Monumentális, közel két évszázadot feldolgozó monográfia jelent meg Bács-Kiskun megye iskolán kívüli művelődéstörténetéről. „Az ezerarcú megye iskolán kívüli művelődéstörténete a kezdetektől 1975-ig” című, a Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó (korábbi nevén Nemzeti Tankönyvkiadó, NTK) gondozásában megjelent kötet Gila János munkája, aki korábban több évtizeden keresztül irányította, segítette a megye közművelődési intézményeinek tevékenységét.

Hiánypótló, eddig nem ismert információkat feltáró monográfia jelent meg Bács-Kiskun megye iskolán kívüli művelődéstörténetéről. Gila János monumentális munkája a XIX. század elejétől egészen 1975-ig tekinti át a megye népművelését és közművelődését, főként saját kutatásokra alapozva. A szerző több évtizeden keresztül irányította, segítette Bács-Kiskun megye közművelődési és kulturális intézményeinek munkáját, nyugdíjas éveiben pedig a közelmúlt történeti-irodalmi feldolgozásával foglalkozik.

„Gila János könyve a helyi népművelés és közművelődés történetének hiánypótló kiadványa, nemcsak történészek, hanem Bács-Kiskun megyei lokálpatrióták számára is igazi gyöngyszem. A kötet megjelenését részletes, évekig tartó kutatómunka előzte meg” – mondta el a könyv bemutatóján Mák Kornél, Kecskemét alpolgármestere.

„A könyv a helyi folyamatokat az országos tendenciák tükrében vizsgálja, és bizonyítja a térség nyitottságát a szellemi kultúra értékeinek befogadására. A monográfia legfőbb tanulsága, hogy a kultúra a legsanyarúbb időkben is talált magának egy pontot, egy városkát vagy egy intézményt, amelyen keresztül megnyilvánulhatott” – emelte ki Nyitrai András, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés alelnöke.

„Gila János új könyve, Az ezerarcú megye iskolán kívüli művelődéstörténete a kezdetektől 1975-ig címmel megjelent monumentális kötet valódi esemény, szakmatörténeti szenzáció, a könyv minden lapján tapasztalhatjuk a szerző felkészültségét, tárgyismeretét, és legfőképpen azt a szeretetet, amely választott tárgyához köti. Ez a tárgy pedig nem más, mint a sok néven ismert kultúraközvetítés” – mondta dr. Németh János, a Nemzeti Művelődési Intézet főosztályvezetője.

„Az ezerarcú megye iskolán kívüli művelődéstörténete a kezdetektől 1975-ig” című kötet kronológiai sorrendben, korszakonként halad végig Bács-Kiskun megye iskolán kívüli művelődéstörténetén. A könyv a helyi folyamatokat az országos tendenciák tükrében vizsgálja, és bizonyítja a térség nyitottságát a szellemi kultúra értékeinek befogadására. Alaposságára jellemző, hogy a művelődési formák széles tárházát sorolja fel, miként az előszót jegyző Poszler György akadémikus kiemeli: „Nincs olyan városi könyvtár, falusi művelődési otthon, alakuló múzeum, ismeretterjesztő sorozat, színházi évad, zenei rendezvény, szakszervezeti dalárda”, ami elkerülné a szerző figyelmét. A hagyományos értelemben vett népművelődés mellett a megye hivatásos művészeti életének a leírása is megjelenik a kötetben. „A Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó fontosnak tartja, hogy támogassa a lokális forrásgyűjtésen alapuló, és így helyi közösségek identitását erősítő kutatómunkákat. Ezért is vagyunk különösen büszkék erre a kötetre” – mondta el Kiss János Tamás, az NTK vezérigazgatója.

Gila János, a kötet szerzője a rendezvény végén visszautalt egy két évvel ezelőtti interjúra, amikor a Kecskeméti TV-ben arról beszélt, hogy a kézirat ugyan már fél éve készen van, de anyagi okok miatt elképzelhetetlennek tartja, hogy a könyv valaha is megjelenjen. Az interjú után viszont csoda történt: létrejött egy olyan tábor, amelynek tagjai mindent megtettek azért, hogy a könyv minél előbb az olvasók kezébe kerülhessen. Sőt még az a dédelgetett vágya is megvalósult, hogy a könyvet a Tankönyvkiadó adja ki. Köszönetet mondott családjának, barátainak, egykori munkatársainak, akik – mint fogalmazott – ha bátorítani kellett, bátorították, ha csitítani kellett, csitították.

Kapitány Zsolt

2014. február 20.

Hozzászólások