A kecskeméti Bozsó Gyűjtemény volt a helyszíne annak az összejövetelnek, amelyet a Kereszténydemokrata Néppárt kecskeméti szervezete és a Keresztény Közéletért Alapítvány dr. Varga László kereszténydemokrata politikus és drámaíró emlékére rendezett.

 

kereszteny_dij3

 

Immár 6. alkalommal kerül átadásra a tiszteletére alapított Keresztény Közéletért Emlékérem. Ez alkalommal az orvostársadalom kiemelkedő személyiségeinek köszönték meg a kiemelkedő munkáját. A kitüntetést minden évben olyan, a közéletben tevékenykedő embereknek ítélik oda, akik a keresztény közéletiséget magas színvonalon, hatékonyan, hitelesen jelenítik meg. A következő négy orvost köszöntötték ez alkalommal:

Dr. Ábrahám György bajai háziorvos,
Dr. Kishonti Roland gyermeksebész, a kameruni Fontem kórházának intézetvezetője,
Dr. Szajki Károly, a Bács-Kiskun Megyei Kórház főorvosa, valamint
Dr. Velkey György igazgató-főorvos, a Magyar Kórházszövetség és a Magyar Gyermekorvosok Társaságának elnöke.

 

kereszteny_dij11

 

A rendezvényen jelen volt Dr. Szeberényi Gyula Tamás, Kecskemét Megyei Jogú Város alpolgármestere, Mák Kornél, a Kereszténydemokrata Néppárt megyei elnöke és Kecskemét Megyei Jogú Város alpolgármestere, Dr. Svébis Mihály, a Bács-Kiskun Megyei Kórház igazgatója. Őket és valamennyi megjelentet Ivanics István, a Keresztény Közéletért Alapítvány kuratóriumi elnöke köszöntötte, majd Mák Kornél alpolgármester úr a Kereszténydemokrata Néppárt nevében is üdvözölte az egybegyűlteket.

 

kereszteny_dij7

Kedves színfoltként az Aurin Leánykar (Kodály Iskola) Kodály Zoltán kórusfeldolgozásaival kezdte az ünnepélyes rendezvényt, Durányik László kórusvezető vezényelt.

Mielőtt a díjakat átadták volna, dr. Kishonti Roland gyermeksebész tartott egy rövid előadást, aki több mint tíz éve Földünk egyik legérdekesebb vidékén, Kamerunban folytat emberfeletti missziót a betegek és egy afrikai törzs életben maradásáért. Missziójukat képekkel is illusztrálta. Ezt követően dr. Velkey György, a Magyar Kórházszövetség elnöke, a Bethesda Gyermekkórház igazgató főorvosa osztotta meg gondolatait a jelenlevőkkel a gyógyítás és az alázatos emberi munka fontosságáról.

 

kereszteny_dij9

 

Az est legünnepélyesebb része a kitüntetések átadása volt. Ebben fő szerepe volt a Keresztény Közéletért Alapítvány kuratóriumi elnökének, Ivanics Istvánnak.

•    Dr. Ábrahám György bajai háziorvos munkássága, életútja

Dr. Ábrahám György 1936. április 11-én született Szegeden. Tanulmányait is itt folytatta, diplomáját a Szegedi Orvostudományi Egyetemen1968-ban szerezte általános orvosként. Négy éven keresztül a Bajai Szent Rókus Kórház tüdőosztályán, majd annak megszűnése után a belgyógyászaton látta el feladatait. 1972-ben körzeti orvosi megbízást kapott, majd az alapellátás átalakításakor házi orvos lett, praxisát mind a mai napig működteti. Dr. Ábrahám György a magyar orvosi kamara azon tagja, aki méltán reprezentálja a magyar egészségügyi alapellátást fenntartó, a nehéz helyzetekben is a továbblépést segítő, egységes hazában gondolkodó értelmiségit, a köztünk élő doktor urat, a gyerekek doktor bácsiját.

 

kereszteny_dij4

 

Baja város képviselő-testületében 1990-től két cikluson át aktívan szerepet vállalt, kezdetektől fogva támogatta az újra induló kereszténydemokrata mozgalmat. Az egészségügyi, szociális és pénzügyi bizottságban nyolc éven keresztül kifejtett tevékenysége nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a mai napig harmonikus az önkormányzat és az egészségügy világa közötti kapcsolat.

Életútja világosan kirajzolja, hogy orvosi munkáját hivatásának, az emberek szolgálatának tekinti, mely munkát egyéni empátiájával, környezete számára biztonságot sugározva végzi. Nemcsak városszerte, de a környező településeken is úgy ismerik őt, mint akihez mindig bizalommal lehet fordulni, és akitől nemcsak orvosi segítséget, hanem emberi jó szót, odafigyelést és hatékony érdekképviseletet is remélhetnek a rászorulók. Szakmai tevékenységét Baja Város Képviselő-testülete „Baja Város Egészségügyéért”, valamint „Baja városában végzett szociális munkáért” kitüntető díjakkal ismerte el.

