Vivát, Benyovszky! – Mikor legelőször az iskolába felvittek, gyáva gyerek voltam, minden pajtásom kifogott rajtam. Szokás volt gúnyneveket adni egymásnak. Nálam nem volt rá szükség, elég volt a keresztnevem csúfolódásnak. „Móó-ric!” Sírva kerültem haza. Panaszt tettem az apámnál, hogy miért kereszteltek engem Móricnak, hogy csúfol vele minden gyerek. Akkor aztán az apám térdére vett, meg mondá, hogy azért választotta a számomra ezt a nevet, mert ezt a legvitézebb magyar hős viselte, akinek története még akkor élénk emlékezetben volt: Benyovszky Móric, és aztán elmesélte nekem e csodaember történetét. Nem szégyelltem aztán többé a keresztnevemet; aki csúfolt érte, az üstöke bánta.” /Jókai Mór: Utazás egy sírdomb körül/

benyovszky

Gyermekkorunk, fiatalkorunk egyik kedvenc sorozata volt a  Vivát, Benyovszky! (1975-ben készült magyar-csehszlovák kalandfilmsorozat, ami a Habsburg Birodalomban, a Magyarországon történő török uralom utáni időkben, a Habsburgok uralkodásának idején játszódik.) Hétről-hétre vártak ránk az újabb izgalmak, váratlan fordulatok. Egy rendkívüli embert ismerhettünk meg, aki kétszáz évvel megelőzte a kort, amelyben élt.

A filmsorozatot különböző kritikák érték: „behavazott maketteket”, „tükörfelületen sikló papírhajókat”, Benyovszky politikai elveit föláldozták egy közhelyes bosszútörténet kedvéért.

Egy kitalált szereplő bosszújával magyarázták Benyovszky kényszerű utazását. A történet szerint Omachel Tamás, Benyovszky gyerekkori barátja megpróbálja lebeszélni a grófot, hogy erőszakkal foglalja vissza a szülői házát, amelyre Benyovszky sógorai tették rá a kezüket. A békesség megőrzésén túl Omachel legfőbb célja, hogy eltávolítsa barátját Verbóról. Tudta, hogy a számára menyasszonyként kijelölt Lentulay Anna szerelmes Móricba.

A nemeskisasszony öngyilkosságát követően Omachel megvádolja Benyovszkyt, hogy ő okozta szerelmese halálát. Omachel sajátos párbajt ajánl Móricnak: amikor boldog és gazdag lesz, akkor megkeresi, és megbosszulja rajta szerelmese halálát.

A Vivát, Benyovszky! egy kalandfilm, mely bemutatja egy nem mindennapi ember élettörténetét. Megismerhetjük a korabeli lengyel nemesi életet, az oroszországi száműzetés intézményét, a politikai intrikákat… Nem kell aprólékos történelmi hűséget várnunk tőle.

benyovszky

Jozef Adamovic (1939. április 23. Trnava, Szlovákia, szlovák színész és pedagógus) felejthetetlenné tette számunkra a híres utazót.

A színész pályafutása során több mint 120 filmben szerepelt. 1991-ig a szlovák Nemzeti Színházban dolgozott, valamint alapító tanára volt a besztercebányai Művészeti Akadémia drámai szakának. A Benyovszky-sorozatnak és Adamovič emlékezetes alakításának nagy szerepe volt abban, hogy a legendás XVIII. századi utazó emléke fennmaradt. Adamovič magyar hangja Kozák András volt. A 13 részes sorozatban az 1999-ben elhunyt Juhász Jácint játszotta a történet másik főhősét, Omachel Tamást. Adamovič részt vett Benyovszky szobrának avatóján a gróf szülőfalujában, Verbón (Vrbovka).

A filmsorozat itt megtekinthető – Vivát, Benyovszky!

Benyovszky Móric mindmáig az egyik legnagyobb magyar hajózónak számít. Földrajzi megfigyelései, híres szabadság-dekrétuma és madagaszkári ténykedései alapján nem véletlenül lelkesednek érte politikusok, írók, művészek és értéktisztelő emberek évszázadok óta. Nemzedékek számára ő az egyik legismertebb XVIII. századi, Magyarországról származó híresség.

