A megyei lapok közül elsőként a Somogyi Néplap 1966-ban, majd a Zalai Hírlap 1970-ben közölte verseit. 1968-ban és 1972-ben Zala megyei, 1970-ben országos irodalmi pályázatot nyert, 1992-ben pedig a Móra Könyvkiadó különdíját kapta meg. Verseit és prózai írásait helyi és regionális lapok, megyei és országos szövetkezei újságok, megyei és országos napilapok, irodalmi-művészeti folyóiratok (Délsziget, Duna-part, Hévíz, Föveny, Kláris, Lant, Magyar Jövő, Művészet és Barátai, Napsziget, Somogy, Szabolcs-Szatmári Szemle, Rímkovácsok, Szárnyaló képzelet, Új Arc, Újjászületés, Üzen a homok, Zsarát) a rádió és a TV bemutatták. Eszperantó nyelvű verseskötete a világ számos országába eljutott.

Angol, francia és eszperantó nyelvből fordít, főként verseket. Eddig több mint 450 verset fordított és 270 műfordítása jelent meg különböző könyvekben, irodalmi, megyei és helyi lapokban. Több versfordítása hangzott el a budapesti és kerületi TV-k műsorában, illetve különféle rádióműsorokban.

Napjainkig 24 kötete jelent meg:

-Aranytollú Remény-Madár (versek, 1987),
– Mese a Csoda-Kútról (versek, 1988),
– Piros Táltos (versek, 1988),
– Fény és Árnyék (versek, vallomások, 1989),
– Vox Humana – Homa Vočo (válogatott versek eszperantó nyelven, 1990),
– Kinél van a lámpás? (versek, 1990),
– Gyöngyök a sárban (versek, 1991),
– Szó-Kép (versek Deák István asszociációs grafikáihoz, 1991),
– Száll a pitypang, mint a szellő (gyermekversek, 1991),
– Gyermekkor Tündércsodái (versek, elbeszélések, tárcák, 1992),
– Rekviem (versek, 1994),
– A bölcsességek titkaiból (aforizmák, 1995),
– Profán imádság (versek, 2005),
– Zsengék (1962-1965 válogatott versei, 2005),
– Képek és versek kis Juliannáról (versek fényképekhez, 2006)
– Hittem, amit tettem (önéletrajzi vallomások, válogatott írások, fordítások, reflexiók és fényképek a szerző életének 60 évéből, 2007),
– Három történet és tíz vers & Tíz történet és három vers (versek, vallomások, 2008),
– Galagonyás dűlő (elbeszélések, vallomások, esszék, 2009),
– Szeress pokol s menny tüzével (válogatott szerelmes versek és versfordítások, 2010),
– Tüskés Tiborra emlékezem (emlékek, levelek, vallomások, versek, 2010),
– Még sok dolgom van a világban (válogatott versek, 2011),
– Kanizsai emlékképek (emlékek, vallomások, versek, 2011),
– Hold és Szél. (válogatott kínai szerelmes és erotikus versfordítások, 2012).
– Gondolatok a lélekről és a világról (válogatott oratóriumok és versek, 2013)

Több mint 100 antológiában, évkönyvben, könyvben jelentek meg írásai. Szerepel a Kortárs magyar írók 1945-1997 lexikonában, a Magyar Irodalom Évkönyvében, a Who is Who Magyarországon c. lexikonban. Éveken keresztül irodalmi színpadot és ifjúsági klubot vezetett, öt éven át szerkesztette a DIÁKSZÖVI Újságot.

Tagja a Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaságnak, a csepeli Tamási Lajos Olvasó Munkás Klubnak. Az Írók Szakszervezete Számvizsgáló Bizottságának elnöke, 1991 óta pedig az Óbudán működő Krúdy Gyula Irodalmi Kör elnöke. Az amerikai Hemingway Society tagja, a Magyar Kultúra Lovagja.

Kitüntetései:

Keszthelyi Helikon Ünnepség Aranyérme (1965), Árvízvédelemért Érem (1970), Kulturális Miniszteri Dicséret (1974), Kiváló Szövetkezeti Munkáért (1975, 1982), Kiváló Ifjúsági Vezető (1978), Krúdy Bronzérem (1993), Krúdy Ezüstérem (2002), KLÁRIS Különdíj (2003), Magyar Kultúra Lovagja (2005), Krúdy Emlékplakett (2007), KLÁRIS Nívódíj (2007), Művészetbarátok Egyesülete Emlékplakettje (2007), Az Újjászületés folyóirat „Irodalmi Munkásságért” Kitüntetése (2009).

VÁLOGATÁS KIRÁLY LAJOS VERSEIBŐL

BOGARAK PATTANTAK A NAPBÓL

Bogarak pattantak a Napból
Széthordani tündér meleget
Virágba oltani édes terheket
Mit cukorból fontak és aranyból
Sétáltunk fényzuhatagban
Suhogott tiszta ruhád
Csodáltam bíbor puha szád
Éreztem áldott tavasz van
Éreztem vert arany a perc
Nehéz évek olvadtak eggyé
Kettőnkből csattant a láng
Tündöklő szerelemmé

SZERETET

Áldott légy szépséges szeretet!
Nyújts felénk ölelő kezeket!
Áldott légy szépséges szeretet!
Áldd meg a hűséges kezeket!
Áldott légy szépséges szeretet:
Mentsvárunk, bánatra felelet!
Áldott légy szépséges szeretet:
Létünket átszövő erezet!
Áldott légy szépséges szeretet:
Illatos-virágú lehelet!
Áldott légy szépséges szeretet:
Életet adó, s óvsz életet!
Áldott légy szépséges szeretet!
Áldd meg az ölelő kezeket!

IGAZSÁG – GAZSÁG

Igazság, gazság,
a különbség csak
„i” betű csupán.
Igazságból gazság,
gazságból igazság lesz,
attól függően,
hogy ki, ki ellen –
és mikor ítélkezik.

Nagy L. Éva

Hozzászólások