Nagyon fontos időpont 2015 márciusa, ugyanis ekkor jött létre hivatalosan a kecskeméti székhelyű “Itt vagyunk, támogatunk” Egyesület. Az egyesület létrejöttéről, céljairól, terveiről Steiner Ágnest, az egyesület elnökét kérdezem.

Steiner Ágnes

Egy tenni akaró ember fejében megszületett egy gondolat, méghozzá egy segítő szándékú egyesület létrehozásának a gondolata. Kinek jutott eszébe először? Kapcsolódik valamilyen eseményhez az ötlet megszületése?

Az egyesület létrehozásának gondolata az én ötletem volt. Környezetemben többen örömmel fogadták ez irányú elképzelésemet. Magától értetődő volt, hogy elfogadták az egyesület elnevezésére vonatkozó elképzelésemet is. Noha több diplomával rendelkezem, de mindig népművelőnek, közművelődési szakembernek éreztem magam. Médiamunkásként is a kultúra világa állt hozzám a legközelebb. Noha nem vagyok művész, de e terület népszerűsítése, menedzselése mindig fontos volt számomra. Amikor befejeződött az aktív munka számomra, tenni akaró, tevékeny ember lévén úgy éreztem, a civil terület remek lehetőség lehet arra, hogy egyesületünk tevékenységével hasznosak lehetünk városunk kulturális életében.

Szívesen gondolok vissza az első általunk szervezett kiállításra. 2015-ben, amikor hivatalosan is megalakult az egyesületünk, az első általunk szervezett kiállításon 66 Bács-Kiskun megyében aktívan alkotó, neves képzőművész vett részt. A kiállítás látogatottsága minden reményünket felülmúlta.

Tíz alapító tag nevét olvastam az egyesület oldalán. Ők valamennyien első szóra csatlakoztak a kezdeményezéshez?

Tíz alapító tagunk mellett rengeteg kedvelője, szellemi támogatója van egyesületünknek. Az alapító tagok közül Szemerédi Ida nevét emelném ki. Ő a kiállításaink programvezetője, remekül tudunk együtt dolgozni, hihetetlen munkabírással, jó ötletekkel, remek logisztikai képességekkel rendelkezik. Hosszú ideje sikerrel viszi saját vállalkozását is! A kiállításokon felügyelő segítők munkáját Hajdúné Csonka Éva koordinálja. A marketing munka és a szervezés az én feladatom.

Az elmúlt bő 2 évben voltak olyan aktív emberek, akiknek tetszett ez az ötlet, és úgy érezték, szívesen csatlakoznának hozzátok? Kik és hogyan tudják segíteni az egyesület munkáját?

A kiállítások megrendezéséhez önként csatlakozott több művész. Ambrus Lajos, mint művészeti vezető önként vállalta a feladatot. A kiállítások rendezésében résztvevő művészek szakmai munkájukkal járulnak hozzá egy-egy kiállítás sikeréhez. Goór Imre, Harsányi Zsuzsa, Szappanos István festőművészekre mindig számíthatunk!

Milyen szándék vezérelt benneteket, amikor elhatároztátok, hogy egyesületet alapítotok?

A kecskeméti kortárs művészeknek kívánunk bemutatkozási lehetőséget biztosítani, de ezzel egyidejűleg szeretnénk elérni, hogy minél több képzőművészet iránt érdeklődő ember rendszeres látogatója legyen egy-egy tárlatnak. Eddigi tapasztalataink szerint elmondhatom, hogy ebbéli szándékunk megvalósulni látszik.

Céljaitok között a fiatalok mellett a középkorúaknak és az idősebb korosztályhoz tartozóknak is kívántok találkozási és együttműködési formát biztosítani. Miért tartjátok ezt annyira fontosnak?

Minden ember számára fontos, hogy hasznosnak érezze magát. Ez örömmel tölti el a szívünket, és színessé teszi napjainkat. A társas kapcsolatok fontosságáról nem is beszélve, hiszen sok ember egyedül él, és közös programok nélkül elmagányosodik. Ezen szeretnénk változtatni.

Megalakulásotok óta kik voltak azok a neves képzőművészek, akik számára kiállítási lehetőséget biztosítottatok?

