A Magyar Nemzeti Galériában augusztus 26-ig látható a Hősök, királyok, szentek című kiállítás, mely a magyar történelmi festészet legkiválóbb alkotásait mutatja be.

Az irodalom- és történelemkönyvekből jól ismert festményeket és szobrokat tekinthetjük meg, ha jegyet váltunk a kiállításra. Az egyes termek bejárata fölött a Himnusz és a Szózat egy-egy sorát olvashatjuk, a képek az adott idézetnek megfelelően kerültek egy csoportba.

A lépcsőn felérve Benczúr GyulaBudavár visszafoglalása” című képe fogadja a látogatókat, a diadalmas felszabadító sereg élén Lotaringiai Károly fővezér vonul be, és elégedetten szemléli a legyőzött ellenséget.

Az egymást követő termekben többek között Madarász Viktor, Benczúr Gyula, Székely Bertalan, Wágner Sándor, Borsos József, Than Mór és Barabás Miklós festményei láthatók.

Külön teremben állították ki Munkácsy Mihály “Honfoglalás” című monumentális alkotását, mely egyébként a Parlament elnöki irodájából nyíló Munkácsy-termet díszíti. Árpád vezér méltóságteljesen ül lován, vezérei lelkesen üdvözlik az új hazát, míg az őslakosok földet, vizet és füvet adnak ajándékba a meghódolás jelképeként.

Rövid, jól követhető, egyszerre befogadható, hasznos magyarázó szövegek állnak a festmények mellett. Segítik a történelmi háttér megértését, hogy ne csak futólag vessünk egy-két pillantást a képekre, és félig-meddig idegenként lépjünk tovább, hanem bele tudjuk képzelni magunkat például a mohácsi csata után a halott királyt kereső nemesek helyzetébe (Székely Bertalan: II. Lajos holttestének megtalálása) vagy át tudjuk érezni Szilágyi Erzsébet fájdalmát kivégzett fia ravatala fölött (Madarász Viktor: Hunyadi László siratása).

Diadalmas és tragikus történelmi események, győzelmek és megpróbáltatások ábrázolása tekint le ránk a 19. századi monumentális, mozgalmas festményekről.

A jegy egyébként a Galéria állandó kiállításaira is érvényes, így ha még nem, vagy már régen jártunk ott, érdemes egyik hétvégén ellátogatni a Budai Várba.

Weninger Nóra

Hozzászólások