Fogalmazás a mindennapokban szóban és írásban – /Praktikus ismeretek/ – Mottó: „A szép magatartás az élet dísze, a tetszetős fogalmazás pompásan átsegít a dolgokon.” /Gracian/

Sokszor adódik olyan élethelyzet, amikor annak is meg kell szólalnia nyilvánosan, aki nem szokott. Ilyenkor idéződik fel –szerencsés esetben – mindaz, amit valamikor arról tanultunk, milyen a jó fogalmazás. Nézzük, mit érdemes észben tartani róla!

A mindennapok nyelvhasználatában olyan nyelvi tevékenységet értünk ezen, amely révén gondolatainkat, érzelmeinket megfogalmazzuk. De az iskolai nyelvhasználat felé indulva ugyancsak fogalmazásnak tekintjük a tevékenység eredményeként létrejövő nyelvi produktumot, a fogalmazványt is. A hétköznapokban ez lehet szóbeli tevékenység is. A fogalmazás szó jelentése: a mondanivaló írásban történő kifejtése, rögzítése.

Az írásos szövegalkotás, a fogalmazás sajátos nyelvhasználati mód. Többtényezős tevékenység. Sikerességéhez tartoznak a nyelvhelyességi, stilisztikai és helyesírási kívánalmak, a gazdag szókincs és az alkotó fantázia. Az általános ismeretek körébe tartoznak mindazon ismeretek, amelyeket tapasztalással, olvasással a világról szereztünk. De a nyelvhasználatra vonatkozó olyan ismeretek is, mint az írásjelek, a helyesírási szabályok, a nyelvtani, nyelvhelyességi szabályok, a stílusnormák és műfaji ismeretek is.

A fogalmazás – Mire figyeljünk?

• a témában anyaggyűjtés;/tárgyi ismeretek felelevenítése, nevek, évszámok, egyéb adatok/
• elrendezés, átgondolás;
• a különböző fogalmazástípusok jellegzetességeinek megtartása; (hozzászólás, ünnepi beszéd, elbeszélés, levél, leírás)
• a témához illő stílust és szóhasználatot válasszunk;- soha sem lehet zsargon, nyelvileg tisztának, félreérthetetlennek kell lennie.
• önellenőrzés, a pontatlanságok javítása.

Készségek, amik szükségesek a jó fogalmazáshoz:

• verbális emlékezet;
• logikus gondolkodás;
• kreativitás;
• képzelet;
• motiváció;
• tudatosság.

Ha mi adunk címet, mi a cím szerepe? Megmutatja, milyen szándékkal, milyen nézőpontból, miről írunk. A jó cím figyelemfelkeltő, tartalomváró.

Leggyakoribb szempontok a fogalmazás értékeléséhez:

• a tartalma a címről szóljon;
• szóismétlések elkerülése;
• képzavarok kiküszöbölése;
• érthetőség;
• nyelvi formába öntés;
• szerkesztési arányok;
• logikus gondolatvezetés;
• tématartás.

„A beszéd, az írás lehetősége sokaknak adott, de a bölcsességé ritka.” (Cato)

Maga a fogalmazás elsőrendűen írásbeli szövegalkotó tevékenység, mégis szoros kapcsolata van az olvasással. Aki rendszeresen olvas, könnyebben fogalmaz, több szinonimát ismer, nem görcsöl a mondatalkotáskor. Folyamatosan követni, ellenőrizni kell a szöveget, visszaolvasni az okfejtő részeket.

fogalmazas

Mindezek nélkülözhetetlen ismeretek a munka világában és a mindennapi életben. (Pl.: motivációs levél, önéletrajz, értékelés stb…)

 

Farkas Ferencné Pásztor Ilona

A sorozatunk előző része

 

Hozzászólások