A Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ valósítja meg az
EFOP – 3.7.3.-16-2017-00112 Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása pályázati támogatás keretében
TUDÁSKÖZPONT A HÍRÖS AGÓRÁBAN – MERT TANULNI JÓ EGY ÉLETEN ÁT elnevezésű projektet.
A projekt időtartama: 2018. február 1 – 2021. január 31-ig (3 év)
Elnyert támogatás: 64.300.000 Ft

A projekt programjaival segíteni kívánjuk a hátrányos helyzetűeket és inaktívakat, mint
•    munkanélküliek,
•    munkanélküliek háztartásában élők,
•    pályakezdő munkanélküliek,
•    egyetlen felnőttből álló háztartásban élő, gyermekeket eltartó résztvevők,
•    GYED-en, GYES-en lévők,
•    a tanulásból lemorzsolódott vagy aktív tanulói jogviszonyukat szüneteltetők,
•    nyugdíjasok, rokkantnyugdíjasok.

A projekt megvalósítása 28 programra terjed ki, melyek a következők: (kivonat)

Anyaidő – édesanyák önbecsülésének, erőforrásainak, kapcsolati hálójának megerősítése, készségfejlesztése, új készségek tanulása a munkaerőpiacra és a társadalmi, illetve közéletbe való visszatérés érdekében.

Babaváró esték – tudományos alapokon nyugvó korszerű információkkal és családbarát szemlélettel segíteni az új életszakaszba lépőket, akik első vagy többedik gyermekre, unokára készülnek.

Életkör – női közösség, a különböző életszakaszban lévő nők interaktív, élményalapú tanulása. Hozzáadott értéke a generációk közötti együttműködés.
Váló – társaság – jogi, – életvezetési, – életszervezési, – pszichológiai alapokon nyugvó műhelymunka a válás előtt, közben vagy után lévő résztvevőkkel. A megszerzett készségek hasznosítása a család megváltozott életében.

Korszerű ismeretek a közművelődésben – közművelődési szakemberek felkészítése a megváltozott igényekhez. Olyan ismeretek nyújtása a kollégák körében, amely biztosítja, hogy a megye közművelődés színtereibe betérő fiataloknak, felnőtteknek segítséget tudjanak adni. Ismerkedés új innovatív tanulási lehetőségekkel és formákkal, valamint a tanulás tanulásának módszereivel.
Digitális fotótanfolyam 2019-től. Szakmai célja: alkotóművészeti készségek, kreativitás, művészi látásmód fejlesztése. Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejező képesség fejlesztése.
E-ügyintézés – mindennapi élettel járó bankkártyahasználat, bankszámlanyitás, e-ügyintézés, alapvető pénzügyi ismeretek, adózás, adóbevallás, ügyfélkapu nyitása és használata, e-vállalkozás indításához alapvető tudnivalók, e-kereskedelem szabályai.
Praktikus informatikai ismeretek a szenior korosztálynak – segíti az élethosszig tartó tanulás igényét. Kirándulások, túrák, filmvetítések, szakmai előadások, irodalmi estek, vetélkedők, fórumok, informatikai képzés.

Német nyelvi társalgó – a már megszerzett tudást szinten tudják tartani, német vállalkozásoknál nagyobb eséllyel helyezkedhessenek el.

Gomba és növényismeret – ehető gombák felismeréséhez, gombák gyűjtésével, tartósításával, elkészítésével kapcsolatosan adunk hasznos ismereteket. A résztvevők a legalapvetőbb gombákat, 125 faj felismerését tanulják meg.

Napraforgó Foltvarró Klub – a foltvarrás technikával, művészi színvonalon alkotnak a csoport tagjai, kismamák, és nagymamák egyaránt. Cél az alkotói készségek, kreativitás fejlesztés, önálló tevékenységre való készség fejlesztése, a kifejező képesség.

Parázs néptánc csoportja szenior korosztálynak– a Kiskunság táncainak elsajátítása, környezetünk kultúrája, hagyományai. Majd szatmári táncok, mint tiszai-dialektusú tánc megismerése, később erdélyi forgós-forgatós táncok néprajzi ismeretanyaggal társítva.

Játékanimátor szakkör- játékszeretet, a játék emberformáló szerepe, új tanulási lehetőségek és formák fejlesztésére és elterjesztésére való törekvés.

Élet-útmutató – a hivatalok világának megismerése, az ügymenetek megismerése és elsajátítása,az igazságszolgáltatás rendszerének megismerése, az állampolgári részvételt támogató kompetenciák fejlesztése. Intézménylátogatások, nemformális tréning, kollektív és önálló problémamegoldás műhelyfoglalkozások keretében.
Iránytű-életpálya tervező – segítséget nyújt pályakezdő fiataloknak, munkanélkülieknek az alapvető életpálya építéshez szükséges kompetenciák megismeréséhez, és fejlesztéséhez.
Segíti a személyes és társas kompetenciák fejlődését, a szociális tanulást.
Segítő kompetenciafejlesztés – közművelődésben, ifjúságfejlesztésben, szakképzésben dolgozó szakemberek felkészítése a hátrányos helyzetű célcsoporttal való tevékenységre.

Fazekas-kerámia kör – a népi fazekas mesterség alapjaira épül. Az egyszerű edénykészítési technikáktól az összetett formájú, korongozott munkákig avatják be az érdeklődőket a fazekasságba.

Kosárfonó kör – a megszerzett készségek hasznosítása a munkaerőpiacra és a társadalmi, illetve közéletbe való visszatérés érdekében. A vesszőfonás titkai.

Otthonszépítő – a legújabb kézműves technikával és anyaggal való ismerkedés, ahol a fő szempont az újrahasznosítás.

Jóga kör -testi és szellemi erősödés, egészség érhető el, mellyel képessé válnak új innovatív tanulási lehetőségek és formák elsajátítására.

Kék stúdió – a zene világa – a gyakorlati tudásfejlesztése a stúdiótechnika használatában.Hangstúdió használatának alapjai. Demo felvételek, közös zenei produkciók szerkesztése, előadása.

Latin fitnesz – társastánc elemeinek oktatása, aerobik elemekkel ötvözve. A stressz oldása, lazítás, a boldogság, a szeretet jegyében a zene, a tánc segítségével. Alakformálás, pozitív Énkép kialakítása.

Ökokert 2019-től– az ökokertész tanfolyam célja a résztvevők bevonása, lappangó tudásuk felszínre hozása, bátorításuk, az egymástól tanulás. Megismerik a vegyszermentes gazdálkodás alapjait, a vetőmagfogás gyakorlatát, a megtermelt zöldségek-gyümölcsök hasznosítását.

Zöld háztartás – környezettudatos műhelyfoglalkozás – rendhagyó módon ad át zöld-háztartással kapcsolatos ismereteket az ökokörök módszertanával.

Képzőművészeti alkotótábor 2019-ben -művészeti kompetenciák fejlesztése, elmélyítése. A művészet eszközeivel segíti a résztvevőket az egyéb társadalmi élethelyzetekben való érvényesüléshez.

Parázs néptánc tábora szenior korosztálynak– a tanult táncmatériákból összeállított koreográfiák elsajátítása.

Zöld ernyő tábor – Elemei: gyógynövényismeret, geológia, erdészeti ismeretek, környezettudatos háztartás vezetés, általános ökológiai ismeretek.

Várjuk 2018 januárjában az érdeklődő felnőttek jelentkezését ingyenes programjainkra.

Információ:Darabos Andrea projektmenedzser 06/76/503-880
www.hirosagora.hu

 
        

Hozzászólások