Együttműködési megállapodás a Neumann János Egyetem és a Nemzeti Művelődési Intézet között – 2018. február 6-án ünnepélyes keretek között került aláírásra a Neumann János Egyetem és a Nemzeti Művelődési Intézet együttműködési megállapodása.

A megállapodás célja, hogy a Neumann János Egyetem szélesebb földrajzi környezetében, a beiskolázási és munkaerőpiaci körzetek hatókörében hosszú távon is eredményes kapcsolatrendszert hozzon létre a közművelődés különböző szintjei, szereplői, valamint a felsőoktatás között, a munkaerőpiac térségi igényeihez igazodva. A szakmai együttműködési megállapodás keretében a felek együttes célja a közművelődési intézmények, civil szervezetek értelmiségi utánpótlásának biztosítása, az ott dolgozó munkatársak elméleti és gyakorlati ismereteinek fejlesztése, a közösségi művelődéssel összefüggő szakmai törekvések támogatása, a fejlődést elősegítő együttműködések erősítése.

A szerződő felek kiemelt jelentőséget tulajdonítanak a szakterülethez kapcsolódó, és a kecskeméti Pedagógusképző Kar képzési kínálatában megjelenő Közösségszervezés alapszak (és különösen annak kulturális közösségszervezés és ifjúsági közösségszervezés szakiránya) indításának és megerősítésének.

Az együttműködés kiemelt célja a térség népességének, főként kulturális szakembereinek, fiataljainak megtartása, a helyi munkaerő-szükséglet biztosítása. Ennek érdekében a felek munkacsoportot állítanak fel azon célból, hogy kidolgozzák, az NMI és háttérintézményei milyen formában tudják bevonni a kecskeméti Közösségszervezés alapszak hallgatóit a gyakorlati képzésbe.

Az együttműködés a szakemberképzésen túl a tudományos tevékenység összehangolására is kiterjed, az együttműködő partnerek közös kulturális jellegű kutatásokat, publikációkat kezdeményeznek, illetve támogatják egymást a kutatási projektek megvalósításában.

 

 

 

 

Hozzászólások