1826-ban a Pressburger Zeitungban, majd a Magyar Kurirban jelent meg egy felhívás a pesti futtatásokra. Mivel nem léteztek még a versenyre vonatkozó szabályok, Széchenyi szabályzatot adott ki, 1828-ban pedig megírta e szakma hazai alapművét. A Lovakrul címmel megjelentetett könyvet Hunyady József gróf emlékének ajánlotta, aki ürményi birtokán már 1814-ben lóversenyt rendezett.

A lóversenysport meghonosítását a legnagyobb magyar a hazai lóállomány nemesítése céljából pártfogolta, hiszen ezek az állatok a gépesítés előtti korban a mezőgazdaság és a közlekedés motorjaiként szolgáltak.

Széchenyi az első lóversenyen több kategóriában indította a versenylovakat, angol és arab telivér, félvér, magyar és a Habsburg Monarchia más országaiból származó állatok vetélkedtek egymással.

Az első hazai versenypályát a mai Üllői út és Soroksári út között meghúzódó 230 holdas legelőn alakították ki. A terület ekkoriban Pest város tulajdonát képezte, amelyet két gazda bérelt. A Pesti Lóversenyző Társaság évi 400 Ft díj fejében albérlőként vehette át a mezőt.

A rövid időn belül létrejött pálya tojásdad alakú és hozzávetőleg 2340 m hosszúra nyúlt, amelyet egy ezer méteres befutó zárt le. A lóversenytérhez tartozott a futtatók számára készített 52 páhollyal rendelkező tribün, egy mázsálóház és egy vezetőségi emelvény.

Széchenyi segítői között találjuk a korabeli magyar arisztokrácia krémjét, a Nádasdy, Batthyány, Andrássy, Festetics, Wesselényi, Esterházy, Teleki, Zichy, Orczy, Almásy családokat, illetve színészeket, hírlapírókat és írókat (pl. Döbrentei Gábort vagy Kisfaludy Károlyt).

A lóversenyt végül 1827. június 6-9-ig rendezték meg, majd a nagy sikerre tekintettel egy pótlólagos versenyt is beiktattak június 15-ére.

Egy évvel később már 28 tulajdonos színeit regisztrálták a Gyepkönyvben. Széchenyi színe fehér test, veres ujjak és sapka, míg Wesselényié kék és fehér csíkos volt.

Az első „lovi” eredményei (részlet)

MAGYAR ORSZÁGBAN TENYÉSZTETT LOVAK.
1. Babiaka. Nyert 33 aranyat. Gróf Károlyi Györgyé. Gróf Széchényi István’ nevelése.
2. Duncan. Nyert 30 aranyat. Gróf Eszterházy Mihályé. Gróf Batthyáni János’ nevelése. Most Gróf Hunyady Jósefé.
3. Al-Borak. Nyerte a’ 100 aranyas Billikomot. Báró Wesselényi Miklósé. Gróf Széchényi István’ nevelése.
4. Romana. Nyerte a’ 60 darab aranyú harmadik pálya-díjt. Gróf Pejachevich Péteré. Maga nevelése.
5. Bolivar. Nyert 30 darab aranyat. Akkor Gróf Széchényi Istváné, a’ ki nevelte is; most T. Bohus Jánosé.
6. Sultana. Nyerte a’ második pálya-díjt, az az: 100 darab aranyat. Gróf Eszterházy Jósefé. Gróf Hunyady’ nevelése. Most Gróf Széchényi Istváné.
7. Nevetlen. Nyert 30 aranyat. Gróf Eszterházy Károlyé. T. Blaskovics Jósef’ nevelése.
8. Émír. Nyert 40 aranyat. Gróf Károlyi Lajosé. Gróf Széchényi István’ nevelése.
9. Grosvenor. Nyert 30 aranyat. Gróf Eszterházy Károlyé. Gróf Viczay Károly’ nevelése.
10. Ibla. Nyert 30 aranyat. Báró Wesselényi Miklósé. Gróf Széchényi István’ nevelése.
11. Bonassus. Nyert 100 aranyat. Gróf Széchényi Istváné. Maga nevelése.

Viczenik Anna – Schramek László

2013. június 13.

Hozzászólások