2012. június 3-án, vasárnap délután 17.00 órakor sokan gyűltünk össze Kecskeméten az Országzászlónál, hogy közösen emlékezzünk nemzetünk gyásznapjára, június 4-re, a trianoni békediktátum ránk kényszerítésére.

Emlékező beszédet mondott Halász János, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára. A Katona József Gimnázium diákja Veres Péter szavait idézte fel, a Kodály Zoltán Ének-Zenei Iskola Aurin leánykara pedig énekével tette széppé az ünnepet. Hagyományőrző huszárok díszsorfala szegélyezte a szép kis teret, amelyen a régi Magyarország térképe rajzolódik ki a lábunk alatt. Az ünnepséget koszorúzás követte.

1920. június 4-én írták alá a békediktátumot Trianonban. Nemzeti gyásznap volt és maradt, mert megsemmisítette a történelmi Magyarországot. Hazánk területének kétharmadát, lakosságának több mint felét elveszítette. A magyarság ezt elfogadni nem tudta. „Nem, nem, soha!” lett a jelszó, és azt imádkozta a magyar a Hiszekegyben, hogy „hiszek Magyarország feltámadásában”.

Azóta több mint 90 év telt el. Ma senki sem gondolhatja komolyan, hogy ez a földrajzilag tökéletes állam visszaállítható. Nincs is erre szükség. A józan ész azt diktálná, hogy lehetséges a Kárpát-medencében élő népek békés egymás mellett élése az országhatárok létezésétől függetlenül. Mi, magyarok ezt is szeretnénk elérni. A kettős állampolgárság nem területi követeléseket jelent, hanem a magyarság összetartozásának, nemzeti identitásának hangsúlyozása. Érthetetlen a szomszédos országok, főleg a szlovákok hisztérikus reakciója. Ők minden további nélkül megadják az állampolgárságot külföldön élő honfitársaiknak. Mi is csak azt szeretnénk, hogy az ott élő honfitársainknak biztosítva legyenek az ún. európai jogaik.

Mi és a szomszédos országok is tagjai az Európai Uniónak. Azt gondolhatnánk, hogy ez garantálja külföldön élő honfitársaink jogait. Itt lenne az ideje, hogy Nyugat-Európa megnyugtassa rossz lelkiismeretét, és helyrehozza azt a történelmi bűnt, amit Trianonban ellenünk elkövetett. Magyarországot folyton nevetséges indokokkal vádolják a demokrácia állítólagos megsértéséért, ugyanakkor szavuk sincs a honfitársainkkal szemben elkövetett alapvető jogsértések miatt.

A Kárpát-medence népeinek nincs is szükségük az Európai Unióra: egymás között, békésen és józanul kellene megoldaniuk a vitás kérdéseket.

 

Weninger Endre

Hozzászólások