„Elég neked az én kegyelmem. Mert az erő a gyöngeségben nyilvánul meg a maga teljességében.” (2.Kor 12,9)

A Piarista Rend tagjai és a családtagok fájó szívvel, de Isten akaratában megnyugodva jelentik, hogy szeretett testvérük, Fórián Szabó Zoltán piarista tanár és plébános 2015. november 23-án, életének 75., szerzetességének 57., papságának 48. évében  – a szentségekkel megerősítve – a kecskeméti Piarista Rendházban elhunyt.

 

forian_szabo1

 

Mindazok, akik ismerték és szerették, 2015. december 5-én, szombaton 9:30 órától róhatják le kegyeletüket a kecskeméti Piarista templomban a ravatalánál. Az ugyanitt 10:30-kor kezdődő koncelebrált szentmise után a kecskeméti Köztemető piarista sírboltjában helyezik örök nyugalomra. A kegyelet virágait a sírnál helyezik el. (A temetőbe a mise után külön busz indul az iskola elől a Piaristák teréről.)

1941. február 22-én egy hatgyermekes család elsőjeként született. A piaristáknál tanult és érettségizett Kecskeméten, majd 1959. augusztus 27-én belépett a Piarista Rendbe. A Kalazantínum Hittudományi Főiskolával párhuzamosan elvégezte az ELTE-n a fizika–kémia tanári szakot. 1967. február 24-én szentelték pappá.

 

forian_szabo03

 

Az 1968–69. tanévben Kecskeméten tanított, utána Budapestre helyezték. Itt tanított harminc éven keresztül, közben nyolc évig házfőnök is volt. Mikor a rendszerváltás után a rend visszakapta intézményei nagy részét, a rend vezetősége megbízta, hogy a visszakapott épületeink felújításával kapcsolatos teendőket irányítsa. 1997-től, a tanítást abbahagyva, többek között ő szervezte és irányította a szegedi piarista iskola építését, a Duna-parti épületünk déli részének a felújítását, a gödi szakmunkásképző iskolánk épületeinek rendezését.

 

forian_szabo2

 

Nyugdíjba vonulása után 2003-ban került vissza Kecskemétre, ahol a Szentháromság Plébánia vezetését bízták rá. A plébánia hívei hamar megszerették; nemcsak az idősek, hanem a fiatalok pasztorációját is lelkén viselte. Hasznos és gyümölcsöző kapcsolatot alakított ki a város minden plébániájával, templomával.

 

forian_szabo4

 

A kilenc éve kezdődött betegsége fokozatosan hatalmasodott el rajta, és ennek megpróbáltatásait mindvégig türelemmel fogadta el.
Szomorúan búcsúznak tőle rendtársai, paptársai, rokonai, tanítványai, ápolói és a Szentháromság Plébánia hívei.

R. I. P.

 

 

 

Hozzászólások