„Bennmaradás – Talpra állás” címmel 2014. március 13-án, csütörtökön a korai iskolaelhagyás megelőzése céljából a Tempus Közalapítvány konferenciát szervez Szegeden. Ez az esemény a negyedik abból az összesen hétalkalmas konferenciasorozatból, melyet 21 megyei koordinátorral együttműködésben 2013 novemberétől 2014 márciusáig valósítunk meg országszerte. A rendezvénysorozat célja az iskolából végzettség nélkül kikerülők problémáira való figyelem felhívása, a szektorközi együttműködések helyi szintű elősegítése és a helyi működő megoldások terjesztése, megismertetése.

A dél-alföldi régióban rendezendő esemény központi témája annak közös megfogalmazása, hogy a 15-24 év közötti fiatalokkal foglalkozó, különböző szakterületen dolgozó szakemberek mit tudnak együtt tenni azért, hogy minél több diák befejezett végzettséggel hagyja el az iskoláját, azaz „bennmaradjon”; illetve a korai iskolaelhagyókat segítsék mielőbb végzettséghez juttatni, azaz „talpra állni”. A konferencia célja, hogy az egyes megyékből érkező szakemberek a délelőtti előadások információi és saját tapasztalataik alapján, a kiscsoportos műhelybeszélgetéseken közösen fogalmazzák meg, hogy ki, mit tehet a korai iskolaelhagyás megelőzéséért, a fiatalok végzettséghez juttatásáért.

A QALL (Qualification for ALL) – Végzettséget mindenkinek! című projektet a Tempus Közalapítvány és két hazai partnerszervezet, a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet közösen valósítja meg  az Európai Bizottság és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával. A projekt célja, hogy hazai és nemzetközi kutatási tevékenységgel, széleskörű társadalmi konzultációval, továbbá szakpolitikai ajánlásokkal segítse a korai iskolaelhagyás megelőzését.


A fellépés egyik legfőbb eszköze a széleskörű társadalmi egyeztetés, melynek részeként megyei koordinátorhálózatot hoztunk létre a téma iránt elkötelezett, több szektorból (oktatás és képzés, szociális terület, foglalkoztatás) érkező, a szakmai közvéleményre hatni tudó 21 szakember bevonásával. Ezen túl hét, egyenként 100 fős regionális konferencián teremtünk lehetőséget a felülről-lefelé és lentről-felfelé irányuló információáramlásra, a különböző szektorokat képviselők együttműködésének elindulására. 

A probléma aktualitása

Mivel a gazdaság fejlettsége, a foglalkoztatottság és az iskolai végzettség szoros összefüggést mutat, az Európai Unió kiemelt figyelmet fordít a korai iskolaelhagyás problémájára. A 2020-ig kidolgozott gazdasági-társadalmi stratégiában (EU2020) öt kiemelt célérték került meghatározásra, melyek egyike a korai iskolaelhagyók EU-s szintű arányának 10% alá szorítása. Magyarországon ez az arány jelenleg 11,5%. Ez azt jelenti, hogy a 18-24 éves korosztály ekkora része középiskolai végzettség nélkül fejezi be tanulmányait (szakképzettséggel és érettségivel sem rendelkezik) és nem vesz részt oktatásban, képzésben sem. Ugyan a hazai arány az Európai Uniós átlag alatt van, és nem esik távol a 2020-ra vállalt 10%-os célértéktől, a probléma mégis több szempontból figyelemre méltó. Egyrészt, mert a korai iskolaelhagyás mutatója hazánkban, az elmúlt két évben a korábbi – az EU-s trenddel összhangban lévő – csökkenés után ismét emelkedni kezdett, másrészt mert országosan nagyon eltérőek az arányok. Az Észak-Magyarország régió van a legrosszabb helyzetben: ott csaknem 17% ugyanez az arány, és arról is vannak adatok, hogy a szakiskolai képzésből a tanulók egyharmada morzsolódik le.

A székesfehérvári konferencia

A téma azért is nagyon aktuális, mert friss adatok szerint a 15-64 évesek között Magyarországon csupán minden negyedik alacsony iskolai végzettségű személynek van munkája (26,5%), míg a hasonló végzettséggel rendelkező csoportok esetében EU-s szinten az emberek csaknem fele dolgozik (44,7%). A fiatalok esetében még nagyobb a különbség az iskolából legfeljebb általános iskolai végzettséggel kilépő csoportokra nézve – miközben a magasabb végzettséggel rendelkezők esetében ez az eltérés közel sem ennyire markáns.

Mi jelenthet megoldást?

A megoldás kulcsa a minőségi oktatáshoz való hozzáférés kiterjesztésében, a rugalmas, egyénre szabott tanulási utak biztosításában és a tanulási utat támogató, az oktatási, az egészségügyi, a szociális, a foglalkoztatási és igazságügyi szektorok együttműködésén alapuló szolgáltató-rendszerben rejlik. A konferenciák egyik fontos célja, hogy jó példák bemutatásával és párbeszéd elindításával rávilágítsanak a társszektorok közti együttműködés fontosságára, és helyi szinten segítsék, erősítsék a társszektorok közti együttműködések gyakorlatát. A projekt végén a felhalmozódó sokrétű tudásból és tapasztalatokból egy zárókiadvány összeállítását is tervezzük.

A konferencia időpontja: 2014. március 13. 9 – 15 óráig
Helyszíne: Szent-Györgyi Albert Agóra 6722 Szeged, Kálvária sgt 23.

További információ: www.qall.tka.hu
Tempus Közalapítvány
1093 Budapest Lónyay u. 31.
infóvonal: 061-237-1320
email cím: info@tpf.huwww.tka.hu

Hozzászólások