A magyar nyelv napja a közfigyelmet igyekszik ráirányítani a magyar nép szellemi-kulturális öröksége és nemzeti identitása alapját jelentő magyar nyelvre. 2009 óta április 23-án ünnepeltük, 2011-től viszont november 13-án.

„Hazám: magyar nyelv- igék, főnevek
és melléknevek kincses birodalma –
jó ezredév formálta műremek!”

(Hegedűs Géza: Szonett az anyanyelvről)

a magyar nyelv napja

Az Anyanyelvápolók Szövetsége 2008. december 6-án megtartott IX. tisztújító közgyűlésén, elfogadva Graf Rezső javaslatát, április 23-át a magyar nyelv napjának kiáltották ki. 2008-ban ezen a napon nyitotta meg kapuit a Magyar Nyelv Múzeuma a ma Sátoraljaújhely részét képező Széphalmon, Kazinczy Ferenc mauzóleuma mellett.

2011. szeptember 26-án az Országgyűlés a magyar nyelv napjává november 13-át nyilvánította.

1844-ben ugyanis ezen a napon fogadták el a magyart államnyelvvé tevő, a magyar nyelv és nemzetiségről szóló 1844. évi II. törvényt. E törvény többek között kimondta:

„1. § Az országgyűléshez bocsátandó minden kegyelmes királyi Leiratok, Előadások, Válaszok, és Intézvények ezentúl egyedül magyar nyelven adassanak ki.

2. § A törvénycikkek valamint már a jelen országgyűlésen is egyedül magyar nyelven alkottattak és erősíttettek meg: úgy ezentúl is mind alkottatni, mind királyi kegyelmes jóváhagyással megerősíttetni egyedül magyar nyelven fognak.”

Krúdy Gyula írja száz évvel ezelőtt egyik publicisztikájában: „Éneklő pogány asszonyok dalolásából született a magyar nyelv. A csodaszarvas rázta le agancsával az erdő ékszereit, a piros bogyókat, hogy szép magyar szavak legyenek belőlük.” Ez a magyar ősmitológiába oldott keletkezéstörténet nem akar mást mutatni a számunkra, mint azt, hogy az úgynevezett munkadalok vették szárnyukra az első rigmusokat.

Kilenc kicsi szarvas futtában vala,
kilenc kicsi fiú kiáltozik vala,
a titkok kapuja tárva-nyitva vala,
az elvarázsolt kastélyban a jobbra is balra.

A régmúlt idők nyelvi emlékei hű bizonyítékai annak, hogy nyelvünk iránti tiszteletünk az idegen nyelvi hatások mellett is virágzó maradt. Anyanyelvünkkel szembeni alázatunk és szolgálatunk példaértékű kell, hogy legyen. Ápolása emberi és nemzeti kötelességünk.

A Montázsmagazin pártolja ezt a nemes gondolatot, s e hónapot a Magyar Nyelv Hónapjává nyilvánítja a magazinon belül. Tehát ez után olyan cikkekkel találkozhatnak itt kb. 1 hónapig, amik a magyar nyelvről, a nyelvművelésről, a nyelvhasználatról szólnak az Olvasókhoz. Tartsanak velünk! Merüljenek el Édes Anyanyelvünk szépségeinek tengerében!

 

Farkas Ferencné Pásztor Ilona

 

Kapcsolódó cikkünk a Montázsmagazinban

 

Hozzászólások