Benyói és urbanói gróf Benyovszky Móric (teljes nevén: Benyovszky Máté Móric Mihály Ferenc Szerafin Ágost – Verbó, Nyitra vármegye, 1746. szeptember 20. – Agoncy, Madagaszkár, 1786. május 23.) híres utazó, kalandor, emlékiratíró. Apja, Benyovszky Sámuel lovassági tábornok a császári hadseregnél, édesanyja báró Révay Róza. A családnak Lengyelországban is éltek rokonai.

A Benyovszky kúria Verbón

Az egyik leghíresebb magyar utazó már egészen fiatalon, 10 évesen katonának tanult.

Jelen volt az 1756. október 8-ai levosici ütközetben. Jó előmenetelnek örvendhetett, de 1758-ban otthagyta a császári hadsereget, és Litvániában telepedett le. Apja halálakor örökösödési ügyben éppen Lengyelországban tartózkodott. Távollétét felhasználva rokonai kizárták az apai örökségből. Miután hazatért, fegyveresen próbált érvényt szerezni jogainak, amit ellenlábasai felségsértési kísérletnek, lázadásnak tüntettek fel az udvarnál. Mária Terézia a valóságos helyzet kivizsgálása nélkül fosztotta meg Móricot birtokaitól, és száműzte birodalma területéről.

Ő ekkor Lengyelországba ment.

Egy indiai utazás terve foglalkoztatta, ezért alaposan tanulmányozta a hajóépítés, a földrajz és a tengerjárás tudományát. Az indiai út azonban nem valósulhatott meg, mert részese volt az 1767. évi lengyel nemesi felkelésnek az orosz megszállókkal szemben. Közben személyes okokból az Ólublói vár kapitánya 1768-ban rabságban tartotta.

Csapatával Zwaniecnál ütközött meg először az orosz erőkkel, majd miután visszavonulásra kényszerült, a törökországi Chocimba távozott. Innen 50 huszárral visszatért Lengyelországba. Útközben összegyűjtötte a Konföderáció seregének kószáló katonáit, és ezekkel megerősödve felvette a harcot a Stanislawow mellett útját álló orosz csapatokkal.

A túlerővel szemben alulmaradt, orosz fogságba került. Kijevbe, majd Kazanyba kísérték. Innen sikerült megszöknie, de Szentpétervárott elfogták, és 1769. november 26-án újra elindították Szibéria felé. A következő esztendő novemberében érkezett meg.

Kamcsatkai táj napjainkban

A kamcsatkai hónapok eseményei a legkevésbé tisztázottak életrajzában. Ehhez az időszakhoz fűződik a legtöbb valótlan feltételezés is, noha éppen kamcsatkai napjai tárták fel leginkább valódi jellemét, a szabadságeszme iránti lelkesedését és együttérzését az elnyomott népekkel. Itt elkészítette Kamcsatka első földrajzi, néprajzi és állattani leírását.

1771 tavaszán a bolserecki fegyenctelepre száműzött cári tisztek bevonásával felkelést szervezett. Elfoglalta az erődöt és a kikötőben horgonyzó hajókat, majd kiáltványt szerkesztett, melyet egy kivételével valamennyi száműzött aláírt. E kiáltvány Oroszország addigi történelmének legforradalmibb felhívása. A későbbi forradalmi mozgalmak (Pugacsov-felkelés, dekabrista felkelés) manifesztumainak is mintául szolgált.

A zendülők 1771. május 12-én hagyták el Bolserecket egy zsákmányolt hajón Benyovszky parancsnoksága alatt. Eljutott az Aleuti-szigetekre, majd a Kurilli-szigetek érintésével kikötött Formozán (a mai Tajvanon), partra szállt a dél-kínai Makaóban.

