HALASI ÁGNES kecskeméti óvodapedagógus 2018. május 11-én LEHOCZKY JÁNOS EMLÉKÉRMET kapott. A díjat az Erdei Iskola Egyesület azoknak a tagoknak adományozza, akik sokat tesznek az erdei iskolázás, erdei óvodázás hagyományainak az ápolásáért, és környezetvédelmi tevékenységük, az ifjúság fenntarthatóságra, élhetőbb életre nevelése terén végzett munkásságuk mindenki számára példaértékű.

Halasi Ágnes 32 évet dolgozott óvodapedagógusként, és a kezdetektől fontos volt számára a környezetvédelem, a fenntarthatóságra nevelés óvodai munkájában és a mindennapokban egyaránt. Szülei példaértékű harmóniában éltek a természettel, és ennek tiszteletére, szeretetére nevelték. Mindig nyitott volt az új pedagógiai módszerekre, kihívásokra. A Körlánc környezeti nevelési óvodai programmal megismerkedve ennek lelkes híve lett.

Ekkor váltott munkahelyet, hogy ott dolgozhasson, ahol ezt a programot kipróbálták, melynek továbbfejlesztésében oroszlánrészt vállalt. Kezdetben óvónőként, majd óvodavezető helyettesként, később vezetőként itt tevékenykedett, míg nyugdíjba nem ment.

A napi gyakorlat mellett tudását széles körben megosztotta, megosztja. Óvodája gyakorlóhelye volt a Kecskeméti Tanítóképző Főiskolának, így óvó-tanító szakos hallgatóinak a képzésében is részt vett. Ennek során tanítványai „megfertőződtek” a természet szeretetével, tiszteletével és a környezeti nevelés fontosságával. A projektpedagógiának, élménypedagógiának kipróbálója, majd gyakorlója és lelkes továbbadója lett. Intézményében, mely a környezeti neveléssel foglalkozó Körlánc Egyesület Bázisóvodája lett, rendszeresen tartott bemutató foglalkozásokat környezeti nevelési témában az ország különböző részeiből és külföldről érkező vezetőknek, óvodapedagógusoknak.

Kidolgozta „A 3-7 éves korosztály szokásainak alakítása” című módszertani anyagot. Részt vett a „Fenntartható fogyasztói szokások alakítása óvodás korban” című kutatásban is, melyet elsősorban gyakorlati ötleteivel segített. Sokat tett azért, hogy az Ifjúság Úti Óvoda Kecskemét első Zöld Óvodája lett 2006-ban, mely ma már Örökös Zöld óvoda, és 2009-től még Zöld óvoda Bázisintézményi feladatokat is ellát.

Ági a fenntarthatóságra nevelést nem csak az óvodai kereteken belül végezte, végzi. Zöld óvodai pályázatokat bírál, és szakértőként is tevékenykedik. Zöld kuckó foglalkozásokat szervez a város óvodásainak, és az önkormányzat Környezetvédelmi Munkacsoportjában is tevékenykedik. Kecskemét város 2005 óta Parádfürdőn üzemeltet minősített programokkal erdei iskoláját és ifjúsági tábort. Ági a programok kidolgozásában, az év közbeni és nyári lebonyolításában is aktívan részt vesz. Néhány éve az erdei óvodai programot is elkezdték.

Halasi Ágnes munkájával sokat tett az ifjúság környezettudatosabb gondolkodásmódjának és magatartásának a kialakulásáért, a fenntartható fejlődés népszerűsítéséért. Sokat tesz az erdei óvoda és erdei iskola mozgalom kiterjesztéséért, népszerűsítéséért, minőségi fejlesztéséért.

Halasi Ágnes Miniszteri Elismerő Oklevélben részesült
Halasi Ágnes nyugalmazott óvodavezető, a Hírös Agóra Nonprofit Kft. külső munkatársa Dr. Nagy István Agrárminisztertől Miniszteri Elismerő Oklevél kitüntetésben részesült, több mint három évtizedes óvodapedagógusi munkájáért, két évtizeden át a környezettudatos szemléletre nevelés területén elért eredményeiért, a Kecskeméti Ifjúság úti óvoda, mint Zöld Óvoda Bázisintézmény vezetőjeként végzett kiemelkedő tevékenységéért.

Halasi Ágnes a díjat 2018. június 7-én, a Környezetvédelmi Világnap és Pedagógusnap alkalmából az Agrárminisztériumban megrendezett ünnepségen vette át. Ezúton is gratulálunk!

 

 

Hozzászólások