A KETEG (Keresztény Társadalmi Elvek a Gazdaságban) képzés és misszió I. díjat nyert 2017-ben a madridi Francesco de Vittoria Egyetem és a Joseph Ratzinger – XVI. Benedek Vatikáni Alapítvány által kiírt pályázaton. A díj tiszteletére és emlékére a KETEG munkatársai rendezvénysorozatot szerveznek 2018-19-ben, “Tágabb értelem” címmel.

„Mi a végső célja egy szaktudománynak? Milyen az emberrel való viszonya?”

A Tágabb Értelem – “Expanded Reason” – XVI. Benedek pápa teóriája, mely szerint egy szaktudomány akkor lesz teljes, ha vizsgáljuk a szaktudomány végső célját és az emberrel való kapcsolatát. Az emeritus pápa szerint ezt a teológia és a filozófia végzi el legmélyebben, így a szaktudományok vizsgálatához hozzá kell kapcsolni e két területet is.

A KETEG képzés a közgazdaságtan területén megfelelt ezeknek a kritériumoknak, ezért nyerte el az I. díjat.

A KETEG Oikonomia Kutató Intézet Alapítvány 4 alkalomból álló “TÁGABB ÉRTELEM” pódiumbeszélgetés sorozata 4 szaktudomány területén, a filozófia/teológia fényében vizsgálja a szaktudományt, valamint a benedeki teória és az emberközpontú tudomány lehetőségét. A négy tudományág szaktudósainak beszélgetőpartnere mindig egy filozófus ill. egy teológus lesz.

Fő szervezők: Baritz Sarolta Laura OP és Tóth József, az Alapítvány Kuratóriumának vezetői.

1. 2018. november 30. 17, 00: A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA TÁGABB ÉRTELME
Szaktudós: Varga Péter automatizálási és robotika kutató, Corvinus Egyetem PhD hallgató, BME kutatója, MTA-SZTAKI munkatársa
Orvosszakértő: Dr. Rojkovich Bernadette osztályvezető főorvos (Budai Irgalmasrendi Kórház)
Filozófus: Pigler Mónika Míra OP, teológus, filozófiatanár (Győri Hittudományi Főiskola Szombathelyi Képzési Központja)

2. 2019. február 1. 17,00: A JOG TÁGABB ÉRTELME
Szaktudós: Dr. Darák Péter, a Kúria elnöke
Filozófus: Dr. Frivaldszky János tanszékvezető egyetemi tanár (PPKE Jog-és Államtudományi Kar)

3. 2019. február 22. 17,00: A POLITOLÓGIA TÁGABB ÉRTELME
Szaktudós: Dr. Boda Zsolt Intézetigazgató (MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézet )
Teológus: Dr. Gájer László római katolikus pap, teológus, tanszékvezető egyetemi tanár (PPKE Hittudományi Kar)
Filozófus: Dr. Frivaldszky János tanszékvezető egyetemi tanár (PPKE Jog-és Államtudományi Kar)
Helyszín: Sapientia Szerzetesi és Hittudományi Egyetem
II. emelet Díszterem (Budapest, V. Piarista köz 1.)

4. 2019 március 26. 18,00 : A SZOCIÁLPSZICHOLÓGIA TÁGABB ÉRTELME
Szaktudós: Dr. Csepeli György szociálpszichológus, professor emeritus (ELTE, iASK)
Teológus: Dr. Papp Miklós görög katolikus pap, teológus, tanszékvezető főiskolai tanár (Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)
Helyszín: Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete, Zwinger (Öregtorony) terem
Kőszeg, Chernel u. 14.

A pódiumbeszélgetéseket vezeti: Süveges Gergő szerkesztő-műsorvezető (Kossuth Rádió)

Az alkalmak nyitottak, lehetőség van az adott témához kapcsolódó kérdések feltevésére, hozzászólások megvitatására a közönség számára is.

A “Tágabb értelem” rendezvénysorozat a későbbiekben további szaktudományokra is kiterjeszthető. A benedeki elv megismertetésével a KETEG a tudományos köztudatba építi egy szaktudomány emberközpontú alapelveit. Ezzel gazdagítja és tágítja a tudományos világ szemléletmódját, a tudományok közötti megközelítés mikéntjét.

További információ a www.keteg.hu oldalon olvasható.

 

Hozzászólások