Április 24. Szent György napja. A leghíresebb jeles napok közé tartozik.

 

Rendkívül sok népi hiedelem, szokás, mondóka, jóslat kapcsolódik hozzá.
A néphit innen számítja az igazi tavasz kezdetét, a jó idő állandósulását. Régen ekkor hajtották ki a jószágot a mezőre. Addig a ház körüli istállókban teleltek át. Valamikor ezen a napon szegődtek el a pásztorok, béresek új helyre. Az állattartással kapcsolatos mágikus szokásoknak a gyökere az ókori pásztorünnepben gyökerezik. Egyes vidékeken megfüstölték az állatokat, hogy ne kószáljanak el, és elhárítsák róluk a gonosz rontását. Az ajtókra, kerítésekre zöld lombú vagy tüskés ágakat akasztottak, hogy a boszorkányokat távol tartsák.

György napjához több időjárásra és a termésre vonatkozó szólás, hiedelem is kapcsolódik:
•    Szent Mihály öltöztet, Szent György vetkőztet.
•    György után kalapáccsal sem lehet visszaütni a füvet, úgy nő.
•    Ha Szent Györgykor megdördül az ég, jó termés lesz.
•    Ha ezen a napon nem látszik ki a varjú a búzából, jó termés lesz.

A mai nap másik szála Szent György személyéhez kapcsolódik.

Kb. 270-ben született egy előkelő családból. Római katonaként hamar magas pozícióba került. Amikor azonban Diocletianus császár elkezdte üldözni a keresztényeket, ő a császár ellen fordult. Börtönbe vetették, megkínozták, majd 303. április 24-én kivégezték. Mind a keleti, mind a nyugati keresztény egyház vértanúként és szentként tiszteli. A leghíresebb katonai szentek egyike.

A legenda szerint legyőzött egy sárkányt, ezért a festményeken, szobrokon, pénzérméken így ábrázolják: egy lovon ülő szép páncélos ifjú vitéz a dárdájával éppen megöli a sárkányt. A hit lovagja legyőzi a gonoszt, ezt szimbolizálja a legenda. A leghíresebb Szent György-szobor Prágában található, de a másolatát megtalálhatjuk Kolozsvárott, Budapesten, Szegeden is.

Szent György több országnak is védőszentje, így pl. Angliának és Görögországnak is. A Szent György-kereszt (fehér alapon piros kereszt) benne van az angol zászlóban is. Angliában nagyszabású ünnepségeket tartanak ezen a napon.

Sárkányölő Szent György több lovagrend patrónusa, így pl. a magyar alapítású Szent György Lovagrendé. Évszázadokon át a lovagok, fegyverkovácsok, lovas katonák, vándorlegények pártfogója volt, manapság pedig még a cserkészeké és a rendőröké is. Számos község, hegy, templom kapta róla a nevét az utókor tisztelete jeléül.

 

 

Weninger Endréné

Hozzászólások