Nagy királyunk, Hunyadi Mátyás 1443. február 23-án született Kolozsváron Hunyadi János és Szilágyi Erzsébet fiaként. 555 éve választották Magyarország királyává.

Bár jelentőségében nem mérhető országalapító szent királyunkhoz, Istvánhoz, vitathatatlanul ő a legnépszerűbb uralkodónk. Egyetlen történelmi alakunkról sem keletkezett annyi népmese, tréfás vagy tanulságos történet, mint róla. Még a mellette felbukkanó valóban történelmi alakok is mesehősi tulajdonságokkal rendelkeznek, mint például Kinizsi Pál, a hadvezérré lett nagy erejű molnárlegény.

A Mesék Mátyás királyról című filmsorozatban rendkívül kedves történetek jelentek meg, különösen a gyermekek számára. Ilyen például Az okos lány vagy Az igazmondó juhász. Ki ne emlékezne az olyan mesék kedves humorára, mint A cinkotai kántor vagy az Egyszer volt Budán kutyavásár? Tanulságos, ahogyan Mátyás megbünteti a szegényekkel hatalmaskodó kolozsvári bírót, vagy megdolgoztatja Gömörben a lusta főurakat. Mátyás úgy szerepel ezekben a történetekben, mint az igazságos király, aki időnként álruhát ölt és elvegyül a nép között, hogy annak gondjairól tudomást szerezzen és orvosolja azt. Halála után keletkezett is egy szólás: „Meghalt Mátyás király, oda az igazság.” Mindez az egyszerű nép által nagyon szeretett királyra vall.

De vajon teljes mértékben így volt ez a valóságban is? Aligha. Tudjuk, hogy Mátyás uralkodása alatt  nagyon kemény adórendszert vezettek be. Az úgynevezett rendkívüli hadiadó, amit évente többször is beszedhettek, akkora terhet jelentett a lakosságnak, amely mellett eltörpül a mai személyi jövedelemadónk. Honnan jött akkor ez a rendkívüli népszerűség?

Mátyás erős kezű uralkodó volt. Híres kolozsvári lovas szobra hatalmat és tekintélyt sugároz. Halála után kezdődött el Magyarország romlása. Dobzse László tönkretette a gazdaságot, az ország védekezésre képtelenné vált. Dózsa szedett-vedett seregeinek pusztítását a mohácsi katasztrófa követte. A végzetes török idők óriási károkat okoztak a magyarságnak. Ezekhez képest Mátyás uralkodása a béke, a közbiztonság és a viszonylagos jólét időszaka volt. Ekkor Magyarország európai nagyhatalomnak számított. Nem csoda, hogy Mátyás, utolsó nagy nemzeti uralkodónk népmesei hősként élt tovább az emberek emlékezetében.

Weninger Endre

Hozzászólások