A Vízkereszt keresztény ünnep, melyet január 6-án ünnepelnek. A római katolikus egyházban általában a hozzá közel álló vasárnapon ünneplik meg. Ebben az évben január 6. éppen vasárnapra esik.

A nyugati kereszténység ezen a napon elsősorban a napkeleti bölcsekre emlékezik, akik ezen a napon hódoltak az újszülött Kisjézusnak. Ezért ma van a névnapja mindhármójuknak: Gáspárnak, Menyhértnek és Boldizsárnak.

A keleti keresztény egyházak Jézusnak a Jordán folyóban történt megkeresztelkedését is ünneplik, s ezért Keresztelő Szent Jánosra is emlékeznek. Ennek emlékére a katolikus templomokban vizet szentelnek, s ebből a hívek vihetnek haza az otthonaikba.

A harmadik biblikus esemény Jézus első csodája a kánai menyegzőn, ahol a vizet borrá változtatta. A magyar vízkereszt szó a víz megszenteléséből, megkereszteléséből ered.

Ezt az ünnepet görögül így nevezik: epifánia, melynek jelentése megjelenés. Mindhárom előbb említett csodálatos eseménynél Jézus jelent meg, illetve őt látogatták meg a napkeleti bölcsek.

Január 6. a karácsonyi ünnepkör utolsó, tizenkettedik napja, s egyúttal a farsang kezdete is.
 

Íme egy angol karácsonyt köszöntő versike, mondóka 12 lélegzetvételre elmondva …

Karácsony első napja van, köszönt és minden jót kíván egy csíz a csupasz körtefán.
Karácsony második napja van, köszönt és minden jót kíván két gerle és egy csíz a csupasz körtefán.
Karácsony harmadik napja van, köszönt és minden jót kíván három veréb-zenész, két gerle és egy csíz a csupasz körtefán.
Karácsony negyedik napja van, köszönt és minden jót kíván négy nyafka macska, három veréb-zenész, két gerle és egy csíz a csupasz körtefán.

Karácsony ötödik napja van, köszönt és minden jót kíván öt szélkakaska, négy nyafka macska, három veréb-zenész, két gerle és egy csíz a csupasz körtefán.

Karácsony hatodik napja van, köszönt és minden jót kíván hat tyúkanyó, öt szélkakaska, négy nyafka macska, három veréb-zenész, két gerle és egy csíz a csupasz körtefán.

Karácsony hetedik napja van, köszönt és minden jót kíván hét hattyú, tolla tiszta hó, hat tyúkanyó, öt szélkakaska, négy nyafka macska, három veréb-zenész, két gerle és egy csíz a csupasz körtefán.

Karácsony nyolcadik napja van, köszönt és minden jót kíván nyolc nyúl a vadász oldalán, hét hattyú, tolla tiszta hó, hat tyúkanyó, öt szélkakaska, négy nyafka macska, három veréb-zenész, két gerle és egy csíz a csupasz körtefán.

Karácsony kilencedik napja van, köszönt és minden jót kíván kilenc kötényes kisleány, nyolc nyúl a vadász oldalán, hét hattyú, tolla tiszta hó, hat tyúkanyó, öt szélkakaska, négy nyafka macska, három veréb-zenész, két gerle és egy csíz a csupasz körtefán.

Karácsony tizedik napja van, köszönt és minden jót kíván tíz tekergő kéményseprő, kilenc kötényes kisleány, nyolc nyúl a vadász oldalán, hét hattyú, tolla tiszta hó, hat tyúkanyó, öt szélkakaska, négy nyafka macska, három veréb-zenész, két gerle és egy csíz a csupasz körtefán.

Karácsony tizenegyedik napja van, köszönt és minden jót kíván tizenegy táncos, tarka úrnő, tíz tekergő kéményseprő, kilenc kötényes kisleány, nyolc nyúl a vadász oldalán, hét hattyú, tolla tiszta hó, hat tyúkanyó, öt szélkakaska, négy nyafka macska, három veréb-zenész, két gerle és egy csíz a csupasz körtefán.

Karácsony tizenkettedik napja van, köszönt és minden jót kíván tizenkét ugrabugra úr, tizenegy táncos, tarka úrnő, tíz tekergő kéményseprő, kilenc kötényes kisleány, nyolc nyúl a vadász oldalán, hét hattyú, tolla tiszta hó, hat tyúkanyó, öt szélkakaska, négy nyafka macska, három veréb-zenész, két gerle és egy csíz a csupasz körtefán.

Népszokások

Régebben otthon a szenteltvízzel megitatták az állatokat, hogy ne legyenek az év folyamán betegek, vagy az emberek magukra locsolták betegségek vagy rontás ellen. Egyes helyeken a ház földjét is meglocsolták, hogy áldás legyen a házon.

Megszentelték a vízzel a házakat, az ólakat. A bölcsőre is szent vizet hintettek. A házak megszentelésénél alakult ki az a szokás, hogy a házakra a következő három kezdőbetűt vésték fel: C + M + B. A betűk egy latin kifejezést rövidítenek: Christus Mansionem Benedicet, jelentése: Krisztus áldja meg ezt a házat! Ma sokan úgy tartják, hogy a betűk a napkeleti bölcsek nevének kezdőbetűire vonatkoznak – ez az elképzelés azonban téves.

Weninger Endréné

Forrás: Wikipédia

Hozzászólások