Méltó elismerésben részesült a Szép Magyar Könyv 2016 Verseny pályázatán a veszprémi Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény saját kiadásban 2016-ban megjelentetett Fejedelemasszonyok és a vallásszabadság Erdélyben című tanulmánykötete, amely egyúttal az intézmény 2013-ban azonos címmel rendezett kiállításának katalógusa is.

A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése által meghirdetett versenyen az Udvarhelyi Erzsébet és Nagy Károly szerkesztésében megjelent reprezentatív kiadványt – mely mind külső megjelenésében, mind belbecsét tekintve rendkívüli értéket képvisel, tudományos, magyar történelmi, vallástörténeti és művészeti vonatkozásban egyaránt – Tudományos művek, szakkönyvek, felsőoktatási kiadványok kategóriában oklevéllel és Áder János köztársasági elnöki különdíjával ismerték el, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériumának alkotói különdíját kapta a könyv- és borítóterv alkotó könyvművésze, Vári Ágnes. A díjakat a 88. Ünnepi Könyvhét nyitónapján, 2017. június 8-án adták át Budapesten, a Petőfi Irodalmi Múzeum Dísztermében.

A Keleti- és a Déli-Kárpátok hegyvonulatai által körbeölelt Erdőn túli területek, a 16–17. századi Erdélyi Fejedelemség történeti, vallás- és művelődéspolitikai összefoglalója azokat a történelmi pillanatokat elemzi, amikor Erdély nagyasszonyai az Erdélyi Fejedelemség történetének, egyház- és művelődéspolitikájának, teológiai gondolkodásának, felekezeti átrendeződésének formálói, alakítói lehettek. Tették ezt politikai hatalommal felruházva, fejedelemként, kormányzóként, fejedelmek társaiként és a művelődés szervezőiként, kulturális nagyköveteiként, hitükben megerősödött és elkötelezett katolikusként vagy reformátusként. A kiadvány a Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény 2013-ban rendezett kiállításának katalógusa, valamint a Gyűjtemény és a Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár közösen rendezett előadássorozatának tanulmánykötete. A kiállítás és az előadássorozat az ökumené történelmi útjait kereste, a lelkiismereti szabadság és a vallási türelem törvényét meghirdető 1568. évi tordai országgyűlés 445. és Bethlen Gábor erdélyi fejedelemmé választásának 400. évfordulóján, a Hit Évében.

A kötetet oklevelek, az egyház- és a könyvművészet, a II. Mehmed és a Nagy Szulejmán szultán uralkodása idején virágzott török miniatúraművészet színpompás, gyönyörű darabjai, erdélyi úrihímzések, a reneszánsz ötvös-, textil- és építőművészet és a magyar történelmi festészet kvalitásos munkái díszítik.

A kiadvány enciklopédikus, tudományos, ugyanakkor tudományos/népszerűsítő jellegű összefoglaló/gyűjtemény, átfogó képet ad a Fejedelemség történetéről, a korról, ráirányítja az olvasó figyelmét a 16‒17. századi Erdélyi Fejedelemség felekezeti sokszínűségének kérdéseire, a reformáció és az ellenreformáció, a bibliafordítások, a hitvita-iratok, a prédikációgyűjtemények évszázadaira, szól az erdélyi fejedelmek vallás- és kultúrpolitikájáról, az Oszmán Birodalom és a Habsburgok között egyensúlyozó politikai lépésekről/döntésekről, a vallási türelem lehetőségeiről. Tematikájának középpontjában az 1568. évi tordai országgyűlés áll, amely a világon elsőként biztosította a szabad vallásgyakorlási jogot, a római katolikus, a lutheránus, a református és az unitárius vallás törvény előtti egyenlőségét.

A kiadvány a Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény kiállítóhelyein, műemléképületeiben, a Libri és a Líra Könyvesboltokban és online könyvesboltokban is megvásárolható, valamint megrendelhető az alábbi elérhetőségeken:

BOLDOG GIZELLA FŐEGYHÁZMEGYEI GYŰJTEMÉNY
Veszprém, Vár u. 35.
+36 88/ 426-095
info.boldoggizella@gmail.com
www.gizellagyűjtemény.hu

Toldi Éva írása, forrás: Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény

 

Hozzászólások