A Nemzeti Kulturális Alap, valamint Kecskemét Megyei Jogú Város anyagi támogatásával és jelentős intézményi önerőkből valósult meg nemrég a „Megtizedelt Évek” című konferencia.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Két Duna-Tisza közi tudományos műhely: a Magyar Nemzeti Levéltár Bács-Kiskun Megyei Levéltára és a Kecskeméti Katona József Múzeum tematikus konferencia-napjai az I. világháború első centenáriumi évében a helyi hátország, illetve a hadviselt Monarchia írott, szellemi és tárgyi hagyatékvilágának új kutatási eredményeit mutatták be – nem csak a szakmai közösségek számára. Az immár tizenötödik Levéltári Napon „Hátországban. Kecskemét az I. világháború éveiben” átfogó cím alatt hét előadás értekezett a sorozástól a hadi tudósításokon vagy a helyi rendelkezés- és gazdaság-történeteken át a hadifoglyok s a megrokkantak ellátásáig, vagy a Kecskemét múltjából kevésbé ismert román megszállásig.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

A közel százfőnyi közönség már az első napon is zsúfolásig megtöltötte a Cifrapalota „pávás” Dísztermét. A második nap négy egységre tagolt fejezetekben nyújtotta a Nagy Háború kortárs kutatóinak új és sok oldalról közelítő összegzéseit és friss eredményeiket. A klasszikus hadtörténelem aspektusait újszerűen vizsgáló központi intézmények tudományos munkatársai mellett teret kaptak: a jog-, erkölcs- és közösségi normarendszer gyökeres átalakulásának számos kérdése, a művészi kifejezés és hosszútávra kiható ábrázolási/képi motívumok keletkezés-történetei.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

A jelenlévők – köztük csaknem félszáz, Kiskunfélegyházáról érkezett történelem fakultációs gimnazistával – ismerkedő séta során, valamint a koncepció hátterének, elveinek s a megnyitást követő működtetés tapasztalatainak bemutatása révén, a „Hazatérnek… 1914–2014” című nagykiállítás kurátorai segítésével nyertek teljes beavatást. A téma eddig legátfogóbb hazai, fővároson kívüli kiállításának megvalósításában nagy érdemeket szerzett Meritum Egyesület mellett a Had- és Kultúrtörténeti Egyesület, valamint a Nagy Háború Kutatásáért Közhasznú Alapítvány prominensei mutatták be küldetésük eddig végzett főbb tevékenységeit, s szóltak az elkövetkező évek, évtized tervezett feladatairól.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

A nemrég szintén Kecskemétre érkezett további társ-kiállítások (Négy év vérben és vasban; 70 könnycsepp…) mellett bemutatásra került: a SYMBEL 2014–2018 nemzetközi művészközösség háború ihlette izgalmas látvány-projekt. A levéltáros, hadtörténeti és múzeum szakmai, valamint a fenntartói figyelmet reprezentáló személyiségek részvételétől is kísért konferenciák előadásainak bővített anyagai a tervek szerint kötet formájában is rendelkezésre állnak majd; a kecskeméti – később Szegeden, majd Pécsett is látható – nagykiállításról a közeli jövőben képes album jelenik meg.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Divat és háború

Szöveg és képek: Kriston Vízi József, KKJM archívum –

Hozzászólások