•    Dr. Kishonti Roland gyermeksebész, intézetvezető

Dr. Kishonti Roland 1969-ben született Kecskeméten. 1987-ben érettségizett a Katona József Gimnáziumban. A futballt szerető tehetséges diák az orvosi pályát választotta. Felkészítő tanára és egyben osztályfőnöke Vetéssy Katalin tanárnő volt. A Szegedi Orvostudományi Egyetemen 1993-ban diplomázott. Az egyetem alatt szorgalmas, a feladatait jól teljesítő, széles baráti körrel bíró, a mélyebb keresztény lelkiségre is nyitott hallgató volt.

Elköteleződése Isten felé és a Fokolár lelkiség egyre mélyebb megismerése emberi teljességének felajánlására, az emberek szolgálatára hívta. A fokolárés gyerekekkel foglalkozva, számukra táborokat, utazásokat szervezve, aktívan részt vett a keresztény, keresztyén fiatalok formálásában.

Az egyetem elvégzése után a Magyarországi Református Egyházhoz visszakerült Bethesda Gyermekkórház gyermeksebészetén kezdett dolgozni. 2001-ben szakvizsgázott gyermeksebészetből. Közben a Fokolár lelkiségi mozgalom belső tagjává vált. 2005-ben az általuk Kamerunban, Fontemben létesített kórházba került dolgozni, és azóta is szívvel-lélekkel azt a tágabb közösséget szolgálja gyógyító és nevelő tevékenységével. 

Dr. Kishonti Roland ma már orvos-igazgatója a fontemi kórháznak, felelőssége megnőtt, feladatai nem csökkennek, számára mégis nagyon fontos maradt az afrikai fiatalokkal történő foglalkozás. Jól beszél olaszul és angolul, és nagy igyekezettel tökéletesíti francia nyelvtudását.

 

kereszteny_dij6

 

Különleges misszióként évente egyszer temérdek orvosi felszerelést összecsomagolva munkatársaival elhagyják a kórházat, és nem kis veszélynek kitéve magukat bemennek a dzsungel belsejébe, hová utak sem vezetnek, csak bozótvágóval, folyókon átkelve lehet haladni. Így mennek gyógyítani, és viszik a kereszténységet egyes eldugott törzsekhez, ami az adott kis falucskában igazi ünnepnek számít.

Mindannyian tudjuk, hogy több mint tíz év trópusi gyógyító szolgálat, távol az európai körülményektől, malária, AIDS, TBC, tífusz és hepatitis kórképek közt nem hasonlítható össze a hazai gyógyításban eltöltött tíz évvel. Talán nem is tudjuk megérteni, és hiába utaznánk oda, akkor sem biztos, hogy érzékelhetővé válna a szolgálat ereje, jelentősége. A vállalt küldetés nagyságáról, mélységéről az ott élőkkel való személyes törődés ad igaz képet.

•    Dr. Szajki Károly, a Bács-Kiskun Megyei Kórház főorvosa

Dr. Szajki Károly 1955. október 12-én született Törökszentmiklóson. Családjával 1964-ben költöztek Kecskemétre. Édesapja mélyépítő mérnökként városunkban kapott munkát. Szülei a rendszeres iskolai hitoktatás végett a Jókai Mór Általános Iskolába íratták. Középiskolai tanulmányait 1970-74 között a Piarista Gimnáziumban végezte. Évfolyamát még teljes egészében szerzetes paptanárok tanították. Érettségi után idézőjeles „világnézeti éretlensége okán” orvosi tanulmányait csak egy év kihagyással, 1975-ben kezdhette meg Szegeden. Egy évig műtőssegédként dolgozott a Megyei Kórházban. Valamennyi operálást végző szakma műtőjében megfordult, mely kiváló lehetőség volt számára, hogy megismerje a korabeli egészségügyet, valamint egy nagy megyei intézmény szerkezetét, működését.

