A kecskeméti múzeum és a médiacentrum együttműködése – A Kecskeméti Katona József Múzeum vezetője, Rosta Szabolcs, valamint Hajagos Csaba muzeológus, történész találkozott Bán Jánossal, a Kecskeméti Médiacentrum vezetőjével a Városházán. Szemereyné Pataki Klaudia polgármester szintén részt vett a megbeszélésen, hiszen a város támogatásával jöhet létre az a sokrétű együttműködés, amelynek megpecsételésére és aláírására összegyűltek. 

Együttműködési megállapodást írt alá a kecskeméti múzeum és a médiacentrum

Valójában már régóta él az az együttműködés, amit sajtótájékoztató keretében erősített meg aláírásával a Katona József Múzeum és a Kecskeméti Médiacentrum vezetője. Ezen a találkozón mutatták be eddigi közös munkájuk eredményeit, és beszéltek az idei tervekről is.

Elsőként Bán János, a Kecskeméti Médiacentrum ügyvezető főszerkesztője számolt be az együttműködés kezdeteiről. Már 2015-ben, a médiacentrum indulásakor is fontosnak tartotta, hogy a napi események mellett a város múltját is bemutassák a kecskemétieknek. A diákok sokat tanulnak az iskolában történelemből, saját szülővárosukról azonban alig tudnak valamit. Ezt a hiányt szerették volna pótolni a Hírös Históriák magazin megjelentetésével. Elsősorban a fiataloknak szánták a helytörténeti magazint, de az idősebb korosztály körében is nagyon népszerű lett.

A magazin indulása után televíziós műsor is megszületett ezzel a címmel, majd elindult a Nemzeti Emlékezet Bizottsággal és a múzeummal közösen készülő televíziós műsor is, az Élő emlékezet. Ennek megrázó interjúi az oral history révén segítik az 1945 utáni korszak feldolgozását. A negyedévente megjelenő nyomtatott magazin, a tévés műsorok, a hírportálon megjelenő cikkek azt szolgálják, hogy az érdeklődők minél szélesebb körben ismerhessék meg Kecskemét 650 éves történetének részleteit.

Rosta Szabolcs, a Katona József Múzeum igazgatója elmondta, hogy a sajtó rendszeresen beszámol híreikről, a frissen előkerült leletekről, a kutatók pedig beszámolnak munkájuk eredményéről, amit a média közvetít. Példaértékűnek látja ezt az együttműködést. Az igazgató nagyon büszke a városára, amelyet nem csak 650 évesnek mond, hiszen egyre több a bizonyíték arra, hogy már 1800 éve is fontos központ volt Kecskemét.

A sajtótájékoztatón szó volt a szerkesztőség terveiről is. A Kecskeméti Lapok idén lesz 150 éves, erről ősszel emlékezik meg a Médiacentrum. Kecskemét 650 éves évfordulójára többek között készül a város helytörténetét bemutató olvasókönyv, amely a középkortól a modern korig tartó időszakot mutatja be. Ehhez kapcsolódik egy foglalkoztató munkafüzet is, amely a kisgyerekeket segíti városunk múltjának megismerésében. Ezeket október elejére, a Város Napjára szeretnék megjelentetni. Az évforduló alkalmából készül egy 48 oldalas jubileumi emlékkönyv is, amely az elmúlt 650 év mérföldköveit foglalja össze.

Mivel a fiatalokhoz elsősorban on-line jut el az információ, ezért a Hírös.hu weboldalon idén elindul a „Pillanatok Kecskemét elfeledett múltjából” című sorozat, amely a tervek szerint önálló kötetben is megjelenik majd. Elsőként a Hunyadi család és Kecskemét kapcsolatát dolgozzák fel. Hallhatunk többek között arról is, hogy Kecskemét város kapujában, a Barátok templomából kihozott oltárnál esküdött meg V. László a Hunyadi testvéreknek, hogy nem áll bosszút Cillei Ulrik halála miatt. A Médiacentrum egy dokumentumfilmet tervez Város a pokolban címmel, amely megrázó módon számol be az 1944-es kecskeméti megszállásról.

Hajagos Csaba, a Katona József Múzeum gyűjteményvezetője, a Hírös Históriák főszerkesztője a magazin nyári számából adott ízelítőt. Elmondta, hogy megemlékeznek Ferenczy Ida évfordulójáról, olvashatunk a magazinban többek között a Piarista Gimnázium régi földrengésmérőjéről, a legújabb Árpád-kori régészeti leletekről, Kovács Sándor plébánosról. Folytatódik a Széchenyiváros történetét bemutató sorozat, Hajagos Csaba pedig ír a Mig24-nek a 44-es útra való „kifutásáról” is. Bemutatnak olyan személyeket is, akik sokat tettek a városért, vagy életükkel, munkásságukkal példát mutathatnak. 

Szemereyné Pataki Klaudia elmondta, hogy Kecskemét egy büszke, lokálpatrióta város, ahol sok új dolog épül, de fontosnak tartja, hogy közben ápoljuk a történelmi hagyományainkat is, feltárjuk a múlt értékeit. Megköszönte a múzeum és a médiacentrum munkatársainak a közös munkát. Örvendetes, hogy ilyen jó szakmai műhely jött létre együttműködésüknek köszönhetően. Végül Bán János és Rosta Szabolcs aláírta az együttműködési megállapodást.

 

 

Hozzászólások