok számára nem sokat mond a neve. A 20. századi történelmünk egyik sötét alakja volt, méltán helyezhetjük Károlyi Mihály, Rákosi Mátyás vagy Kádár János mellé. A kádári időszakban nemzeti hősnek tartották. De ki volt tulajdonképpen ez az ember?

Zsidó származású köztisztviselői család gyermekeként született, eredeti családneve Kohn volt. 1916-ban a keleti fronton orosz hadifogságba került, ahol tagja lett a Lenin által vezetett bolsevik pártnak. 1918-ban tért haza Magyarországra mint szovjet ügynök, akinek feladata egy bolsevik típusú politikai rendszer létrehozása volt.

Ezért alapította meg a Kommunisták Magyarországi Pártját. Az események végül 1919. március 21-én a Magyar Tanácsköztársaság kikiáltásához vezettek. Ennek legfőbb végrehajtó szerve a Forradalmi Kormányzótanács lett, amelynek tényleges vezetője Kun Béla volt.

A rendszerváltás előtt ezt az iskolában úgy tanították a történelemórákon, mint a dicsőséges 133 napot. Valójában azonban mérhetetlen károkat okozott Magyarországnak. A vörös terror sok száz áldozatot követelt, és a Tanácsköztársaság minden bizonnyal hozzájárult a katasztrofálisan kemény trianoni békediktátumhoz.

Az augusztus elsejei összeomlás után Kun Béla több társával együtt külföldre menekült, végül a Szovjetunióban telepedett le. Vezető szerepet töltött be a bolsevikok között, majd utolérte sok más elvtársával közös, megérdemelt sorsa. Az 1930-as években végrehajtott sztálini tisztogatások során Kun Bélát is letartóztatták és kivégezték.

Weninger Endre

Hozzászólások