Az egyetemen a TDK munka végzése mellett több tanszéken évfolyamának tanulmányi képviselője volt. Orvosi diplomáját 1981-ben a Szegedi Orvostudományi Egyetemen „Summa cum laude” minősítéssel szerezte meg. Egyetemi, klinikai állásra ismételten „világnézeti okok miatt” nem pályázhatott. Kecskeméten a Bács-Kiskun Megyei Kórházban helyezkedett el még a végzés évében és azóta is itt dolgozik. 1983-ban kötött házasságot, felesége dr. Lóránd Katalin radiológus főorvos. Két felnőtt gyermekük van: leányuk spanyol-történelem szakos tanár, két fiúgyermek édesanyja, a fiuk pedig ügyész.

kereszteny_dij2Dr. Szajki Károly szakmai önképzését az igényesség, a céltudatosság jellemzi. 1985-ben általános sebészetből szakvizsgázott jeles eredménnyel Szegeden. Érdeklődése az emésztőszervi betegségek felé fordult, ezen betegek műtét utáni gondozását végezte. 1990-ben endoscopos vizsgálatok végzését kezdte el, majd 1995-ben tett szakvizsgát Gasztroenterológiából Budapesten. 2004 márciusától osztályvezető főorvosként vezeti a megyei kórház Speciális Rehabilitációs Osztályát, ahol az egyes műtétes szakmák hosszan tartó, vagy elkülönítő ápolást igénylő betegeit kezelik.

2006 és 2009 között a Bács-Kiskun Megyei Kórház megbízott orvos-igazgatója volt. Számos külföldi tanulmányúton és szakmai konferencián részt vesz, és képviseli hazánkat és a kecskeméti kórházat. Sebészorvosi pályáján ez idáig több mint 6000 műtétet végzett, endoscopos vizsgálatainak száma pedig meghaladja a 7000 alkalmat. E két témából előadásokat is tartott az országos szakmai szervezetekben. Kiterjesztette tevékenységét az úgynevezett „egynapos” sebészeti beavatkozásra is.

30 éves kimagasló szakmai és tudományos tevékenységéért 2015-ben Kecskemét Megyei Jogú Város „Kecskemét Város Egészségügyéért” Díjban részesítette. Dr. Szajki Károly orvosi hivatását a tökéletességre törekvés jellemzi az alázat állandó jelenléte mellett. Gyakran találkozik a lét- nemlét kérdésével, és mivel mindig nyitott a transzcendens befogadására, különös érzéke alakult ki a beteg méltóságának megőrzésére, biztosítására, és mentális segítséget nyújtani a hozzátartozók számára is

•    Dr. Velkey György a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórházának főigazgatója, a Magyar Kórházszövetség és a Magyar Gyermekorvosok Társaságának elnöke

1961. december 16-án született Miskolcon, érettségi vizsgát a Földes Ferenc Gimnáziumban tett. Hat gyermekes, összetartó, dolgos családban nőtt fel. A Debreceni Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karán szerezte első diplomáját, itt ismerkedett meg szintén orvos feleségével, házasságukból öt gyermek született, akik már nagyrészt felnőttek. Hivatásának megbecsülése arra ösztönözte, hogy szakmai tudása teljes legyen, ezért csecsemő- és gyermekgyógyászatból, aneszteziológiai és intenzív terápiából, csecsemő- és gyermekgyógyászati intenzív terápiából további képesítéseket szerzett.

Elvégezte a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző szakát is. Az élet megadta számára, hogy folyamatosan a gyermekgyógyászat területén dolgozhasson. 1995-ig a Debreceni Egyetem Gyermekklinikáján, majd a Bethesda Gyermekkórházban: nyolc évig osztályvezető főorvosként, 6 évig orvos-igazgatóként, 2003-tól főigazgatóként.

 

kereszteny_dij1

 

Hivatása ellátása mellett elkötelezetten vállal társadalmi munkát, különös érzéke van a különböző aktivitások összefogására, gyakorlati megvalósítására. A gyermekkórházról, az egészségügyről szívesen tart előadásokat, alázattal végez háttérmunkát az egészségpolitika érdekében. Környezetében és országosan is elismerik céltudatos, nagy kitartással végzett felvilágosító munkáját, melyet díjak sora jelez:

2009-ben Zuglóért Emlékplakett – 2010-ben Magyar Köztársaság Érdemrend Lovagkeresztje (polgári tagozat) állami kitüntetés – 2012-ben Bókay János Emlékérem, valamint Kulin László Emlékérem kitüntetésekben részesült. Az idén 150 éves Bethesdában Velkey György 17 év óta tevékenykedik. 2009-ben az Év Kórháza címet is elnyerte. Itt működik az Égéssérült Gyermekeket Ellátó Országos Központ is.

Dr. Velkey György a gyermekgyógyászati tevékenység mellett tagja és elnöke volt a Fővárosi Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Bizottságának. Öt éven keresztül a Kaposvári Kaposi Mór Oktató Kórházának főigazgató-helyetteseként is dolgozott, valamint a mai napig vezeti a KDNP Egészségügyi Szakbizottságát. Dr. Velkey György méltó megvalósítója dr. Varga László szellemiségének a keresztény közélet kiteljesítésében.

 

kereszteny_dij10

 

A szép estét kötetlen beszélgetéssel egybekötött agapé zárta a Bozsó Gyűjtemény kiállító-termében.

 

 

Weninger Endréné Erzsébet

 

 

 

Hozzászólások