„[…]Az emlék, a múlt idő, belenő a jelen időbe és át- meg átszövi rettentő tanulságaival”. Örkény István: Emlékezők

2015. május 30-án délelőtt 11 órakor a kecskeméti Nagytemplomnál, a II. világháború áldozatainak emléket állító emléktábla előtt tartotta meg koszorúzással egybekötött megemlékezését a Volt Hadifoglyok Bajtársi Szövetségének Bács-Kiskun megyei tagszervezete.

 

bajtars1_05_31

 

A megemlékezésen megjelentek a még Bács-Kiskun megyében élő hazatért hadifoglyok, hadiözvegyek és pártoló tagok is. Közös ünnepélyükön Réthy Tiborc, vitéz lovag Gyenes Sándor unokája a tagozat elnökeként mondott köszöntő beszédet, majd Szabó Sándor tárogatóművész játéka közben Gyovai Antal 95 éves pálmonostorai hadifogoly elhelyezte a koszorút, tisztelegve a bajtársak emléke előtt.

 

bajtars3_05_31

 

A megemlékezést követően egy közös ebéd adott arra alkalmat, hogy a még köztünk lévő Antalfy István (Kecskemét), Tóth Pál (Kecskemét), Gyovai Antal (Pálmonostora), Csányi József (Kiskunfélegyháza) volt hadifoglyok, illetve Nagy Istvánné (Szentkirály) és Pálinkás Imréné (Kecskemét) hadiözvegyek hozzátartozóikkal együtt beszéljék el újra a múlt történéseit.

A rendezvényen tiszteletét tette a Honvéd Hagyományőrző Egyesület Kecskeméti Szervezete részéről Jósa Iván, aki a kecskeméti hősök érdemeit hangsúlyozta, majd a 91. életévébe lépő Antalfy István, mint a Hadifogoly Híradó szerkesztője is beszámolt a szervezet életét érintő fontosabb kérdésekről.

 

bajtars5_05_31

 

A megemlékezésen részt vett Hajagos Csaba Imre, a Kecskeméti Katona József Múzeum történész-muzeológus munkatársa is, aki a kecskeméti hadifoglyokról és a Vörös Hadsereg által Kecskemétről, illetve a környező településekről elhurcolt emberek sorsáról emlékezett meg. Hajagos Csaba kiemelten hangsúlyozta, hogy a történész és a muzeológus szakma egyik legnagyobb feladata az is, hogy a még köztünk élő, hazatért hősök szavait, gondolatait mihamarabb rögzítsük az utókor számára, hogy az átélt események a leghitelesebb primer forrásból, az adott személyek által elmondottak alapján kerülhessen be a magyar társadalom ismeretvilágába.

 

bajtars7_05_31

 

Az esemény, a közös ebéd nemcsak a közös emlékek felelevenítésére adott lehetőséget. Előkerült számos “bakanóta”, amelyeknek mondanivalója 70 év után sem kopott meg. Ennek tükrében mondhatjuk el, hogy településeinknek egyenként, így Kecskemét városának is önálló lelkülete van, amely Ady Endre szavaival élve „nem mai és tegnapi”. Ezt a lelkiséget táplálja mindazoknak a személyeknek a tanúságtétele, akik még közöttünk élnek.

 

Szöveg és képek: Hajagos Csaba, Kecskeméti Katona József Múzeum