Könyvbemutató Csontváryról – Szeretettel hívjuk Önt és kedves családját, barátait a Kecskeméti Katona József Múzeum Orvos- és Gyógyszerészettörténeti Gyűjteményébe (Kölcsey u. 3.) 2019. március 1-én 15.00 órára W. Barna Erika A sorssal nem lehet tréfálni című könyvének bemutatójára.

Az előadáson feltárulnak Csontváry Kosztka Tivadar festőművész különös életútjának meghatározó sorsfordulatai és személyiségfejlődésének stációi, amelyek a különböző korszakok írásmintái alapján rekonstruálhatók. Megidézhetjük a 25 éves gyógyszerész Kosztka Tivadart, majd a festőként alkotó Csontváryt, és meglátogathatjuk őt a betegágyánál két héttel a halála előtt – a Szent János Kórházban.

Rácsodálkozhatunk Csontváry, Munkácsy és Van Gogh hasonló témájú festményeinek rejtett üzeneteire is. Az előadás alapján kirajzolódik Csontváry eddig ismeretlen arca, sokoldalúsága, zsenialitása.

Az Orvos-és Gyógyszerészettörténeti Múzeum a Kubinyi Ágoston pályázati program keretében megújul, ez lesz az utolsó rendezvény, mielőtt elkezdődnének a munkálatok, és egy időre bezár az intézmény.

W. Barna Erika kézíráskutató, grafológus szakértő, grafoterapeuta, a CEREG-Grafológiai Akadémia vezetője. Kiemelkedő szerepe van az 1980-as évektől újjáéledő mai magyar grafológia arculatának megformálásában. Sokrétű tevékenységét jelzi a három évtizedes aktív szakmai jelenlét: cikkeket és szakkönyveket ír, előadásokat tart, nemzetközi konferenciák előadója, kézírás-kiállítások elindítója, szervezője.
A Nemzetközi Grafológiai Szabadegyetem rendezvényeinek alapítója, a Nemzetközi Grafológiai Szemle című szaklap alapító-főszerkesztője. Tevékenysége nyomán került be a magyar grafológia a nemzetközi szakmai vérkeringésbe az 1990-es évek elején.

1989-től kezdve az ország több egyetemén oktatott, a középiskolákban pedagógusoknak továbbképzéseket, a diákoknak rendhagyó irodalom- és önismereti órákat tartott. Speciális kutatási területe a szellemi elődök (köztük Kőrösi Csoma Sándor, Petőfi Sándor, József Attila, Csontváry Kosztka Tivadar, F. Garcia Lorca) életút-vizsgálata. Komplex módszert dolgozott ki a tehetségszűréshez, képességdiagnosztikához, amellyel eddig több ezer fiatalnak és felnőttnek nyújtott segítséget a pályaválasztásban és karrierépítésben. Számos magyar cég HR-munkáját segítette vezető- és munkatárs kiválasztásban.

2010-től a Százak Tanácsának tagja. Eddig 11 könyve jelent meg. Köztük a legjelentősebbek: Beszél az írás (4. kiadás: 2008.), A grafoterápia alapjai (2. kiadás:2007.), Grafológia a korszerű személyügyi munkában (2001), Kézírás és karrier (2011), A kézírás teremtő hatalma (2016), Kézírás és képiség (2017), A hétszer született költő (2018).

Dr. Turai Gábor Kamil esztéta, művészetfilozófus gondolatai W. Barna Erika: „A sorssal nem lehet tréfálni” – Csontváry Kosztka Tivadar személyiségéről írásai és kézírása alapján című könyvéről:

Csontváry Kosztka Tivadart, a festőművészt széles körben csodálják, tisztelik a világban, de meglehetősen kevesen ismerik őt, mint gondolkodót, társadalomreformert, életmód-tanácsadót, tudóst és tisztán látó tanítót, látnokot. Viszonylag gazdag – gyakran egymással merőben ellentétes nézőpontú – szakirodalom méltatja a művészetét, de hiányoznak a festő valódi lényét feltáró személyiségelemzések.

Nekünk, utódoknak nem érdektelen, sőt tanulságos összegezni, hogy milyen adottságok birtokában volt képes teljességgel önerőből felépíteni rendkívüli életművét, s önmaga menedzsereként, sőt „mecénásaként” festeni monumentális panorámaképeit, segítség nélkül, magára hagyatva rendezni nagyléptékű kiállításait, és saját kiadásban megjelentetni a világ működéséről szóló felismeréseit.

Kézzel írt levelei, töredékekben fennmaradt jegyzetei alapján felidézhetjük őt közvetlen közelről, megismerhetjük sokoldalú lényét, különleges világlátását, meglehetősen bonyolult személyiségét, csodákban bővelkedő élettörténetét. Magasba nyúló és mélybe zuhanó, energiával telt betűtestei alapján szellemi horizontjának kozmikus távlatait szemlélhetjük.

„Mentül nagyobb a munka, annál hosszabb fejlődésre van utalva” – írta Csontváry. W. Barna Erika könyve húsz év anyaggyűjtésére és kutatási eredményére épül. Fejezetről fejezetre egyre élesebben rajzolódik ki a festő lénye, miközben az olvasó maga is beavatódhat a személyiség feltárásának különleges módszerébe. Összehasonlító vizsgálatokban lehetünk tanúi Csontváry konzseniális párhuzamainak: József Attila, Munkácsy Mihály, Kőrösi Csoma Sándor és Van Gogh kerül sorra. Lebilincselő olvasmány mindazoknak, akik nyitottak egy felfedező útra, akik árnyaltabb képet szeretnének kapni a festőgéniuszról és az általa ránk maradt szellemi örökségről.

W. Barna Erika magas szintre emelt írásvizsgálatával ki- és beteljesíti a Pap Gábor által megalapozott Csontváry-értést. Ajánlom minden művészetkedvelő, igényes olvasónak!”

 

Hozzászólások