Egy év múltán már Párizsban találjuk. További sorsa nagyrészt Madagaszkár szigetéhez kötődik, ahol francia megbízásból 1774-ben megalapította a Louisbourg nevű települést, más szóval gyarmatosította az addig független szigetet. A madagaszkári tevékenysége is sokat vitatott kérdés e rendkívüli ember élettörténetében.

A bennszülöttek 1776-ban királyukká választották, de egy francia gyarmati kormányzó intrikája miatt lemondott tisztségéről. Mária Terézia 1778. április 3-án Bécsben kelt oklevelében magyar grófi méltóságot adományozott Benyovszky számára.

Kereskedelmi terveinek támogatóit előbb Magyarországon, majd Ausztriában hiába kereste, így amerikai kereskedők szolgálatába állt Amerikában, és így tért vissza Madagaszkárra. Ellensége, Isle de France kormányzója megtámadta Benyovszkyt, aki a franciákkal vívott ütközetben életét vesztette. (Forrás: Wikipédia)

Emlékezete

Kubassek János 2012-ben három részes cikksorozatot közölt életéről (Élet és Tudomány, 2012. 8-10.). Ebben írja madagaszkári utazásáról: “2010 áprilisában már semmi nyomát se találtam a Benyovszky által létesített erődítményeknek, de emlékezete még elevenen él a helyiek körében.”

benyovszky

Benyovszky madagaszkári emlékműve (Forrás: infovilag.hu)

Emlékiratai

Kalandjait emlékirataiban örökítette meg az eredeti francia nyelvű kézirat alapján könyv alakban. Londonban adták ki, majd „Benyovszky Móric gróf életrajza, saját emlékiratai és útleírásai” címen Jókai Mór fordította le magyarra. 1888-1891-ben, 4 kötetben, Ráth Mór kiadásában Budapesten jelent meg.

Benyovszky emlékiratai az angol királyi könyvtárba kerültek. A G. Németh György vezette baráti társaság elhatározta, hogy megszerzi és kiadja a visszaemlékezést. Londonban kedvező áron megkapták a kiadási jogot. Az Országos Széchényi Könyvtár és a Kossuth Kiadó vezérigazgatója, Kocsis András Sándor támogatásával sikerült kiadni az emlékiratokat francia és magyar nyelven. Az angol verziót 2007-ben nagy érdeklődés mellett mutattuk be a New York-i Magyar Kulturális Intézetben, ahol a könyv első példányát az Amerikában élő Benyovszky családnak nyújtották át.

Mivel pár éve a National Geographic angol és magyar változatában is megjelent a Benyovszy-sztori, az emlékápolás nemzetközivé vált. Így kapcsolódik össze Magyar-, Lengyel-, Orosz- és Franciaország, Amerika és Madagaszkár a zalai Rigyáccal Benyovszky Móric jóvoltából.

benyovszky

Benyovszky Móric – Forrás 

A Benyovszky kultusz ápolásának kiemelkedő kulturális eseménye az a színpadi táncjáték, amelyet a népszerű Ghymes együttes készített és vitt színre. A különleges és egyedülálló produkciót a Szegedi Szabadtéri Játékokon mutatatták be 2008. augusztus 9-én és 10-én. A Nemzetközi Néptáncfesztivál záró eseménye lett több száz hazai és külföldi táncos részvételével.

Kiemelkedő előadásukért a Benyovszky Móric emlékének ápolására alakult nemzetközi Magyar-Madagaszkári Társaság és a Benyovszky család képviselői köszönetük jeléül az alkotóknak átadták a „Protocolle du Regiment des Volontaire de Benyovszky crée en 1772” című kiadványt, azaz Benyovszky Móric eredeti forrásból származó Madagaszkári naplóját.

A történelmi tényeket is megismerve még inkább a szívünkhöz nő a gróf alakja, aki együttérzett az elnyomott népekkel, megismertük a szabadság iránti lelkesedését. Kamcsatka első földrajzi, néprajzi és állattani leírását készítette el.

 

Lakatos Ilona

 

A Nagy utazók című sorozatunkban egy másik írás is olvasható Benyovszkyról

 

Hozzászólások