A bál elnevezése latin-olasz eredetű, a ballare (táncolni) szóból ered.

A bálak őse talán az a táncmulatság volt, melyet VI. Károly francia király menyegzője alkalmából rendeztek 1385-ben Amiens-ben, mikor feleségül vette Bajor Izabella hercegnőt.

A francia udvarban Medici Katalin vitte tovább az új ötletet, az ő nevéhez fűződik a kényelmesebb, kivágottabb ruhák viselésének kezdeményezése, valamint az álarc kitalálása.

Mai formájában a bál XIV. Lajos uralkodása alatt (1643–1715) terjedt el. Kezdetben csak a király rendezhetett bált, később azonban az arisztokrácia is megszerezte magának ezt a jogot.

1715-ben Párizsban tartották az első „operabált”.

A 18. század közepétől Magyarországon is rendeztek bálakat, a közösségi szórakozásnak ez a formája azonban széles körben inkább a 19. században terjedt el.

A táncos ünnepségek népszerűbbé válásával párhuzamosan a bálak jellege is változott: különböző egyesületek, társadalmi osztályok, mesterségek képviselői saját mulatságokat szerveztek: a törvényhallgatóknak, a kereskedőknek vagy az asszonyi egyesületeknek külön báljuk volt, nemegyszer jótékony célokra fordították a bevételt.

Bálak Pesten és Budán

1833-ig, a Pesti Vigadó elődjének számító Redoute felépüléséig a mai Váci utcában álló, Hétválasztó Fejedelem nevű, előkelő vendégfogadó szolgált helyszínül a pesti polgárság összejöveteleinek.

Budán ezt a szerepet a Vízivárosban lévő Fehér Kereszt Fogadó és Szálloda, illetve az 1785-ben felépült régi Országház hatalmas, 33 m hosszú ülésterme töltötte be, egészen addig, ameddig a Budai Vigadó 1900-ban meg nem nyitotta kapuit.

A főurak saját palotáikban is rendeztek bálakat. Feljegyzések szerint 1800 körül már 800 bálterem állt a meghívott vendégek rendelkezésére. A legnépszerűbb táncok ekkoriban a bécsi valcer, a cseh polka és a lengyel mazurka voltak, később csatlakozott ezekhez a francia négyes és a csárdás.

A báli öltözék fontos tartozéka volt a bőrre nyomtatott, borítékba zárt, ceruzával ellátott nyolclevelű könyvecske, vagyis a táncrend.

Február 22-ig már nem sok idő maradt. A táncok kedvelői ha eddig még nem jutottak el egy bálba sem, gyorsan pótolják be a mulasztást!

Weninger Nóra

Hozzászólások