Életében világszerte ismert sivatagkutató volt. Magyarországon azonban sok évig neve politikai okokból feledésbe merült, még a lexikonokból is kihagyták. Az angol beteg című Oscar-díjas film hívta fel rá újra a figyelmet, bár ennek a történetnek nem sok köze volt az igazi Almásy Lászlóhoz.

 

almasy12

 

1895-ben született Borostyánkő várában, ami a mai Ausztria területén található. Apja Almásy György volt, anyja pedig az olasz származású Pittoni Ilona. A család régi nemesi származású, történelmi hagyományokkal rendelkezett. Almásy Pál a képviselőház elnöke volt 1849. április 14-én, amikor Debrecenben kimondták a Habsburg-ház trónfosztását. A borostyánkői birtokot a nagyapa, Almásy Eduárd vásárolta, aki 1872-ben alapító tagja volt a Magyar Földrajzi Társaságnak. Az apa jogi végzettséggel rendelkezett, híres ornitológus és Ázsia-kutató volt. A család a nagyapától egy 5000 kötetes könyvtára örökölt, ahol László rengeteg időt töltött olvasással.

 

almasy3

 

Az ifjú Almásy tanulmányait a kőszegi bencéseknél kezdte. Apjához hasonlóan nagyon érdekelték a madarak, és nagy hatással volt rá híres ornitológus, Chernel István könyve. Már akkor felébredt benne a repülés utáni vágy. Ezután a grazi középiskolába került, ahol tanulmányai furcsa módon szakadtak meg. Későn indult az iskolába, és a bejáratnál kerékpárjával elütötte az igazgatót. Másik baleset is érte, ki akarta próbálni saját készítésű vitorlázó repülőjét, de egy 10 méter magas kőfalról lezuhant és bordáját törte.

1910-ben egy svájci tüdőszanatóriumba került. Tüdeje gyenge volt, mert már tízéves korától dohányzott. 1911-től műszaki tanulmányokat végzett az angliai Eastbourn-ben. Itt két életre szóló élményben volt része. Csatlakozott a cserkészmozgalomhoz, és később, 1933-ban Teleki Pállal együtt szervezte meg a gödöllői Cserkész Világtalálkozót. Lelkesen olvasta a híres vadász és Afrika-kutató, Selou könyveit. Ekkor kezdett igazán érdeklődni Afrika iránt. Ugyanakkor tökéletesen elsajátította az angol nyelvet.

 

almasy11

 

A repülés és az autózás élete végéig szenvedélye maradt. Először 1911-ben repült Rákosmezőn, majd 1914-ben megvette első saját repülőgépét. Az I. világháborúban az orosz majd az olasz fronton szolgált, és pilótaként több kockázatos felderítést végzett. A háború után a királypárti táborhoz tartozott. 1921-ben részt vett IV. Károly visszatérési kísérletében, mint az uralkodó egyik szárnysegédje. Innen származik az a tévhit, hogy grófi rangot viselt, mert Károly gróf úrnak szólította. Valójában az Almásy család azon ágához tartozott, amely nem volt gróf. 

1922-től a Steyr cég alkalmazta autók értékesítésére. Az autózás volt a repülés mellett Almásy másik nagy szenvedélye. Több bravúros utat tett meg autóversenyzőként. 1926-ban sógorával, Eszterházy Antallal Alexandriából Khartumba autózott, majd átkeltek a núbiai és a líbiai sivatagon. 1927-ben a Steyr cég kairói képviselője lett. A cég képviseletében több autóversenyt nyert, és 1928-ban rekordidő alatt tette meg a Madrid-Koppenhága közötti utat. 1929-ben 700 kilométer autóutat tett meg Kelet-Szaharában.
Folytatta a repülőgéppel végrehajtott felderítő utakat is. Az egyik ilyen úton Zichy Nándorral balesetet szenvedtek, Aleppó (Szíria) környékén lezuhantak, de komoly sérülést nem szenvedtek.

 

almasy7

 

Kairóban repülős iskolát alapított, és jó kapcsolatokat épített ki vezető arab személyekkel. Barátság fűzte Bin herceghez, az uralkodóház egyik tagjához, aki támogatta Almásy utazásait. 1932-ben egy skót ezredessel felfedezte a régóta keresett Zarzura oázist, amikor az araboktól az Abu Ramla (a homok atyja) nevet kapta. 1933-ban az Universal filmtársaság támogatásával feltérképezte a líbiai sivatagot. Gilf Kebirnél homokkő sziklabarlangokat fedezett fel, amelyekben ősi állat- és emberábrázolásokat talált. Vádi Szuránál (képek völgye) neolit korból származó rajzokra bukkant. A képeken pálmafák, zsiráfok, gazellák és úszó emberek voltak, ami azt bizonyította, hogy a terület nem volt mindig sivatag.