A 2015. évi tárlat óta már több neves képzőművésznek biztosítottunk bemutatkozási lehetőséget: Goór Imrének, Harsányi Zsuzsannának, Szappanos Istvánnak, Angelo Minutinak is. Egy nagyon szép, megható kiállítást szerveztünk a két fiatalon elhunyt alkotó, Farkas Antal Jama és Walter Gábor emlékére is. A kiállítások többségét Feledy Balázs neves művészettörténész nyitotta meg.

Vannak hasonló szervezetek is a városban, akikkel jól tudtok együttműködni?

Tevékenységünket Kecskemét Város Önkormányzatának együttműködésével végezzük. Kapcsolatban állunk több, a városban működő civil szervezettel, és folyamatosan keressük olyan szervezetek kapcsolatát, amelyek hasonló célokat tűztek maguk elé.

Jótékonysági rendezvények szervezését és lebonyolítását is célul tűztétek ki. Volt már ilyen programotok?

A jövőben terveink között szerepel, hogy a művészek által felajánlott alkotásokból árverést rendezzünk, melynek bevételével a hátrányos helyzetű képzőművészeket segítenénk.

Fontosnak tartjátok a prevenciót. Mit tesztek az egészségmegőrzés érdekében? Hogyan segítitek ennek megvalósulását a mindennapi életben?

Az egészség megőrzését nagyon fontosnak tarjuk, további céljaink között szerepel prevenciós előadások szervezése is.

Ha segíteni tudunk valakinek, az jó érzéssel tölt el bennünket még akkor is, ha mindezt ellenszolgáltatás nélkül tesszük. Számotokra melyik az a terület, ahol a legszívesebben segítetek?

A képzőművészet a szívünkhöz legközelebb álló terület. Ezen belül az aktív, kortárs képzőművészek számára szeretnénk még több bemutatkozási lehetőséget teremteni, hiszen számos tehetséges profi és amatőr művész dolgozik városunkban.

Egy egyesület működése pénz nélkül szinte lehetetlen. Céljaitok megvalósításához kiktől kaptok támogatást?

Működésünk a pénz hiánya miatt nagyon nehéz. A tagdíjakból minimális összeg származik. Rendszeres támogatóink vannak ugyan, akik felajánlásaikkal hozzájárulnak a tevékenységünkhöz, de a sikeres munkához sokkal több pénzre lenne szükségünk. Pályázatok benyújtásával próbáljuk megszerezni a terveink megvalósításához szükséges anyagi eszközöket.

Kérlek, befejezésül mesélj a 2018. évi terveitekről!

Szeretnénk, ha még ebben az évben létrejöhetne Ambrus Lajos életmű kiállítása az alkotó 65. születésnapja alkalmából. A következő évben egy határon túli, erdélyi meghívásnak szeretnénk eleget tenni, melynek során hét kecskeméti kortárs művész mutathatná be alkotásait Erdélyben egy kiállítás-sorozat keretében.

Tervezünk egy emlékszoba létrehozását a két fiatalon elhunyt kecskeméti művész, Walter Gábor és Farkas Antal Jama munkásságának bemutatására.

Terveink szerint február hónaptól a Három Gúnár Étteremmel együttműködve szeretnénk beindítani havi rendszerességgel a Kecskeméti Szalon elnevezésű rendezvénysorozatunkat, ahol ismert személyiségekkel beszélgetünk életük izgalmas eseményeiről, sikereik titkairól. Hogy kik lesznek ők, egyelőre legyen meglepetés!

Egyesületünk igazi nagy vállalkozása lenne, ha az elkövetkezendő évek során hagyományteremtő szándékkal megvalósulhatna az Önkormányzattal együttműködve a KÉPZŐMŰVÉSZEK UTCÁJA elnevezésű projektünk a HÍRÖS HÉT fesztiválhoz kapcsolódóan.

Meg kell jegyeznem, hogy örvendetes lenne nemcsak a mi és a Kecskeméten élő és dolgozó művészek, hanem a kortárs művészetet szerető és kedvelő közönség számára is, ha a belvárosban lenne egy állandó kiállító terem. Erre a célra megfelelő lehetne a ma üresen és kihasználatlanul álló volt Liberté Kávéház, mely lehetőséget biztosíthatna más kulturális programok lebonyolítására is.

Kívánom, hogy töltse el szíveteket megelégedéssel a tevékenységetek, és segítsétek továbbra is a művészeket bemutatkozási lehetőségek biztosításával. Munkátokhoz jó egészséget kívánok!

 

Almási Zsuzsanna akvarellfestő

Szerkesztette: Weninger Endréné Erzsébet

 

 

Hozzászólások