ÉRDEKES ÉVFORDULÓK – Az első ilyen cikk a LEGO játék történetét dolgozta fel. A következőben a Theodóra ásványvíz jubileumáról olvashattak. Most hasonló ritka jubileum történetével ismerkedhetnek az Olvasók. Fél évszázada a Hon szolgálatában – 50 éves a HONISMERET c. folyóirat.

honismeret

„Oh honfi, őrizd e tüzet!” (Vörösmarty)

A Honismeret c. lapot a Honismereti Szövetség adja közre. Székhelye: Budapest. A Honismeret tartalma a szülőföld történelmi, földrajzi, gazdasági, szellemi stb. szempontból való megismerése. Egy nyomtatott sajtótermék népszerűségét, sikerét mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy félévszázada a sajtópiacon van.

A jelenlegi folyóiratot 1972-től számítjuk, amikor Hová röpül a páva? címmel, számozás nélkül, majd 1973-ban 4., 1974-ben 6. szám, Honismereti Híradó címmel látott napvilágot. 1975-től Honismeret a neve, és az 1990-es esztendő néhány összevont számától eltekintve évente hat alkalommal jelenik meg.

A megjelenő folyóiratban olvashatunk a honismereti mozgalom eseményeiről, információival mozgalomszervező szerepet tölt be, támogatja a honismereti jellegű közösségek tevékenységét, honismerettel foglalkozó hivatásos és amatőr szakemberekét egyaránt. Képekkel illusztrált tanulmányai, cikkei között találhatók módszertani, anyagközlő és híreket, információkat nyújtó írások. Szerzőgárdája a különböző tudományágak szakembereiből, valamint a szakterületek amatőr – de sohasem dilettáns – művelőiből verbuválódik.

Közli a honismereti jellegű pályázatok felhívásait és eredményjegyzékét, a magyar nyelvterületen megjelenő fontosabb honismereti témájú kiadványok ismertetéseit és bibliográfiáját. Évente tájékoztat a tudományos és a művelődési élet történetének jelentősebb személyeinek születési, valamint halálozási évfordulójáról.

Fő témakörei: Helytörténet, helyismeret, történelem általában, művelődéstörténet. A mindenkori szerkesztő munkáját az olvasószerkesztő és a Szerkesztési Bizottság elnöke segítette. A digitális változat Csiffáry Tamás munkáját dicséri. Repertóriumot 1991-ben adtak közre.

A honismereti mozgalom jeles hagyományokra épül. A 18. században élt Bél Mátyás, a reformkorban dolgozó Fényes Elek, Pesty Frigyes országleírásai, a dualizmus-kori Orbán Balázs, Borovszky Samu és mások országrész-monográfiái, a 20. század első felében kibontakozó Magyarország felfedezése, a népi írók országjárása, továbbá az 1940-es évektől kibontakozó önkéntes néprajzi- és nyelvjárási gyűjtőmozgalom jó alapot jelentett a lokálpatriotizmus, a szülőföld- és lakóhelyismeret, a helyekhez és témákhoz kötődő magyarságismeret számára. A hagyományőrzés mellett tevékenysége fokozatosan kiterjedt a helytörténet, az intézménytörténet, az épített és a természeti környezet védelmének számos területére.

A népi és a nemzeti értékek széles körben való megismertetése mellett kezdetek óta egyik fő célkitűzése a honismeret önkéntes, társadalmi résztvevői számára a szükséges tudásanyag átadása a minden esztendőben másik megyében megvalósuló, a magyar táj és a történelem, a magyar sors más-más témájával foglalkozó Honismereti Akadémiákon és más rendezvényeken, továbbképzési alkalmakon, valamint folyóirata, a Honismeret segítségével.

Oldalain számol be széles értelemben vett helyismereti kérdésekről. Igényes illusztrációi, történelmi, művelődéstörténeti, néprajzi, földrajzi, életrajzi írásai, történelmi sorsfordulóinkról szóló közleményei országos, sőt össznemzeti tekintetben is érdeklődésre tartanak számot. A folyóirat jelentős szerepet tölt be a hagyományok ápolásában, a nemzettudat formálásában és fenntartásában.

honismeret

Andrásfalvy Bertalan

Tájékoztat a honismereti munka, a helytörténeti tevékenység eseményeiről, információival mozgalomszervezőnek tekinthető. Segíti a pedagógusok, az egyetemi, a közép- és az általános iskolás diákok munkáját, a szakdolgozatok és pályázatok íróit, a szakkörök és más helyismereti közösségek tevékenységét, a honismerettel foglalkozó hivatásos és amatőr szakembereket. Sokoldalú információival bővíti ismereteinket, erősíti kötődésünket a szülőföldhöz.

Gyulán is köszöntötték az 50 éves Honismeret folyóiratot. A Honismereti Szövetség kiadványát az Almásy-kastélyban mutatták be augusztus 23-án. A Honismereti Szövetség 21 megyei és budapesti tagszervezetével együttműködve idén az ország több pontján mutatja be az 50. jubileumi évfolyamba lépő Honismeret folyóiratot.

A több településen szervezett bemutatókkal a szervezők egyúttal fórumot is kívánnak nyújtani a megyében helytörténettel, honismerettel, vagy ezek oktatásával foglalkozó szakemberek számára. A nagymúltú kiadvány országos folyóirata a honismeret kutatóinak, a helytörténettel foglalkozó szakembereknek, a hon- és népismeret tanárainak, valamint a honismeret iránt érdeklődőknek.

Kísérjék Önök is figyelemmel ezt a kiadványt, mazsolázzanak belőle izgalmas olvasnivalókat… 5o év alatt tengernyi ismeret halmozódott fel a kiadványokban, érdemes rá időt szakítani. Hasznos olvasmány a történelem szakirány felé forduló továbbtanulóknak is. Már digitálisan is elérhetők a lapszámok.
Pl.: 2021/5. szám 

honismeret

Ebben a számban a teljesség igénye nélkül (elektronikusan) olvashatnak Pilinszkyről, őslénykutatásról, Sopronról, a Rába folyó malmairól, és emlékeznek benne Lavotta Jánosra is. Könyvismertetők is gazdagítják mindegyik számot.

Online is elérhetőek a Honismeret folyóirat 2019-2020-2021. évfolyam számai az Arcanum Digitális Tudománytárban. Emellett a régebbi évfolyamok számai is olvashatóak. Ezen a linken megtekinthetik őket.

Az olvasók, érdeklődők, jelenlegi és leendő honismerők nevében további töretlen lendületet, lebilincselő témákat kívánunk a Szerkesztőknek, s gratulálunk a hosszú, eredményes úthoz, az 50 évhez.

Források:
Honismeret : a Honismereti Szövetség folyóiratának egyes számai
Honismereti Szövetség ismertető anyaga
Arcanum Digitális Tudástár
Wikipédia

 

Farkas Ferencné Pásztor Ilona

 

Kapcsolódó cikkünk az Érdekes évfordulók c. sorozatból

 

Hozzászólások