Ekkorra már Almásy nemzetközileg elismert sivatagi szakértő lett. 1934-35 között feltérképezte a Szahara közepén található Nagy Homoktengert. Vádi Halfa mellett, a Nílus egyik szigetén találkozott a magyarábokkal, egy berber törzzsel, akik állítólag magyar eredetűek voltak. Egyesek szerint azoknak a magyar hadifoglyoknak a leszármazottai, akiket Szulejmán szultán hurcolt az Oszmán Birodalomba a XVI. században.

 

almasy9

Magyarábok Afrikában

Almásyt a vadászat is vonzotta. 1935-ben barátjával, Széchenyi Zsigmonddal vadászexpedíciót szervezett a Líbiai sivatagban. Ritka sivatagi antilopokra vadásztak, és Széchenyi Hengergő homok című könyvében számolt be az útról. Az 1964-ben kiadott könyvben Almásy neve nem jelenhetett meg, a szerző csak nevének kezdőbetűjét használta, és A.-ként szerepeltette. A harmadik résztvevő, H. minden bizonnyal Horthy Jenő, Horthy Miklós testvére volt.

 

almasy5

A sivatagban…

A II. világháború kitörésekor Almásy László a magyar légierőnél teljesített szolgálatot. 1940-ben a háború átterjedt Észak-Afrikára is. Az olasz diktátor, Mussolini afrikai gyarmatbirodalomról álmodott, de a számbeli fölényben lévő olaszok súlyos vereséget szenvedtek az angol hadseregtől. Hitler segítséget ajánlott szövetségesének, és Rommel tábornokot küldte Afrikába az Afrika-Korps parancsnokaként. A magyar hadvezetés német kérésre Afrikába küldte Almásyt, aki Rommel tábornok sivatagi tanácsadója lett. Német katonatiszti rangot kapott, és kiképezték a Heinkel és Junkers típusú repülőgépek vezetésére.

A háború után azzal vádolták, hogy német kém volt, de ilyen jellegű tevékenységet nem végzett, csak légi felderítéseket. Óriási bravúrja volt a Saalam hadművelet, amikor több ezer kilométeres úton eljuttatott két német hírszerzőt az angol vonalak mögé. Maga pedig csodával határos módon visszatért a német hadsereghez. Ezért a németek Vaskereszttel tüntették ki. 1943-ban a német-olasz haderő letette a fegyvert a Fáklya hadművelet során Afrikában partra szálló angol-amerikai hadsereg előtt.

 

almasy4

 

Almásy László 1944-ben visszatért Budapestre, és több üldözött zsidónak menedéket adott. Ő mentette meg például a kardvívó olimpiai bajnok Fuchs Jenő fiát. A nyilasok nem mertek házkutatást tartani nála, mert német tiszti egyenruháját és Vaskeresztjét viselte. A háború után letartóztatták, mert a Rommel seregénél Líbiában című könyvét fasiszta propagandának minősítették. A börtönben bántalmazták, megkínozták, majd mint háborús bűnöst népbíróság elé állították. 1946-ban a híres orientalista, Germanus Gyula mellette tett tanúvallomást, ezért felmentették. 1947-ben újra letartóztatták, de Faruk egyiptomi király unokaöccsének közbenjárására szabadon engedték, azonban Magyarországot el kellett hagynia.

Először Bécsbe távozott, majd Kairóban telepedett le. Itt sportrepülést oktatott, és autós kirándulásokat szervezett a sivatagba. 1949-ben repülési rekordot hajtott végre, amikor Párizsból Kairóba vontatott egy vitorlázógépet. 1951-ben autókat szállított Ausztriába, és vérhasban megbetegedett. Hiába operálta meg egy híres professzor a salzburgi szanatóriumban, meghalt ebben az osztrák városban. Itt is temették el.

 

almasy10

 

Almásy László a Szahara kutatásának kiemelkedő alakja volt. Az angol beteg című film egy romantikus történet róla, amelyet nagyrészt a film készítői találtak ki. A háború után sok rágalomban volt része. A szocialista Magyarországon a nevét sem említették, mert német kollaboránsnak tartották. De az angol propaganda is megpróbálta emberileg befeketíteni. Mindez semmit sem von le kutatásai eredményeiből.

 

almasy1

Mellszobra Érden, a Magyar Földrajzi Múzeum kertjében található.

 

Weninger Endre

Szerkesztette: Weninger Endréné Erzsébet

 

 

 

Hozzászólások