Az Írország védőszentjeként ismert Szent Patrik 385 körül született Walesben Maewyn néven. 16 éves korában egy ír rablókból álló csapat elhurcolta és rabszolgának adta el Írországban. Bár a családja keresztény volt, ő valójában a fogság alatt tért meg. Hat évvel később sikerült megszöknie és Galliába menekült, ahol 12 évig tanult. Közben ébredt rá, hogy valódi hivatása a pogányok keresztény hitre térítése.


Felvette a Patrik nevet és Írországba utazott. Térítő körútja sikeres volt, amivel kivívta a kelta druidák ellenszenvét. Többször letartóztatták, de mindig sikerült megszöknie. Kolostorokat, iskolákat és templomokat alapított Írország-szerte. 30 évig végezte missziós tevékenységét. 461. március 17-én halt meg, azóta is ezen a napon emlékeznek meg alakjáról és hittérítő tevékenységéről.

 A titokzatos szent

Számos mondai elem épült Szent Patrik és ünnepnapja köré. Egyik legenda szerint halottakat is felélesztett, egy másik történet pedig azt meséli el, hogyan űzte ki a kígyókat Írország területéről.


A hagyomány szerint Krisztus még a Purgatórium bejáratát is megmutatta Patriknak. A félelmetes átjáró, mely az írországi Station szigeten (Lough Derg, Donegal megye) található, a középkorban búcsújáró hellyé lett. Ismertségét mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy a Szent Patrik Purgatóriumára való utalás egyértelműen megtalálható 1185-ből származó szövegekben, sőt a 15. századtól kezdve az Európát ábrázoló térképen is feltüntetik (egy 1492-ből származó világtérképen egyedül ez az írországi terület szerepel). A helyszínnek magyar vonatkozása is van: Tar Lőrinc, Luxemburgi Zsigmond király kalandos életű lovagja több zarándokhelyet is felkeresett, állítólag még  Szent Patrik Purgatóriumának barlangjába is leszállt. Erről az utazásról és ott tapasztalt látomásairól szól a Tar Lőrinc pokoljárása című latin nyelvű középkori mű.


Jelképei


Eredetileg a kék szín kapcsolódott a szent alakjához, a 17. században azonban már zöld szalagokat és lóherét is viseltek a Szent Patrik napi ünnepségeken. Ez utóbbi növény jelentősége abban áll, hogy Patrik állítólag a háromlevelű lóhere segítségével magyarázta el a Szentháromság mibenlétét a pogány íreknek.


Szent Patrik napját, mint nemzeti ünnepet már a 9-10. században is megülték Írországban. Később egyre szélesebb körben kezdték el őt tisztelni Írország védőszentjeként. Az 1600-as évek elején még a katolikus naptárba is bekerült, azzal a kitétellel, hogyha március 17-e a nagyhét valamelyik napjára esne, akkor az egyházi ünnepet áthelyezik egy másik napra. A világi megemlékezés azonban mindig a szent halálának napján történik.


Megemlékezések világszerte


1903-ban munkaszüneti napnak nevezték ki egy ír képviselő javaslatára, aki a későbbiekben azt is indítványozta, hogy a túlzott italfogyasztás megelőzése érdekében ezen a napon a kocsmák és a bárok is zárjanak be. Ezt a rendelkezést csak 1970-ben vonták vissza.


1995-ben az ír kormány az ország turizmusának élénkítését célzó kampányba kezdett, melynek egyik fontos eleme a Szent Patrik napi ünnepség népszerűsítése lett. Az utóbbi években közel 1 millió ember vett részt Dublinban a Szent Patrik fesztiválon, ahol koncertek, felvonulás, szabadtéri színházi előadások és tűzijáték alkották a színes programot.

Írországon kívül többek között Észak-Írországban, Kanadában, az Egyesült Államokban, Új-Zélandon, Ausztráliában, Japánban, Dél-Koreában és Svájcban is megemlékeznek az ír hittérítő szentről.

Szent Patrik napja Budapesten

Weninger Nóra


2014. március 16.