Az Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet belső ellenőrzési vezető munkakör betöltésére.

 

piac2

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű. 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: Határozott időre, kinevezéstől számított 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Budai utca 2/a.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet, mint gesztor intézmény alkalmazza a belső ellenőrzési vezetőt, és a beintegrált költségvetési szervekkel – Kecskeméti Katona József Múzeum, Ciróka Bábszínház, Kecskeméti Városrendészet – kötött együttműködési megállapodás alapján párhuzamosan végzi feladatát a három költségvetési szervnél
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 Főiskola, a 28/2011. (VIII.3.) NGM rendelet 1/A §-ban előírt szakmai követelmények megléte, felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeret, költségvetési szerveknél belső ellenőrzési tevékenység végzéséhez szükséges engedély (regisztrált belső ellenőr) megléte vagy nyilvántartásba vételi kérelem benyújtását igazoló dokumentum,
 költségvetési, gazdálkodási területen szerzett szakmai tapasztalat – 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 magyar állampolgárság, büntetlen előélet
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 költségvetési, ellenőrzési területen szerzett tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
Elvárt kompetenciák:
 önállóság, objektivitás, precizitás, megbízhatóság, jó elemzőkészség, felelősségtudat, terhelhetőség,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, hozzájárulói nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja: Azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kolek Andrea nyújt, a +3676/503-210 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Budai utca 2/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 12/2/2016 , valamint a munkakör megnevezését: belső ellenőrzési vezető.
 Elektronikus úton Kolek Andrea részére a info@kecskemetipiacig.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 15.

 

 

Hozzászólások